Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejde

I Kastaniely prioriterer vi forældresamarbejdet rigtig højt

Vi anser jer som vores vigtigste samarbejdspartnere for, at skabe en helhedsorienteret forståelse for jeres barn. Det starter allerede når institutionen kontaktes første gang, hvor vi vil opfordre til, at tage imod tilbuddet om en rundvisning.

Som beskrevet tidligere afholdes derefter en startsamtale. Det vil være et spørgsmålsark der tages udgangspunkt i for alle indkøringer.

Derudover orienteres der om hverdagen, plan for indkøring, samt forventningsafstemning.

Vi bestræber os på at have et forholdsvis højt, gensidigt informationsniveau, både ved aflevering og afhentning samt AULA.

Billeder og skriftlig dokumentation for ugen ligges op som udgangspunkt op om fredagen. Dette skal ses som et redskab ti,l at skabe dialog og bygge bro mellem institution og hjem.

Ved opstart udleveres et forældrebrev med info samt huskeliste.

Forældresamtaler

  • Der afholdes faste forældresamtaler i løbet af barnets liv i institutionen.
  • 3-6 måneders samtale
  • En to-årssamtale (også kaldet trivsels-og udviklingssamtale)
  • Overgangs samtale til børnehave
  • Trivselssamtale
  • Overgang til skole

Daglig information og dialog er vigtig. Vi opfordrer dog også forældre til at bede om en samtale, hvis der er bekymringer om barnets trivsel og udvikling. Ligeledes vil personalet rette henvendelse.

Det er vigtigt at evt. problemstillinger ikke tages henover hovedet på det enkelte barn.

Vi vil altid gerne stå til rådighed i form af sparring og rådgivning i forhold til barnets trivsel og udvikling, dannelse og læring. Det kan være alt fra en mindre hverdagsproblematik til større kriser eller ændringer i familieforhold.