Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Fælles ansvar at skabe et godt og konstruktivt samarbejde.

Af hensyn til barnet er det vigtigt, at vi – jer forældre og os i Åkanden – får et godt samarbejde.

 • Et godt samarbejde kræver gensidig respekt, at vi lytter til hinanden og er åbne overfor hinandens perspektiver. Vi oplever børnene i meget forskellige kontekster i hjemmet og i Åkanden. Det er derfor ganske naturligt, at vi kan have forskellige opfattelser af barnets kompetencer og udfordringer. Vi hjælper barnet bedst ved at dele vores erfaringer med hinanden, og sammen finde en måde at støtte barnet på.
 • I må forvente, at vi ”blander os”, hvis vi ser/hører noget som vi undrer os over. Det kan være småting, som fx en anbefaling af, at I køber en madkasse, som barnet selv kan åbne. Men det kan også være større ting, som fx at vi anbefaler, at I agerer anderledes overfor jeres barn i nogle situationer. Vi forventer ligeledes at I går i dialog med os, hvis I oplever noget I undrer jer over eller som ikke lige giver mening for jer.
 • Det er vigtigt, at I som forældre læser dagbøgerne, som pædagogerne skriver på Aula. Vi bestræber os på at skrive hver dag, men indimellem må vi prioritere vores tid til andre ting. Dagbøgerne er ofte suppleret af fotos, som det også er godt at se, da de giver et godt indtryk af hverdagens leg og aktiviteter. I kan med fordel se på billederne og læse dagbøgerne med jeres barn. Det er med til at binde barnets forskellige verdener sammen, og det kan være en godt afsæt for en snak om og indblik i, hvad der betyder noget for barnet.
 • Vi forventer, at I forstår, at vi er et samlet hus og at vi samarbejder meget i hverdagen i afdelingerne (vuggestuen og børnehaven). Det er vigtigt pædagogisk for os, ”at alle kender alle her”. På den måde hjælper alle voksne hinanden, og børnene møder ikke nogen fremmede.
 • Det er derimod ikke altid, at I som forældre oplever, at I kender alle i personalegruppen. Men I må huske på, at børnene er sammen med os her mange timer dagligt, så de har et helt andet kendskab og en anden tryghed til os.
 • For nogle forældre kan det være svært at tænke, at ens barn har en verden, som man kender mindre godt til selv. Desto vigtigere er det, at man har tillid til, og at man viser barnet, at det er en god og spændende verden, det er en del af herovre.
 • Endelig er det et krav, at I sørger for at alle de praktiske ting omkring jeres barn er i orden. Vi spilder dyrebar tid, som kunne være brugt på samvær med børnene, når vi skal bruge tid på at finde f.eks. lånetøj, hvis ikke der ligger ekstra skiftetøj i barnets kasse.
 • Vi udsender hvert år i maj et årsskriv, indeholdende en mere generel vejledning og information til jer forældre om det kommende år for jeres barn. I det årsskriv er ligeledes nævnt en række områder, som I som forældre skal støtte op omkring, for at hjælpe barnets udvikling bedst mulig på vej. Områderne i årsskrivet indgår i dialogen på udviklingssamtalen.

I Åkanden tilbydes man følgende forældresamtaler

 • Opstartssamtalen

  Opstartssamtalen (ca. 30-45 min) afholdes i måneden inden barnet begynder hos os. Til samtalen deltager I som forældre, den pædagog som står for barnets indkøring og en fra ledelsen. Samtalens formål er, at vi får præsenteret os hver især og også får fortalt lidt om os, så familie og institution kender lidt til hinanden når barnet begynder. Derudover aftaler vi de praktiske ting omkring barnets indkøring.

 • Første samtalen

  Første samtalen (30 min.) afholdes indenfor det første halvår i institutionen. Til samtalen deltager I som forældre og barnets pædagog. Samtaler drejer sig om barnet og om I er faldet godt til her i Åkanden, og om hvordan barnets dag er herovre og i hjemmet.

 • Udviklingssamtalen

  Udviklingssamtalen (1 time) afholdes derefter én gang årligt. Til samtalen deltager I som forældre og barnets pædagog. Samtalen drejer sig om barnets udvikling, trivsel og læring. Det er vigtigt, at vi i fællesskab får bragt vores perspektiver og oplevelser af barnet i spil, da vi ser barnet i meget forskellige kontekster.

 • Førskolesamtalen

  Førskolesamtalen (ca. 30-45 min. time) afholdes 2-3 måneder før jeres barn begynder i SFO. Den tager afsæt i et skema, som I og jeres barns pædagog har udfyldt på forhånd. Samtalen afrunder og evaluerer barnets tid i Åkanden, og drejer sig om forberedelsen til skolestarten.