Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

De gode rutiner skaber rammen for dagen

Samling

Når alle børn er godt modtaget om morgenen, har hver børnegruppe samling.

Til samling taler vi om, hvem der er kommet, vi skaber forforståelse hos børnene om hvad vi skal lave, og synger for at styrke det sociale fællesskab og børnenes sproglige kompetencer. I dagligdagen er det relationelle, lege- og læringsaktiviteter med udgangspunkt i gruppen, og det enkelte barns behov og udviklingstrin den pædagogiske kerneopgave.

Grupper

De tre vuggestuegrupper samarbejder i det daglige på tværs af grupperne, og flere gange om året har vi pædagogiske temaer, hvor vi opdeler børnene på tværs af stuerne.

  • Grupperne har forskellige aktiviteter tre dage om ugen, motorik, ”krea”, og en tur/bagedag m.m.
  • Børnehaven er tre dage om ugen opdelt i tre aldersopdelte grupper om formiddagen for pædagogisk planlagte aktiviteter.
  • På alle andre tider er børnene fordelt på to stuer på tværs af de aldersopdelte grupper, og kan besøge hinanden på de stuerne.

Rutiner

I dagligdagen arbejder vi med at inddrage børnene i de rutiner der er forbundet med dagens gang, ved måltider, på badeværelset og ved leg ude og inde. Rutinerne skal i vores hus helst være genkendelige for børnene, når børn kommer uden dansk sprog, er det en stor tryghed for barnet at genkende hvordan det foregår, når der er samling eller frokost.

Derfor anvender stuerne piktogrammer for at skabe tydelighed og genkendelighed for børnene som en ramme for dagen.

Det er i dagens rutiner, at der foregår rigtig meget læring. Når tøjet skal på inden legepladsen, når madpakkerne deles ud, når hænderne skal vaskes osv., er børnene aktive deltagere.

Vi vægter at børnene inddrages i alle rutinerne - at kunne noget selv, udvikler barnets selvværd.

  • Hos os prioriteres udelivet året rundt, så derfor er alle børn ude at lege hver dag året rundt.
  • Det er både for bedst muligt at udvikle motorikken, ved løb, leg, klatring osv. men også for at finde gemmesteder til ro og mere fordybet leg.
  • Vi har valgt at børnehave og vuggestue er fælles på legepladsen, da vi oplever en stor gensidig læring når små og store er sammen.
  • Vi åbner og lukker sammen, børnehave og vuggestue, på to stuer i vuggestuen.

(Vi har pga. coronakrisen måtte opdele børnehave og vuggestue i næsten hele åbningstiden, men åbner og lukker sammen så vidt muligt udenfor).