Gå til hovedindhold
Du er her:

At starte i Børnehuset Eremitagen

Den første kontakt til jer som familie er en opringning fra pædagogen på den stue hvor jeres barn skal starte.

Vi byder jer velkommen til Børnehuset Eremitagen og inviterer jer til et formøde. Formødet finder sted ca. 14 dage før jeres barn starter i børnehuset. På dette møde drøfter vi alt hvad der er vigtigt for en god og tryg start.

At starte i Børnehuset Eremitagen

 • Når I starter

  I mange tilfælde er det første gang jeres barn skal væk fra det trygge hjem og passes af andre i længere tid. Det betyder at I som forældre skal give slip på jeres barn og overlade det til mennesker som I ikke kender særlig godt.

  Vi ved, at det kan være svært for jer at aflevere jeres barn i vuggestue, men det er afgørende for barnet, at I signalerer, at det er OK for jer - da det vil smitte positivt af på barnets oplevelse af at gå i vuggestue. Barnet vil således have de bedste forudsætninger for at kunne møde den nye verden - åbent og nysgerrigt.

 • Indkøring

  Vi synes det er betydningsfuldt for jeres barn at få mulighed for at etablere en tilknytning til en kontaktperson i vuggestuen. Indkøringsforløbet vil derfor blive tilrettelagt således, at kontaktpersonen/pædagogen er til stede og tager imod jeres barn den første uge barnet går i vuggestue.  Dette er for at sikre, at jeres barn kan lære vuggestuen og rytmerne i vuggestuen at kende, med den samme voksne ved sin side.

  Den første uge kommer I kl. 9.00 hvor vi holder samling, en hyggelig og rolig stund at træde ind i og være en del af.

  Under Indkøringsperioden aftaler vi os frem til hvordan tempoet skal være. Alle er forskellige. Vi tager altid udgangspunkt i jeres barns og jeres behov.

 • Afleveringer

  Vi anbefaler korte afleveringer, da vi har erfaringer med, at det er det bedste for barnet. Børn lærer meget hurtigt, at de skal være i vuggestue selv, mens mor og far er på arbejde. De ved dermed at afskeden kommer og mange børn kan have svært ved rigtig at komme i gang med leg, før afskeden er overstået.

  Find gerne en fast rutine, som fungerer godt for dig og dit barn. Børn finder tryghed i de kendte vaner. Sig altid tydeligt farvel til dit barn, så du ikke pludselig er væk. Gå når du har sagt farvel. Vær rolig og afslappet og vis barnet, at du mener din beslutning om at skulle af sted. Sådan giver du dit barn de bedste forudsætninger, for at kunne få en god dag i vuggestuen.

 • Forældre samtale

  Efter ca. 3 måneder i vuggestuen, indkaldes I til en samtale med pædagogen der har ”kørt jeres barn ind”, hvor der gøres status over indkøringsforløbet.

  Under samtalen er der mulighed for at I og personalet kan udveksle oplevelser og erfaringer i forbindelse med barnets start og efterfølgende hverdag i vuggestuen. 

  Yderlige forældresamtaler afholdes efter ønske fra forældrene eller personalet - ellers vil næste samtale være i forbindelse med børnehavestart.

Vores ønsker til jer forældre

 • Åben dialog mellem jer og os
 • Oplever I ting, der undrer jer eller I er utrygge ved, ønsker vi, at I kontakter personalet eller ledelsen 
 • I beder om hjælp, hvis det er nødvendigt, f.eks. omkring aflevering af barnet m.m.