Gå til hovedindhold
Du er her:

At starte i Spurvehuset

Tryghed, dialog og gensidig respekt skaber tillid imellem forældre og personale. Vi vægter, at indkøringen af jeres barns handler om at opbygge et tillidsfuldt samarbejde.

Når I har fået plads

I forbindelse med at vi har fået besked fra pladsanvisningen om, at I har fået plads her i Spurvehuset. Så sender vi jer et velkomstbrev med en invitation til:

Et introducerende forældremøde

 • Formålet med mødet er, at give et indblik i Spurvehusets pædagogik og hverdag. Vi inviterer gerne flere nye forældre på samme tid, så man også har mulighed for at møde andre nye forældre og dele spørgsmål med hinanden.

Et besøg på den kommende stue sammen med jeres barn en formiddag ca. 1 uge til 14 dage før reel opstart

 • Formål for besøget er, at barnet ser/leger lidt på stuen, ser sin garderobe, enkelte børn og voksne samt at forældre og stuens pædagoger får hilst på hinanden. Forældrene videregiver relevant information om barnet ud fra en spørgeguide der er tilsendt inden besøget

På det introducerende forældremøde udleverer vi følgende materiale

 • Indkøringsfolder
 • Den pædagogiske læreplan
 • Vejledning til Aula
 • Praktiske oplysninger om hverdagen i Spurvehuset
 • Selve indkøringen
  • For dit barns trivsel er det nødvendigt, at en af Jer forældre prioriterer at være med de første dage og også er til rådighed fuldt ud i hele den første uge.
  • Det er vigtigt, at vi sammen følger rammerne for indkøringen, og at I under indkøringen har daglig dialog med den ansvarlige for indkøringen samt også får hilst på nogle af stuens/afdelingens øvrige ansatte.
  • For barnet og jer er det betydningsfuldt, at I som forældre får indsigt i barnets kommende hverdag og får dannet baggrunden for det kommende samarbejde med personalet. 
  • Hvis det er umuligt for jer forældre at stå til rådighed alle 5 dage kan evt. bedsteforældre eller andre barnet kender godt, erstatte Jer forældre sidst på ugen, men vi anbefaler at det er Jer, som forældre der står for indkøringen.
  • Desuden anbefaler vi, at I i det omfang det er jer muligt, at I de efterfølgende uger tænker I kortere dage, idet barnet fortsat skal forholde sig til meget nyt.
 • En indkøring begynder fra den dag barnet har pladsen og ser typisk således ud

  Dag 1

  • I kommer kl. 9.30 – og bliver indtil frokost. Du bliver hos barnet hele tiden

  Dag 2

  • I kommer kl. 9.30 – og bliver frokosten incl. Det aftales med pædagogen om Du bliver hos barnet hele tiden eller om det kan prøves, at Du gå meget kort tid.
  • Næste dags ankomst aftales med den der kører barnet ind..

  Dag 3

  • Du tager dig god tid til at aflevere barnet på det aftalte tidspunkt og barnet er nogle få timer alene. Du henter barnet lige efter frokost. Du og barnet ser barnets sted, hvor det skal sove den næste dag.
  • Næste dags ankomst aftales med den, der kører barnet ind. 

  Dag 4

  • Du giver dig lidt tid, når du afleverer barnet, og barnet sover evt. eller er med i haven midt på dagen. Du henter når barnet vågner. 
  • Næste dag aftales med den der kører barnet ind eller evt. med den som er på stuen. 

  Dag 5

  • Du afleverer barnet med en kortere aflevering og henter omkring eftermiddags mad og leg senest kl. 15.
  • Du er velkommen til at deltage lidt, når du henter f.eks. i eftermiddags maden.
  • Næste uge aftales med den der kører barnet ind, eller evt. med den som er på stuen.
  • Når dit barn har gået hos os i ca. 3 måneder, så inviterer vi jer til en indkøringssamtale på en ½ time, hvor I sammen med pædagogerne på stuen har en dialog om hvordan indkøringen er gået og hvordan jeres barn trives.