Gå til hovedindhold
Du er her:

Den pædagogiske læreplan

I Vi to er Sansemotorik den grundlæggende del af pædagogikken og læringsmiljøet gennem hele dagen.

Her bruger vi kroppen og sanserne i hverdagens rutiner og gøremål. Det baner vejen for en positiv udvikling og skaber gode relationer imellem børnene.

Igennem legeaktiviteter eller i sanserummet oplever børnene at indgå i nære samspil der øger deres erfaringer med at deltage i små og store fællesskaber, desuden øges deres evne til selvregulering.

I sanserummet, som fungerer som et fordybelsesrum i institutionen, arbejdes der pædagogisk målrettet med børnenes sansebearbejdning.

Rummet er et multisensorisk stimulerende miljø, der byder på forskellige kontrollerede stimuli, så sanser kan vækkes eller dæmpes alt efter det enkelte barns og børnegruppes behov.

På sigt vil denne kropslige erfaringsdannelse danne grundlag for social udvikling og ro i kroppen til at modtage ny viden.

I fællesrummet, som er et større rum til grovmotorisk udfoldelse, kan børnene balancere, tumle, snurre, slå kolbøtter og lave bevægelseslege.

Vuggestue og børnehave samles i fællesrummet en gang om ugen til fællessamling.

I Vi tos Naturbus drager vi ud og sanser verden sammen. Det kan være vi kører i skoven, til stranden, naturlegepladser, museer, biblioteket mm.

Personalet udvælger destinationerne med et sansemotorisk formål der tager udgangspunkt børneperspektivet, læreplanen og Vi tos pædagogiske kerneværdier.

Endvidere arbejder vi aktivt med elementer fra programmet ’Fri for mobberi’. Der gør, at vi har et særligt fokus på udviklingen af trygge, inkluderende fællesskaber. Her er relationers betydning for børns trivsel og udvikling det bærende i arbejdet med børnene.