Gå til hovedindhold
Du er her:

Om Kastaniely

Her kan du finde oplysninger om åbningstider, lukkedage mv.

Kastaniely er et lille børnehus oprettet i sommeren 2022

Børnetal og størrelse 

I Kastaniely er vi normeret til 50 børn fordelt på to vuggestuer normeret til 14 børn samt en børnehavegruppe på 22 børn.

Stuerne er samme størrelse og har hver især tre rum. Vores pædagogiske praksis er opbygget således, at vi børnegrupperne opdeles og laver aktiviteter på tværs af stuer samt afdeling. 

Der er direkte adgang til legepladsen fra alle tre stuer.

Vi ligger lige op ad Lyngby station og tæt på grønne områder som vi har mulighed for at benytte både som aktivitet og til længere ture med madpakker

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7-17

Fredag kl. 7-16

Lukkedage i året

Forældrebestyrelsen har ret til at planlægge 5 årlige lukkedage.

I år 2023 holder vi lukket:

  • 5. april
  • 19. maj
  • Grundlovsdag
  • 27-29. december
  • Uge 29 og 30

Årshjul og traditioner

I Kastaniely ser vi arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan og et årshjul som en dynamisk proces. I vores første år har vi haft stort fokus på indretning af vores læringsmiljø på stuer og fælles arealer, samt tryg og tillidsbaseret relationsdannelse og indkøring af vores børnegruppe. Vi har børn fra hele verden, hvilket indebærer at vi er blevet opmærksomme på at brobygge mellem forskellige kulturer i hverdagens pædagogiske praksis, både i hverdagens rutiner og vores overordnede pædagogiske grundlag. 

Vores mål er at aktiviteter og projekter vil gå igen, dette flere gange om året og årligt. Gentagelser er med til at skabe kontinuitet og genkendelighed hos børnene, hvorigennem de opnår tryghed, trivsel og selvtillid.
Vi bygger vores pædagogik og organisering på at vi er ét hus på tværs af vuggestue og børnehave, hvor alle børn og forældre er trygge i hele huset og er nysgerrige på hinanden. 

Kastaniely betragtes fortsat som et nyt børnehus, hvorfor vi ønsker at traditioner skabes og funderes i takt med hus udvikles og vi lære vores børn og familier at kende. Vi ønsker i høj grad at integrere danske og internationale traditioner, både til hverdag og til fest. På den baggrund har vi ikke så mange fastlagte traditioner i huset endnu. 

Traditioner i 2023:

Kastanielys fødselsdagsfest afholdes 1.juni, hvor vores børn og familier har en blomst med som plantes på legepladsen og som vi kan følge gennem vind og vejr.

Sensommerfest afholdes D. 30. august 2023. Her har vi inviteret forældre til at tage en lille ret mad med, og vi arrangerer aktiviteter til store og små.

Vi ønsker, at implementere traditioner indenfor højtider samt spontane forældrekaffe-arrangementer.

Kontakt:

Leder Camilla:                      24 89 94 14

Souschef Teresa:                 20 34 52 74

Uglerne (børnehave):           21 56 66 73

Egern stuen (vuggestue):     21 59 85 32

Muse stuen (vuggestue):      21 59 24 48