Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Vi er optagede af at styrke fællesskabet i forældregruppen

Forældremøde

Vi faciliterer og rammesætter forældresamarbejdet ved at afholde ordinært forældremøde 1 gang om året. Vi har startet en ny tradition hvor personalet mødes med forældre og børn i uformelle rammer. Det kan f.eks. være til fællesspisning. Det har vi valgt fordi vi vægter fællesskabet og er optagede af det gode samarbejde omkring vores fælles opgave: børnene.

Vi er optagede af at styrke fællesskabet i forældregruppen, da det kan være vanskeligt at opnå adgang til et allerede eksisterende forældre fællesskab. Dette måske grundet i en allerede eksisterende kultur i forældregruppen, eller hvis man har et andet sprog end hovedparten i forældregruppen. Når der er et stærkt fællesskab i forældregruppen, får det en afsmittende positiv effekt på børnene, hvilket giver et godt fundament for samarbejde når og hvis der opstår udfordringer i børnegruppen senere hen, fx hvis et barn bidder.

Saloner i forældregruppen

Som et nyt initiativ, er vi begyndt at afholde saloner i forældregruppen med deltagelse af pædagogerne, hvor der drøftes et fagligt emne. Dette emne kan være børn der ikke vil sove, eller børn der bider, børn der græder når de siger farvel eller andre udfordringer i forældregruppen.

Forældresamtaler

Vi afholder planlagte forældresamtaler, og samtaler efter behov. Vi tilbyder 1 samtale årligt. Disse samtaler afholdes efter følgende skabelon:

  • Hvad oplever I hjemme?
  • Hvad oplever vi i dagtilbuddet?
  • Udarbejdelse af relevante mål for barnet i den kommende periode så barnet er i stand til at honorere de krav og forventninger der er omkring barnet

Ved behov afholder vi opfølgende møde. Som noget nyt udarbejder vi en bog for barnet. Dette for at skabe sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud og hjem. I en sådan bog kan fx være fotos af noget hjemmefra, som betyder noget særligt for barnet. Det kan være et familiemedlem, et kæledyr eller andre ting. Disse fotos kan vi i dagtilbuddet fx bruge til at tale om i en samling, for at inkludere barnet i fællesskabet.

Vi opfordrer forældrene til at bruge vores faciliteter udenfor åbningstiden, fx til at lege på legepladsen. Vi afholder sociale arrangementer, fx sommerfest, julehygge, lanternefest, plantedag og andre ting.

Vi har lavet en tavle hvor forældrene kan hænge relevant materiale op til hinanden, hvor de kan hænge adresselister op osv. Forældrene kan hænge det materiale op de har lyst til, fx ”tøj gives væk” ”invitation til legeaftaler” osv.