Gå til hovedindhold
Du er her:

Om Børnehuset Blå

Her kan du finde oplysninger om åbningstider, lukkedage mv.

Børnetal og størrelse

I Blå er vi normeret til 24 vuggestuebørn fordelt på to stuer, Kometstuen og Solstuen.

Vores ca. 40 børnehavebørn er fordelt på Månestuen og Stjernestuen.

Vores hus er inddelt således at vi har en børnehavestue og en vuggestue i hver ende. I midten af huset har vi et stort fællesrum og et åbent køkken. Vi er omgivet af en dejlig legeplads med uendelige muligheder for leg, fordybelse og nærvær.

Åbningstider

 • Mandag til torsdag: 7.00-17.00
 • Fredag 7.00-16.00

Lukkedage i året

Forældrebestyrelsen fastsætter 5 lukkedage om året. For 2020 ser lukkedagene således ud:

 • Onsdag den 8. april 2020 (før påske)
 • Fredag den 22. maj 2020 (efter Kr. Himmelfart)
 • Mandag den 28. december 2020
 • Tirsdag den 29. december 2020
 • Onsdag den 30. december 2020

Årshjul

Personalet planlægger løbende temaer og aktiviteter i forhold til børnegrupper og behov. Vi arbejder tematisk med samme emne i hele huset. Det kan f. eks være ”Det gode fællesskab”, som et gennemgående tema i en periode typisk af tre måneders varighed. Derudover arbejder vi med de højtider som vi møder i løbet af året. Julen fordyber vi os i hele december måned. Fastelavn og påsken er ligeledes temaer som vi arbejder med.

Arrangementer og traditioner i Blå

 • Børnehusets fødselsdag i februar

  Mål: at være fælles om at fejre børnehaven/institutionens fødselsdag

  Indhold: Børn og personale samles til fælles fødselsdagssamling, hvor vi synger fødselsdagssang for Blå.

  Vi spiser pølser og brød alle sammen til frokost.

 • Fastelavn

  Mål:  Målet er at børnene oplever at være en del af den nationale tradition fastelavn er.

  Indhold: Vi tager hul på temaet i god tid og klipper/laver masker, tønder og sorte katte som vi pynter op med i Blå. Selve fastelavn afholdes én formiddag i umiddelbar nærhed af den officielle dag. Børnene møder udklædte (uden uhyggelige masker af hensyn til de mindste børn), og der slås katten af tønden i løbet af formiddagen på alle stuer. Kattekonge og kattedronning krones og godterne som er slået ud af tønderne nydes.

 • Fællesspisning for vuggestuens børn og forældre en sen eftermiddag/aften i løbet af foråret

  Mål: At børnene oplever sammenhæng mellem vuggestuen og hjemmet.

  Indhold: Et par hyggelige timer, hvor vuggestuens personale, barn og forældre nyder medbragt mad.

 • Påskefrokost

  Mål: børnene oplever sammenhæng og fællesskab. At børnene oplever at blive inddraget i aktiviteterne.

  Indhold: Dagen starter med at alle børn og voksne mødes på legepladsen, hvor vi synger påskesangen. Bagefter skal der findes æg i ”skoven” på legepladsen, som påskeharen har gemt.

  Vi spiser påskefrokost på stuerne. Børnene er med til at anrette maden og dække påskebordene på stuerne. Bordene pyntes med påskepynt af egen produktion.

 • Afslutningsfest for de kommende skolebørn i slutningen af april

  Mål: At de kommende skolebørn oplever, at der bliver gjort noget særligt for dem. At børnene føler sig værdsat og fornemmer hvordan det er at glæde sig til noget.

  Indhold: Indholdet for denne dag kan variere for år til år. Vi laver en aktivitet ”ud over det sædvanlige”. De sidste par år har vi været i legejunglen i Slangerup. Vi har gerne et par forældre med denne dag. Vi tager afsted, så vi ikke kommer tilbage til børnehaven før efter lukketid. Her har forældre dækket op til fest, arrangeret mad og borddækning, som er klart til børnene og de voksne kommer hjem. Så er vi klar til fest…

 • Skolegruppens sidste dag i børnehaven den sidste hverdag i apri

  Mål: At markere at vi skal sige farvel til en masse gode kammerater, som skal i gang med en hel ny periode af deres liv.

  Indhold: Vi holder fællessamling for børnehaven, hvor de kommende skolebørn højtideligt får overrakt diplom og en rose. Til sidst bliver alle de afsluttende børn ”skudt afsted” som raketter:o)

 • Blomstens dag i maj

  Mål: At alle børn oplever en hyggelig og nærværende stund sammen med en forælder, en bedste eller en anden nær voksen. At børnene planter en blomst på legepladsen, og har mulighed for at følge ”sin” blomst hele sommeren.

  Indhold: Vi holder Blomstens dag på legepladsen i tidsrummet 14.30 – 16. Hvert barn får ”besøg” af én voksen, som sammen med barnet planter en medbragt sommerblomst på legepladsen. Vi byder på en kop kaffe/the, og et stykke kage bagt af forældre til lejligheden.

 • Bedsteforældreformiddag i børnehaven i maj eller juni

  Mål: At være sammen om noget. At opleve samvær og nærvær mellem generationerne.

  Indhold: Børnene viser deres hverdag til deres bedsteforældre. Formiddagen vil være præget af, at børn og bedsteforældre sammen er i børnehaven denne formiddag. Samling, forskellige aktiviteter og lidt at spise.

 • Sommerfest for børnehaven i slutningen af august

  Mål: At børnene oplever sammenhæng mellem børnehaven og hjemmet.

  Indhold: Et par hyggelige timer, hvor børnehavens personale, barn/børn i børnehaven og forældre nyder medbragt mad. Der nedsættes et forældre festudvalg, som planlægger et par enkelte aktiviteter til festen – kagekonkurrence er obligatorisk!

 • Lanternefest i slutningen af november

  Mål: At børnene oplever sammenhæng mellem institutionen og hjemmet. At børnene får en fornemmelse af, at vi sammen skaber et lys i mørket. At børnenes egne dekorerede lanterner kan bruges aktivt.

  Indhold: Vi starter lanternefesten med kreativt værksted, hvor barn og forælder sammen dekorerer en lanterne. Der nydes en kop kaffe/the og en æbleskive. Når tusmørket indfinder sig, mødes vi alle på legepladsen, hvor vi går rundt om huset og synger lanternesangen.

 • Lucia i december

  Mål: At børnene er en del af de traditioner vi har i Danmark. At børnene mærker den særlige stemning og følelsen af fred og højtidelighed, der er omkring Lucia.

  Indhold: Vores kommende skolebørn går Lucia optog gennem huset, som er mørkt og stille. Inden og efter arrangementet byder vi på en hjemmebagt bolle og kaffe/the.

 • Børnejulefrokost i december

  Mål: At børnene oplever at være sammen om en traditionsrig begivenhed. At børnene mærker, at i dag er noget særligt!

  Indhold: Efter vores daglige december samling, hygges der på stuerne. Der dækkes bord, hvor dugen bliver dekoreret af børnene, og bordet pyntes med månedens fabrikerede julepynt.

  I hele december har vi fælles samling for hele huset hver formiddag kl. 9.00. Vi har en julekalender, som der bliver snakket om hver dag og vi synger de traditionelle julesange. Én af dagene i december (som det passer med historien i julekalenderen), vil vi danse om juletræet og nyde hyggeposer.