Gå til hovedindhold
Du er her:

Den pædagogiske læreplan

I Villa Furesø skal børnene opleve trivsel, udvikling og dannelse

 • Børnesyn
  •  I Villa Furesø har vi et pædagogisk børnesyn, hvor vi tager udgangspunkt i børns perspektiver og at styrke børnenes selvværd. Heri ligger et ønske om at børnene føler sig værdifulde, både i sig selv og i forhold til fællesskabet.
  • For os I Villa Furesø, er det vigtigt at skabe en hverdag for børnene, hvor de føler sig set og hørt.
  • Vi bestræber os på at være nærværende og opmærksomme voksne. Rent praktisk vil det sige, at vi eksempelvis gør os umage for at sige ordentlig godmorgen til barnet, når det ankommer i vuggestue - at være fysisk i øjenhøjde med barnet, samt fornemmer hvor barnet er lige nu og hvad det har brug for.
  • Ligeledes vægter vi at være retfærdige og tydelige voksne. Som voksne i Villa Furesø, anerkender vi børnene, både i de udfordringer de møder, samt i deres sejre. Som før nævnt, bestræber vi os på at være anerkendende i dialogen med barnet, samt sætte ord på ting, handlinger og følelser.
 • Dannelse og børneperspektiv
  • Vi tror på at børn skal have medindflydelse på deres hverdag, men er samtidig meget bevidste om at give overskuelige, tydelige og klare valg, som er relevante og overkommelige i forhold til børnenes alder
 • Læring
  • For os i Villa Furesø er læring ikke kun noget der finder sted i et bestemt tidsrum på dagen. Læring finder sted gennem hele dagen. Børn lærer på mange forskellige måder. Læringen sker blandt andet gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og rutiner. Børn skal udforske og blive udfordret, ved at undre sig og ved eksperimentere.
 • Børnefællesskaber
  • I Villa Furesø arbejder vi med at give børnene kompetencer til at blive gode kammerater i deres videre børneliv. Det indebærer for eksempel at vi arbejder med at udvikle børnenes sociale kompetencer, sociale dannelse og sociale læring.
  • Udover at vi italesætter overfor børnene når de er gode kammerater, opfordrer vi også børnene til at hjælpe hinanden. Det kan blandt andet være med oprydningen på stuen og med at få tøjet på, når vi skal på legepladsen, altså generelt i hverdagens mange rutiner.
  • Også i vuggestuens pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, har vi fokus på det sociale fællesskab blandt børnene. Når vi for eksempel bager boller, skiftes børnene til at røre i skålen, rækker mel til hinanden, og oplever at der ventes på at ”det bliver min tur om lidt”.
  • Ved at øve sig i at kunne gå på kompromis, og at gå med på andres ideer, tilegner børnene sig sociale kompetencer, som både er væsentlige her og nu, i det børneliv de har i vuggestuen, men kompetencerne er også byggesten, der danner fundamentet for de sociale kompetencer, som er nødvendige for at kunne indgå i relationer i børnehaven og senere i skolen.
 • Børn i udsatte positioner
  • Vi vil noget for og med alle børn. Det er vigtigt at skabe et inkluderende og mulighedsgivende læringsmiljø for alle børn, også for børn i udsatte positioner.
  • Vi vægter derfor I Villa Furesø et læringsmiljø, hvor vi dagligt inddeler børn i små grupper for at fremme en højere grad af voksenkontakt og dermed muligheden for at have ekstra fokus på trivsel, dannelse, udvikling og læring. I De små grupper er der en høj større grad af mulighed for at til gode se det enkelte barns deltagelse mulighed, behov og interesse.
  • For at yderligere understøtte og inkludere børn i udsatte positioner, bruger vi I den pædagogiske praksis også SAL til at afdække hvor vi I barnets omgivelser kan sætte ind og ændre læringsmiljøet for at fremme inklusion, trivsel, dannelse, udvikling og læring 
 • Rutiner

  De rammer vi skaber for børnene i vuggestuens hverdag, ses blandt andet i de rutiner, som præger en stor del af hverdagen i en vuggestue. For os skal rutinerne ikke bare overstås, men er en del af vores hverdag, og i rutinerne ligger der en masse læring – og kvalitet.

  Vi arbejder meget med selvhjulpenhed. Børnene er for eksempel med til:

  •  At dele madkasser ud til frokost
  • Tisse på toilet, når børnene viser interesse for det
  • Finde ble, når det er skiftetid
  • Tage tøj af og på
  • Tage udetøj på
  • Gå til krybberummet, når de skal sove
  • Kravle i krybbe
  • Kravle på puslebord
  • Kravle op på skamlerne ved bordet

  Ved at opleve disse udfordringer og små sejre, når man f.eks. endelig selv har lært har lært at få sko på, er med til at styrke selvværdet hos børnene. Selvværd og robusthed udvikles, når man evner at møde og takle de udfordringer som livet uundgåeligt byder på.

  I børnehøjde er der sædvanligvis oftest tale om evnen til at takle, hvordan man nu skal få de pokkers bukser på, eller at man måske ikke kan få lov til at være med til en aktivitet.

  Som voksne i Villa Furesø, anerkender vi børnene, både i de udfordringer de møder, samt i deres sejre. Som før nævnt, bestræber vi os på at anerkende i dialogen med barnet, og sætte ord på.

  Det kan for eksempel være ved at forholde os til de billeder, børnene laver, tale om billedets mønstre og figurer, og det kan være i situationer hvor det kan være svært for barnet, for eksempel når man kommer i konflikt med andre børn.

 • Pædagogiske aktiviteter
  • I Villa Furesø er det vigtigt at der er et alsidigt pædagogisk læringsmiljø, for at understøtte børns forskelligheder og forskellige læringsstile. Vi er bevidste om at vores pædagogiske læringsmiljø er til stede gennem hele dagen, i spontane og planlagte aktiviteter, leg og rutiner.
 • Leg

  I Villa Furesø ser vi det vigtigt at understøtte børns ret til leg og medbestemmelse. Vi ønsker at dagene præges af en god fordeling mellem vokseninitierede aktiviteter, hvor vi fungerer som igangsættere i forhold til leg, samt legeuniverser, som børnene skaber på egne præmisser. Vi gør os som voksne umage for at være bevidste om hvornår barnet har brug for at vi går foran, ved siden af eller bag ved i legen.

 • Sådan arbejder vi med læreplanstemaerne
  • I den pædagogiske læreplan indgår 6 læreplanstemaer, som alle dagtilbud skal arbejde med for at sikre et alsidigt pædagogisk læringsmiljø. Temaerne skal ses i en sammenhæng og har til hensigt at sikre en bred læringsforståelse og fokus på forskellige centrale elementer i børns udvikling og læring.
  • Under hovedpunktet ’Pædagogiske rammer’ kan du læse indholdsbeskrivelser for de enkelte læreplanstemaer.