Gå til hovedindhold
Du er her:

Vuggestuen Chr. X

Vuggestuen med nærvær og ro – plads til at gro

Vuggestuen Chr. X
Vuggestuen Chr. X

Velkommen til Vuggestuen Chr. X

  • Vuggestuen er jeres barns første møde med en daginstitution, og vi er meget opmærksomme på, at dette skal være en god og tryg oplevelse.
  • Vi møder jer og jeres barn som de unikke familier i er.
  • Vores meget erfarne og stabile personalegruppe er dygtige til at skabe trygge relationer til de nye familier, der starter i vores vuggestue.
  • Vi nyder at dele ud af vores erfaring, og giver gerne gode råd og tips, så både jeres og jeres barns hverdag bliver lettere.
  • Er I blevet mere nysgerrige på vores vuggestue, så kan I enten gå på opdagelse på vores hjemmeside eller ringe herned og lave en aftale om et besøg. Vi viser meget gerne vores fantastiske vuggestue frem.
  • Her er nemlig ro til at gro, tid til nærvær og rum til at udvikles.

Rundvisning

Er I interesserede i en plads hos os – eller vil I se vores pragtfulde hus inden I beslutter jer – så vil vi meget gerne vise det frem. Hvis I ringer eller sender en mail, så finder vi et godt tidspunkt.

Når vi viser rundt handler det selvfølgelig om, at I mærker den gode stemning i huset, men det handler også om, at vi kan fortælle jer lidt om alt fra vores pædagogik til vores hverdag. Det giver jer også mulighed for at stille eventuelle spørgsmål, og klæde jer godt på til valget af vuggestue

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Vuggestuen Chr.x

2021-2023.

Arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

I Chr. X har vi haft særligt fokus på stærke børnefællesskaber for at nævne nogle af de pædagogiske elementer, der har været fælles for hele vuggestuen er følgende:

Dele madpakker ud. Styrker opmærksomheden på alle børn. Alle bliver set, og børnene for øje for hinanden. Det styrker deres sociale kompetencer og deres alsidige personlige udvikling når de deler ud til deres venner. De går stolt rundt, og vokser virkelig med opgaven. Børnene skal her også lære behovsudsættelse, når det ikke er deres tur.

Alle stuer har sangkufferter, som er med til at styrke børnenes sproglige udvikling. Her får hvert enkelt barn lov til at vælge en figur på skift. Vi bruger primært fagtesange for at sikre, at de yngste børn oplever at være den del af fællesskabet, og et redskab til at styrke sproget.

Vi samler ting fra naturen ex. Blade, agernskaller og æbler, hvor vi motorisk udfordrer børnene, der skal færdes på bakker, i krat og ujævnt terræn.

Vi mødes til højtider og har vores fælles traditioner, hvor børnene lærer om vores kultur. I vores æbleuge laver børnene bl.a. æbletryk og får her kendskab til det æstetiske i et projekt.

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

Vi har evalueret vores årlige projekter/temaer på fælles personalemøder, hvor der bliver diskuteret hvordan projektet har forløbet.

Har børnene fået det ud af det vi ønskede

Er det noget der skal rettes til fremadrettet?

Hvordan sikrer vi den ønskede læring.

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læringsplan?

Personalet er opdelt i tovholdergrupper, hvor de er ansvarlige for de enkelte læreplanstemaer og planlægger årets temaer. Vi genbruger ofte tidligere års aktiviteter i vores pædagogiske årshjul, som følger årstidernes gang.

Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske læringsmiljø

Udvælg en eller flere evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på erfaringerne ved at svare på nedenstående fire spørgsmål for hver evaluering. De fire spørgsmål knytter an til trinene i en evalueringsproces. Vælg gerne evalueringer, som betød, at I efterfølgende ændrede jeres pædagogiske praksis

 

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?

Vi så på vores sprogmiljø, og ønskede at udvikle mere på at træne sprogets rytme og melodi samt turtagning i samtalerne.

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

Vi har lavet observationer på de enkelte stuer under samlinger.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Børnene er åbne for nye udfordringer og tager gerne imod nye tiltag. Vores erfaring er når børn trives så er udvikling, læring og dannelse noget vi kan styrke. Den vigtigste læring for os, er at børnene skal trives for at kunne udvikle sig og lære. Dvs. en samling skal være tryg for at skabe mulighed for udvikling, læring og dannelse. Vi skal dog altid have den nærmeste udviklingszone i tankerne.

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?

