Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

Vores daglige rutiner og aktiviteter bærer præg af, at vi er en idrætcertificeret institution

Institutionen åbner kl. 7.00, hvor vi modtager børn i vuggestue. For at skabe bedre rammer for børnene og et læringsmiljø af høj kvalitet har vi valgt at skabe følgende rammer i tidsrummet 7-9.

Kl. 7:00 åbner vi fælles i vuggestuen. Alle børn bliver afleveret i vuggestuen. Børnene kan være med til at klargøre de rum, hvor der bliver taget imod børnene. Her skabes et rum med low arousal, som giver mulighed for mere nærvær og et tempo, som de fleste børn kan følge.

I tidsrummet 7-8 tager vi i mod vuggestuebørn på Loppestuen og børnehavebørn på Larvestuen. Da vi har en del søskendebørn, kan de til tider have lyst eller brug for at være sammen på samme stue. De voksne som er til stedet kan tage stilling til om det kan lade sig gøre. Det er vittigt at se på begge søskendes behov. Som hovedregel må der max være 3 børn på besøg hos den modsatte gruppe.

I tidsrummet 7-7.30 vil voksnes opmærksomhed være rettet mod modtagelse af børn og hjælpe dem med at sige farvel. Det er derfor etablerer vi legezoner både for vuggestue og børnehavebørn før der kommer mange børn. Ved hjælp af legezoner bliver børnene guidet til en leg.  Lige så snart der er flere voksne, skal en af voksne indgå aktivt i børnenes leg.

Ved 8.00 tiden fordeler vi os på stuerne

Morgensamling kl. 9.00-9.30.

I Græshoppen ser vi stor værdi i morgensamlingen. Vi ser samlingen som et læringsrum med rige muligheder for at arbejde med børnenes personlig, sociale og sproglig udvikling.  Derfor værner vi om samlingen. Vi opfordrer forældrene om at aflevere deres børn før eller efter samling. Vi har også valgt at have en gangvagt, som tager i mod de børn som kommer i dette tidsrum. På den måde får børnene mulighed for at sige farvel til deres forældre på en god måde. De børn som kommer mellem 9-9.30 aktiveres indtil stuen er færdig med at holde samling.

Vi markerer samlingen ved at skabe rammerne. 

Samlingen starter med en godmorgen sang.

Vi bruger samlingen også til at gøre dagens gang tydelig for børnene. Vi bruger piktogrammer så børnene har en ide om hvad der skal ske i løbet ad dagen.

Målet med vores morgensamling er:

At barnet oplever sig selv som en værdifuld deltager i fællesskabet.

At styrke barnets evne til koncentration og fordybelse.

At udvikle barnets evne til at give plads til andre og vente på tur.

At styrke barnets sproglige kompetencer.

At barnet øver sig og stimuleres i at bruge sine sanser.

At barnet oplever glæde ved musik, sang, fortælling og bevægelse.

At barnet bliver præsenteret for forskellige udtryksformer og værdier.

At alle børn bliver set og hørt

At skabe en tryg stemning og en rolig stund med plads til fordybelse.

En typisk dag i børnehuset ser således ud

  • 07.00-08.00 børnene møder ind i vuggestuen
  • 8.00-9.00 alle børnene møder ind (i vuggestuen spiser børnene formiddagssnacks)
  • 9.00-9.30 samling
  • 9.30-11.00 fællesaktiviteter på stuen eller i de opdelte grupper
  • 11.00-12.00 frokost (i vuggestuen spiser de frokost kl. 10.30)
  • 12.00-14.00 vi er på legepladsen - dem som har brug for at sove får en lur
  • 14.00-14.30 eftermiddagsmad
  • 14.30- 17.00 (16.00) eftermiddags aktiviteter