Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Vi er optagede af at styrke fællesskabet i forældregruppen

Forældremøde

Vi faciliterer og rammesætter forældresamarbejdet ved at afholde ordinært forældremøde 1 gang om året. Vi har startet en ny tradition hvor personalet mødes med forældre og børn i uformelle rammer. Det kan f.eks. være til fællesspisning. Det har vi valgt fordi vi vægter fællesskabet og er optagede af det gode samarbejde omkring vores fælles opgave: børnene.

Vi er optagede af at styrke fællesskabet i forældregruppen, da det kan være vanskeligt at opnå adgang til et allerede eksisterende forældre fællesskab. Dette måske grundet i en allerede eksisterende kultur i forældregruppen, eller hvis man har et andet sprog end hovedparten i forældregruppen. Når der er et stærkt fællesskab i forældregruppen, får det en afsmittende positiv effekt på børnene, hvilket giver et godt fundament for samarbejde når og hvis der opstår udfordringer i børnegruppen senere hen, fx hvis et barn bidder.

Forældresamtaler

Vi afholder planlagte forældresamtaler, og samtaler efter behov. Vi tilbyder 1 samtale årligt. Disse samtaler afholdes efter følgende skabelon:

  • Hvad oplever I hjemme?
  • Hvad oplever vi i dagtilbuddet?
  • Udarbejdelse af relevante mål for barnet i den kommende periode så barnet er i stand til at honorere de krav og forventninger der er omkring barnet

Vi opfordrer forældrene til at bruge vores faciliteter udenfor åbningstiden, fx til at lege på legepladsen. Vi afholder sociale arrangementer, fx sommerfest, julehygge, lanternefest, plantedag og andre ting.