Vi har indkøbt flere rim og remse bøger for at sikre udviklingen af sprogmiljøet. Vi er opmærksomme på at inddele børnene i mindre grupper, og placeringen af bordene til samlingen. Vi vil gerne undgå at børn sidder med ryggen til, så de føler sig som en del af fællesskabet.

Inddragelse af forældrebestyrelsen

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Vi har haft den til diskussion i forældrebestyrelsen, samt vores forældreråd.

Det fremadrettede arbejde

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet kunne sætte mere fokus på?

Vi er opmærksomme på udviklingen af vores sprogmiljø og vores evalueringskultur.

Vi er opmærksomme på at nogle aktiviteter bliver rykket ud i vores udelæringsrum, så børnene får flere muligheder på legepladsen, hvor personalet vil være i forskellige aktiviteter.

Vi planlægger vores tematiske arbejde på tværs af læreplanstemaerne og tovholderrollerne med temaer af to måneders varighed.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

Vi vil evaluere alle temaerne efter de to måneder. Dette vil foregå på personalemøder.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

Vi vil justere og ændre vores pædagogiske læreplan på personalemøder og personaledag. Dette styres af ledelsen i samarbejde med konsulenter fra LTK.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Vuggestuen Chr.x

2021-2023.

Arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

I Chr. X har vi haft særligt fokus på stærke børnefællesskaber for at nævne nogle af de pædagogiske elementer, der har været fælles for hele vuggestuen er følgende:

Dele madpakker ud. Styrker opmærksomheden på alle børn. Alle bliver set, og børnene for øje for hinanden. Det styrker deres sociale kompetencer og deres alsidige personlige udvikling når de deler ud til deres venner. De går stolt rundt, og vokser virkelig med opgaven. Børnene skal her også lære behovsudsættelse, når det ikke er deres tur.

Alle stuer har sangkufferter, som er med til at styrke børnenes sproglige udvikling. Her får hvert enkelt barn lov til at vælge en figur på skift. Vi bruger primært fagtesange for at sikre, at de yngste børn oplever at være den del af fællesskabet, og et redskab til at styrke sproget.

Vi samler ting fra naturen ex. Blade, agernskaller og æbler, hvor vi motorisk udfordrer børnene, der skal færdes på bakker, i krat og ujævnt terræn.

Vi mødes til højtider og har vores fælles traditioner, hvor børnene lærer om vores kultur. I vores æbleuge laver børnene bl.a. æbletryk og får her kendskab til det æstetiske i et projekt.

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

Vi har evalueret vores årlige projekter/temaer på fælles personalemøder, hvor der bliver diskuteret hvordan projektet har forløbet.

Har børnene fået det ud af det vi ønskede

Er det noget der skal rettes til fremadrettet?

Hvordan sikrer vi den ønskede læring.

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læringsplan?

Personalet er opdelt i tovholdergrupper, hvor de er ansvarlige for de enkelte læreplanstemaer og planlægger årets temaer. Vi genbruger ofte tidligere års aktiviteter i vores pædagogiske årshjul, som følger årstidernes gang.

Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske læringsmiljø

Udvælg en eller flere evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på erfaringerne ved at svare på nedenstående fire spørgsmål for hver evaluering. De fire spørgsmål knytter an til trinene i en evalueringsproces. Vælg gerne evalueringer, som betød, at I efterfølgende ændrede jeres pædagogiske praksis

 

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?

Vi så på vores sprogmiljø, og ønskede at udvikle mere på at træne sprogets rytme og melodi samt turtagning i samtalerne.

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

Vi har lavet observationer på de enkelte stuer under samlinger.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Børnene er åbne for nye udfordringer og tager gerne imod nye tiltag. Vores erfaring er når børn trives så er udvikling, læring og dannelse noget vi kan styrke. Den vigtigste læring for os, er at børnene skal trives for at kunne udvikle sig og lære. Dvs. en samling skal være tryg for at skabe mulighed for udvikling, læring og dannelse. Vi skal dog altid have den nærmeste udviklingszone i tankerne.

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?

Vi har indkøbt flere rim og remse bøger for at sikre udviklingen af sprogmiljøet. Vi er opmærksomme på at inddele børnene i mindre grupper, og placeringen af bordene til samlingen. Vi vil gerne undgå at børn sidder med ryggen til, så de føler sig som en del af fællesskabet.

Inddragelse af forældrebestyrelsen

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Vi har haft den til diskussion i forældrebestyrelsen, samt vores forældreråd.

Det fremadrettede arbejde

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet kunne sætte mere fokus på?

