Gå til hovedindhold
Du er her:

At starte i Hjortholm

Når man er lille, eller lidt større

Både det nye barn og de nye forældre står overfor noget nyt og ukendt når barnet skal starte i vuggestue. 

Barnet fordi vuggestuen er det første møde med verden udenfor hjemmet. Og det er, som regel,  første  gang at barnet skal være væk fra mor eller far i mange timer. Mennesker, lugte, lyde, vaner og rutiner er anderledes. Måden at blive skiftet på, taget op på, måden at få mad på er anderledes end barnet er vant til. Det lille barn har naturligt nok ingen erfaringer i forhold til at tingene ændrer sig så radikalt som de gør ved opstart i vuggestue. Derfor er det vigtigt at de voksne i vuggestuen har en omfattende viden om barnet, og at de gør deres bedste for at tilpasse vuggestuens hverdag til barnets behov, ikke omvendt. 

For forældrene er barnets start i vuggestuen ensbetydende med at orlov og den tætte hverdag med barnet er forbi. De skal nu være væk fra barnet i mange timer hver dag, og skal måske tilbage på arbejdet.

Ca. en måned før barnet skal starte indbyder vi til startsamtale. Her vil den pædagog, der skal køre jeres barn ind, fortælle om Hjortholm, den første tid i vuggestuen og forventninger til jer forældre. Og vigtigst af alt I får mulighed for at fortælle om jeres barn, og jeres forventninger og eventuelle spørgsmål til vuggestuen.

En god indkøring tager tre uger, og kan forløbe således

Dag 1-3, far eller mor kommer med barnet, og bliver i vuggestuen en times tid. Den ansatte der skal være barnets første tætte voksne i vuggestuen, tager imod og er sammen med barn og forældre.

Dag 4-5 Barnet prøver at være i vuggestue i kort tid uden mor eller far. På 5. dag kan barnet prøve at spise med og måske blive puttet til at sove.

Dag 5-15 Barnet kan være længere og længere i vuggestue selv, men der er mange nye indtryk, så derfor er det bedst stille og roligt at forlænge den tid barnet er i vuggestue. Måske kan bedsteforældre hjælpe med at hente tidligt den første tid.

I den periode kan barnet godt blive ekstra ”pylret” hjemme, og have brug for tæt kontakt til jer forældre. Derfor er det godt hvis I ikke har så mange andre planer for aftner og weekender, men bare har tid til at være sammen.

Inden I starter vil vi bede jer lave en lille collage med billeder af jeres familie, forældre, søskende, evt bedsteforældre eller andre nære. Collagen bliver lamineret og hængt så barnet selv kan tage den, hvis hun har behov for at se billeder af sine nære. Forskning viser at det kan være med til at berolige børn, og vise dem at forældrene stadig ”er der” selvom de er gået.

Større børn, der skal starte i vuggestue eller børnehave

Er dit barn, lidt ældre og måske har gået i institution før, handler det også om at barnet skal blive tryg ved at være i de nye omgivelser med nye børn og voksne. Barnet  kan som regel hurtigere være i Hjortholm uden mor eller far et lille stykke tid, men det er stadig vigtigt at det er kort tid ad gangen i de første uger. Børn suger alle nye indtryk til sig, og kan derfor let komme på ”hårdt arbejde”, mens de er i vuggestue eller børnehave.  Derfor er det også godt med fred og ro hjemme, både til hverdag og i weekenden, de første uger efter at barnet er startet i Hjortholm.

Ligesom for de mindste børn, er der en ansat, der tager imod det nye barn, men fra starten har vi også fokus  på de andre børn, fordi barnet nu har en alder hvor det at lege og have gode relationer til andre børn er afgørende vigtigt.  Pædagogen har med andre ord fokus på at hjælpe barnet ind i børnefællesskabet. Kommer barnet fra en anden institution, har hun gjort sig erfaringer med at lege med andre, hvordan man forhandler sig ind i en leg, hun ved hvilke børn hun kan lide at lege med osv. Når barnet starter i Hjortholm skal relationer og legeerfaringer opbygges på ny, og det kan være en lang proces. De ved de ansatte og de er derfor ekstra opmærksomme på det nye barn, ofte i månedsvis, indtil de oplever at barnet har fundet sig til rette i Hjortholm.