Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Vi prioriterer et robust og stærkt forældresamarbejde

  • I Blå er vi meget optagede af at opretholde et stærkt forældresamarbejde. Vi lægger vægt på at være med til at skabe en sammenhæng mellem hjemmet og institutionen. Vi gør vores daglige arbejde med børnene synligt gennem dialog og dokumentation med fortællinger og billeder. Vi opfordrer ligeledes forældre til at bidrage til et givent tema med billeder eller fortællinger.
  • Formelt starter vores samarbejde med forældrene en rum tid inden opstart. Vi sender velkomstmateriale til alle nye forældre og børn, med information omkring dagligdagen i Blå og vi skriver på hvilken stue og hos hvilke voksne barnet skal gå.
  • Den første dag starter vi med et kort møde med den primære voksne, hvor blandt andet indkøringens forløb drøftes. Her har forældrene mulighed for at fortælle om deres barn og sammen forventningsafstemmes den første tid i hhv. børnehave eller vuggestue.
  • Alle forældre tilbydes en samtale efter ca. tre måneder, og derefter afholdes trivselssamtaler ca. en gang om året. Vi lægger vægt på den daglige dialog, og står i videst muligt omfang til rådighed med sparring og rådgivning i forhold til alle børns trivsel og udvikling.
  • Vi indkalder -og møder også op til aftalte møder udenom de fastsatte samtaler, hvis vi eller I oplever et behov herfor.
  • Hvert år afholder vi forældremøde med valg til forældrebestyrelsen. På dette møde vil der desuden typisk være mulighed for at mødes på barnets stue til dialog med andre forældre og stuens voksne.