Vi er opmærksomme på udviklingen af vores sprogmiljø og vores evalueringskultur.

Vi er opmærksomme på at nogle aktiviteter bliver rykket ud i vores udelæringsrum, så børnene får flere muligheder på legepladsen, hvor personalet vil være i forskellige aktiviteter.

Vi planlægger vores tematiske arbejde på tværs af læreplanstemaerne og tovholderrollerne med temaer af to måneders varighed.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

Vi vil evaluere alle temaerne efter de to måneder. Dette vil foregå på personalemøder.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

Vi vil justere og ændre vores pædagogiske læreplan på personalemøder og personaledag. Dette styres af ledelsen i samarbejde med konsulenter fra LTK.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Vuggestuen Chr.x

2021-2023.

Arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

I Chr. X har vi haft særligt fokus på stærke børnefællesskaber for at nævne nogle af de pædagogiske elementer, der har været fælles for hele vuggestuen er følgende:

Dele madpakker ud. Styrker opmærksomheden på alle børn. Alle bliver set, og børnene for øje for hinanden. Det styrker deres sociale kompetencer og deres alsidige personlige udvikling når de deler ud til deres venner. De går stolt rundt, og vokser virkelig med opgaven. Børnene skal her også lære behovsudsættelse, når det ikke er deres tur.

Alle stuer har sangkufferter, som er med til at styrke børnenes sproglige udvikling. Her får hvert enkelt barn lov til at vælge en figur på skift. Vi bruger primært fagtesange for at sikre, at de yngste børn oplever at være den del af fællesskabet, og et redskab til at styrke sproget.

Vi samler ting fra naturen ex. Blade, agernskaller og æbler, hvor vi motorisk udfordrer børnene, der skal færdes på bakker, i krat og ujævnt terræn.

Vi mødes til højtider og har vores fælles traditioner, hvor børnene lærer om vores kultur. I vores æbleuge laver børnene bl.a. æbletryk og får her kendskab til det æstetiske i et projekt.

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

Vi har evalueret vores årlige projekter/temaer på fælles personalemøder, hvor der bliver diskuteret hvordan projektet har forløbet.

Har børnene fået det ud af det vi ønskede

Er det noget der skal rettes til fremadrettet?

Hvordan sikrer vi den ønskede læring.

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læringsplan?

Personalet er opdelt i tovholdergrupper, hvor de er ansvarlige for de enkelte læreplanstemaer og planlægger årets temaer. Vi genbruger ofte tidligere års aktiviteter i vores pædagogiske årshjul, som følger årstidernes gang.

Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske læringsmiljø

Udvælg en eller flere evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på erfaringerne ved at svare på nedenstående fire spørgsmål for hver evaluering. De fire spørgsmål knytter an til trinene i en evalueringsproces. Vælg gerne evalueringer, som betød, at I efterfølgende ændrede jeres pædagogiske praksis

 

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?

Vi så på vores sprogmiljø, og ønskede at udvikle mere på at træne sprogets rytme og melodi samt turtagning i samtalerne.

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

Vi har lavet observationer på de enkelte stuer under samlinger.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Børnene er åbne for nye udfordringer og tager gerne imod nye tiltag. Vores erfaring er når børn trives så er udvikling, læring og dannelse noget vi kan styrke. Den vigtigste læring for os, er at børnene skal trives for at kunne udvikle sig og lære. Dvs. en samling skal være tryg for at skabe mulighed for udvikling, læring og dannelse. Vi skal dog altid have den nærmeste udviklingszone i tankerne.

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?

Vi har indkøbt flere rim og remse bøger for at sikre udviklingen af sprogmiljøet. Vi er opmærksomme på at inddele børnene i mindre grupper, og placeringen af bordene til samlingen. Vi vil gerne undgå at børn sidder med ryggen til, så de føler sig som en del af fællesskabet.

Inddragelse af forældrebestyrelsen

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Vi har haft den til diskussion i forældrebestyrelsen, samt vores forældreråd.

Det fremadrettede arbejde

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet kunne sætte mere fokus på?

Vi er opmærksomme på udviklingen af vores sprogmiljø og vores evalueringskultur.

Vi er opmærksomme på at nogle aktiviteter bliver rykket ud i vores udelæringsrum, så børnene får flere muligheder på legepladsen, hvor personalet vil være i forskellige aktiviteter.

