Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Vi vil meget gerne inviterer alle jer forældre til et godt samarbejde omkring jeres børn.

Dette sker bl.a. via forskellig mødeaktivitet udover den daglige kontakt og dialog som vi prioriterer højt.

Et vigtigt pædagogisk fokus i børnehuset er, at vi er gode formidlere i forhold til jer forældre. Dialogen og samarbejdet imellem personalet og jer er alfa omega i forhold til god omsorg for jeres barn. Daglige informationer fra jer om hvordan jeres barn har sovet eller spist er ligeledes vigtig for dagens forløb i institutionen. Ud over vores daglige dialoger formidler vi dagligdagen via AULA. Herudover afholder vi minimum 5 samtaler i løbet af vuggestue- og børnehavetiden.

De fem samtaler

 • Formøde

  Formøde afholdes ca. 14 dage inden opstart.

  Når I som forældre kommer til formøde hos os, vil den pædagog der skal "køre jeres barn ind" tage imod jer.

  Vi vil fortælle jer om dagens gang og vores pædagogiske principper. Det er ligeledes vigtigt for os at høre om jeres barns vaner, rytmer og behov, så vi har de bedste betingelser for at kunne tage godt imod jeres barn.

  Til sidst vil vi vise jer vores hus, den stue jeres barn skal være på og I får mulighed for at hilse på resten af stuens personale.

  Indskrivningspapirer/kartotekskort, særlige oplysninger og erklæringer (foto mm.) skal udfyldes på AULA gerne inden jeres barn starter. 

 • 3 måneders samtale

  3 måneders samtalens formål er at gøre status på opstartsperioden. Samtalen er en gensidig udveksling af indtryk og oplevelser i forbindelse med jeres barns start i Børnehuset. Det er vigtigt i forhold til vores samarbejde om jeres barn at vi opbygger en god tillidsfuld relation.

  Når tiden nærmer sig, inviterer vi til samtale og udleverer en folder der beskriver hvad samtalen vil indeholde fra vores side, men også at vi forventer at I giver os feedback på jeres oplevelse af, at starte i vores Børnehus.

 • Overgangssamtale

  Overgangssamtalen er en samtale vi afholder i forbindelse med barnets overgang fra vuggestue til børnehave. Formålet med samtalen er, at vi sammen med jer forældre har mulighed for at tale sammen om barnets parathed og udvikling i forhold til børnehave start.

  Når tiden nærmer sig børnehave start informerer vi jer via brev, om at deres barn har fået plads i børnehaveafdelingen og på hvilken stue. Senere vil vi invitere jer via en folder til overgangssamtalen, hvor vi foreslår møde dato og som indeholder en dagsorden – og information om hvilke personaler der deltager.

  Der deltager en repræsentant fra vuggestuegruppen barnet går i, og en repræsentant for barnets kommende børnehave gruppe. I har herved også mulighed for at møde en voksen fra børnehavegruppen inden barnet starter. 

  Dagsordenen for mødet er:

  • Gennemgang af barnets udvikling og parathed - vuggestue pædagogen.
  • Afslutning i vuggestuen – vuggestue pædagogen og forældrene.
  • Start og indkøring i børnehaveafdelingen – børnehave pædagogen og forældrene.
  • Praktiske informationer vedr. børnehaveafdelingen – børnehavepædagogen.
  • Evt. spørgsmål fra jer forældre

  Børnehavepædagogen får på dette møde mulighed for at få informationer om barnets styrker og evt. udfordringer, der er nyttig viden når barnet starter i børnehaveafdelingen. Det er ligeledes en stor fordel for børnehavepædagogen, såvel som for jer forældre, at have haft mulighed for at hilse på hinanden og få afklaret evt. spørgsmål.

 • Trivselssamtale

  Trivselssamtalen er en samtale imellem en pædagog på barnets stue og jer forældre med udgangspunkt i jeres barns udvikling og trivsel. Samtalen afholdes et år efter at jeres barn er startet i børnehaven, og varer ca. en halv time.

  Der tages kontakt til jer forældre når tiden nærmer sig, via folderen ”trivselssamtale” som også fungerer som dagsorden.

 • Før skole samtale

  De kommende skolebørn stopper i Børnehuset 1. maj hvert år. De starter i SFO og har herved et par måneder sommeren over til at vænne sig til skolemiljøet inden skolen starter i august. Det betyder at vi i Børnehaven skifter skolegruppe den 1. maj.

  Samtale og skolepapirer

  Den sidste samtale i Børnehuset Eremitagens regi ligger i februar måned, inden SFO-start i maj. Samtalens formål er at gennemgå skolepapirerne, som både I som forældre og stuepædagogen har udfyldt. Skolepapirerne beskriver barnets forskellige udviklingsområder og bidrager herved med nyttige informationer i forhold til skolestart. Informationerne giver skolen de bedste forudsætninger for at tage godt imod jeres barn.

  Efter mødet færdigskriver pædagogen skolepapirerne og de sendes herefter til den skolebarnet skal gå på. Overgangspapirerne skal være skolen i hænde 1. marts.

  Skoleudsættelse

  Hvis et barn i børnehaven skønnes ikke at være skoleparat drøftes dette med jer forældre. Om barnet skal i skole eller ej er altid forældrenes beslutning. Hvis personale og forældre er enige om at barnet ikke er modent nok, søges der om skoleudsættelse, som skal begrundes i en beskrivelse af barnet som pædagogen udfærdiger. Forældrene skal også begrunde ønsket om udsættelse. Anmodningen om skoleudsættelse vurderes af den ledende skolepsykolog samt modtagende skole. Anmodningen skal være forvaltning og skole i hænde 1. november.