Gå til hovedindhold
Du er her:

Om Kastaniely

Her kan du finde oplysninger om åbningstider, lukkedage mv.

Kastaniely er et lille børnehus oprettet i sommeren 2022

Børnetal og størrelse

I Kastaniely er vi normeret til 50 børn fordelt på to vuggestuer normeret til 14 børn samt en børnehavegruppe på 22 børn.

Stuerne er samme størrelse og har hver især tre rum. Vores pædagogiske praksis er opbygget således, at børnegrupperne opdeles og laver aktiviteter på tværs af stuer og aldersgrupper. Dette er med til at understøtte børnenes trivsel og relationer på tværs i vores lille hus - både til andre børn og personalet.  

Der er direkte adgang til legepladsen fra alle tre stuer.

Vi ligger lige op ad Lyngby station og tæt på grønne områder og lokalmiljøet som vi benytter aktivt, både som aktiviteter og ved længere ture med madpakker. 

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7:00-17:00

Fredag kl. 7:00-16:00

Lukkedage i året og Sommerferie 2024

Forældrebestyrelsen har ret til at planlægge 5 årlige lukkedage.

I år 2024 holder vi lukket:

  • 2. januar
  • 10. maj
  • Grundlovsdag 5. juni
  • 23. December
  • 27. december
  • 30. december
  • Uge 29 og 30.

    Såfremt I har behov for pasning i uge 29 og 30 kontaktes leder Camilla hurtigst muligt. 

Årshjul 

I Kastaniely ser vi arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan og et årshjul som en dynamisk proces. I vores første år har vi haft stort fokus på indretning af vores læringsmiljø på stuer og fælles arealer, samt tryg og tillidsbaseret relations-dannelse og indkøring af vores børnegruppe. Vi har børn fra hele verden, hvilket indebærer at vi er blevet opmærksomme på at brobygge mellem forskellige kulturer i hverdagens pædagogiske praksis, både i hverdagens rutiner og vores overordnede pædagogiske grundlag. 

Vores mål er at aktiviteter og projekter vil gå igen, dette flere gange om året og årligt. Gentagelser er med til at skabe kontinuitet og genkendelighed hos børnene, hvorigennem de opnår tryghed, trivsel og selvtillid.

Vi bygger vores pædagogik og organisering på at vi er ét hus på tværs af vuggestue og børnehave, hvor alle børn og forældre er trygge i hele huset og er nysgerrige på hinanden. 

I efteråret 2023 afholdte personalegruppen den første pædagogiske lørdag. Her aftalte vi i fællesskab hvilke 4 temaer vi ønsker at arbejde projektorienteret med i 2024. Vi arbejder med et fælles tema for både vuggestuen og børnehaven. Årshjul 2024

Januar-marts: Kunst og farver

April-juni: Hvem er jeg?

Juni-september: Cirkus Kastaniely

Oktober-december: Eventyr og fortællinger

Planlægning samt evaluering af vores pædagogiske temaer foregår således, at hver stue afholder det vi kalder "Stop op" en gang hvert kvartal.

"Stop op" er et koncept vi er blevet inspireret af fra vores institutioner i netværket. Her får stuerne mulighed for, at gå i dybden med hvordan de ønsker at arbejde med temaet ud fra deres aktuelle børnegruppe. Temaet er ens i hele huset, men vi arbejder ud fra en praksis om, at børn er forskellige individer i et større fællesskab. Vi ønsker at give fleksibilitet til de enkelte stuer til at arbejde fokuseret med det der giver mening for den enkelte børnegruppe.

Det giver samtidig også spillerum for personalet til, at prøve kræfter med det de brænder for, eller vil øve sig i, indenfor det givne tema. 

Traditioner og arrangementer 2024:

Vi fejrer Fastelavn d. 9. februar 2024.

Her møder børnene op i udklædning og vi slår katten af tønden sammen på stuerne. Det er ikke en forventning, da vi ønsker at respekterer hvis nogle børn ikke ønsker at klæde sig ud. Vi arbejder altid med en pædagogisk bagdør, hvilket vil sige vi giver plads til de børn som ikke deltager - enten af praktiske årsager eller hvis barnet har behov for at trække sig. Vi frabeder os at børnene klædes ud med masker og generelt udklædning som kan skræmme de andre børn. 

Kastanielys 2 års fødselsdag fejres i forbindelse med vores Sommerfest d. 19. juni 2024. Her inviterer vi forældre til at tage en lille ret mad med, og vi arrangerer aktiviteter til store og små.

Vi afholder vores julearrangement, Lygtefest, d. 28. november 2024. 

Alle vores traditioner er forholdsvis nye og kun afprøvede få gange. Derfor har vi plads til både forandring og udvikling ved afholdelse af vores årlige arrangementer.

Vi oplever stor opbakning til alle vores forældre-arrangementer, hvilket vi er meget stolte af og værner meget om.

Kontakt:

Leder Camilla:                      24 89 94 14

Souschef Teresa:                 20 34 52 74

Uglerne (børnehave):           21 56 66 73

Egern stuen (vuggestue):     21 59 85 32

Muse stuen (vuggestue):      21 59 24 48