Vi planlægger vores tematiske arbejde på tværs af læreplanstemaerne og tovholderrollerne med temaer af to måneders varighed.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

Vi vil evaluere alle temaerne efter de to måneder. Dette vil foregå på personalemøder.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

Vi vil justere og ændre vores pædagogiske læreplan på personalemøder og personaledag. Dette styres af ledelsen i samarbejde med konsulenter fra LTK.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Vuggestuen Chr.x

2021-2023.

 

 

Arbejdet med den pædagogiske læreplan

 

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

I Chr. X har vi haft særligt fokus på stærke børnefællesskaber for at nævne nogle af de pædagogiske elementer, der har været fælles for hele vuggestuen er følgende:

-          Dele madpakker ud. Styrker opmærksomheden på alle børn. Alle bliver set, og børnene for øje for hinanden. Det styrker deres sociale kompetencer og deres alsidige personlige udvikling når de deler ud til deres venner. De går stolt rundt, og vokser virkelig med opgaven. Børnene skal her også lære behovsudsættelse, når det ikke er deres tur.

-          Alle stuer har sangkufferter, som er med til at styrke børnenes sproglige udvikling. Her får hvert enkelt barn lov til at vælge en figur på skift. Vi bruger primært fagtesange for at sikre, at de yngste børn oplever at være den del af fællesskabet, og et redskab til at styrke sproget.

-          Vi samler ting fra naturen ex. Blade, agernskaller og æbler, hvor vi motorisk udfordrer børnene, der skal færdes på bakker, i krat og ujævnt terræn.

-          Vi mødes til højtider og har vores fælles traditioner, hvor børnene lærer om vores kultur. I vores æbleuge laver børnene bl.a. æbletryk og får her kendskab til det æstetiske i et projekt.

 

 

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

 

Vi har evalueret vores årlige projekter/temaer på fælles personalemøder, hvor der bliver diskuteret hvordan projektet har forløbet.

-          Har børnene fået det ud af det vi ønskede

-          Er det noget der skal rettes til fremadrettet?

-          Hvordan sikrer vi den ønskede læring.

 

 

 

 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læringsplan?

Personalet er opdelt i tovholdergrupper, hvor de er ansvarlige for de enkelte læreplanstemaer og planlægger årets temaer. Vi genbruger ofte tidligere års aktiviteter i vores pædagogiske årshjul, som følger årstidernes gang.

 

 

Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske læringsmiljø

 

Udvælg en eller flere evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på erfaringerne ved at svare på nedenstående fire spørgsmål for hver evaluering. De fire spørgsmål knytter an til trinene i en evalueringsproces. Vælg gerne evalueringer, som betød, at I efterfølgende ændrede jeres pædagogiske praksis

 

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?

Vi så på vores sprogmiljø, og ønskede at udvikle mere på at træne sprogets rytme og melodi samt turtagning i samtalerne.

 

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

Vi har lavet observationer på de enkelte stuer under samlinger.

 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Børnene er åbne for nye udfordringer og tager gerne imod nye tiltag. Vores erfaring er når børn trives så er udvikling, læring og dannelse noget vi kan styrke. Den vigtigste læring for os, er at børnene skal trives for at kunne udvikle sig og lære. Dvs. en samling skal være tryg for at skabe mulighed for udvikling, læring og dannelse. Vi skal dog altid have den nærmeste udviklingszone i tankerne.

 

 

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?

Vi har indkøbt flere rim og remse bøger for at sikre udviklingen af sprogmiljøet. Vi er opmærksomme på at inddele børnene i mindre grupper, og placeringen af bordene til samlingen. Vi vil gerne undgå at børn sidder med ryggen til, så de føler sig som en del af fællesskabet.

 

 

 

 

Inddragelse af forældrebestyrelsen

 

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Vi har haft den til diskussion i forældrebestyrelsen, samt vores forældreråd.

 

 

Det fremadrettede arbejde

 

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet kunne sætte mere fokus på?

Vi er opmærksomme på udviklingen af vores sprogmiljø og vores evalueringskultur.

Vi er opmærksomme på at nogle aktiviteter bliver rykket ud i vores udelæringsrum, så børnene får flere muligheder på legepladsen, hvor personalet vil være i forskellige aktiviteter.

Vi planlægger vores tematiske arbejde på tværs af læreplanstemaerne og tovholderrollerne med temaer af to måneders varighed.

 

 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

Vi vil evaluere alle temaerne efter de to måneder. Dette vil foregå på personalemøder.

 

 

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

Vi vil justere og ændre vores pædagogiske læreplan på personalemøder og personaledag. Dette styres af ledelsen i samarbejde med konsulenter fra LTK.