Gå til hovedindhold
Du er her:

Den Kommunale Dagpleje

Dagplejerne i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med udgangspunkt i eget hjem, hvor op til fire indskrevne børn indgår i et lille trygt børnefællesskab i hjemlige omgivelser

Er du i tvivl om dagpleje eller vuggestue er det rigtige for dit barn og din familie, så er du velkommen til at ringe og aftale et besøg i en af vores legestuer. Her kan I få et indblik i, hvad dagpleje er, og få mulighed for at møde nogle af dagplejerne, deres børn og den dagplejepædagog, som I skal samarbejde med, hvis I ønsker en plads.

Har du spørgsmål, har lyst til at se en legestue eller få besøg i din fædre/mødre gruppe, er du velkommen til at kontakte Dagplejekontoret på 21133290.

Får du tilbudt en plads i dagplejen, skal du kontakte Dagplejekontoret på 21133290, du vil blive stillet om til den dagplejepædagog, der fører tilsyn med den tilbudte dagplejer, som sammen med dig vil arrangere et kontaktmøde hjemme hos dagplejeren. Ved mødet vil I få mulighed for at stille spørgsmål og fornemme, hvordan det er at være barn og familie i dagplejen.

Senest et døgn efter mødet, skal I beslutte jer for, om I vil acceptere pladsen. Inden jeres barn begynder i dagplejen, er I velkomne til at besøge dagplejeren et par gange efter aftale, så barnet kender dagplejeren lidt, inden det begynder.

Om Dagplejen

 • Hverdagen

  Dagplejerne i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med udgangspunkt i eget hjem, hvor op til fire indskrevne børn indgår i et lille trygt børnefællesskab i hjemlige omgivelser fire dage om ugen (+legestue en gang ugentligt). Et barn indskrevet i dagplejen, er sammen med den samme voksne hele dagen og knytter nær relation til sin dagplejer.

  Hverdagen er organiseret, så barnet i et lille trygt miljø inkluderes og bidrager til hverdagens rutiner og aktiviteter på en måde, så barnet oplever sig selv som kompetent og vigtig for fællesskabet. Det betyder, at hverdagens aktiviteter i Dagplejen er tilrettelagt, så de imødeser børnenes udviklingstrin og interesser.

  • Dagplejeren sørger i hverdagen for:
  • Formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad
  • Barnevogn, klapvogn og senge til de indmeldte børn
  • Rytmik hver anden uge - forår og efterår
  • Oplevelser i nærområdet
  • Frisk luft og udeliv i samarbejde med Naturskolen som del af LTKs Naturstrategi
 • Forældresamarbejde

  I Dagplejen prioriterer vi forældresamarbejdet højt, og det betyder, det er vigtigt, at vi har en god dialog fra første møde, og al den tid barnet er indmeldt i Dagplejen.

  Dagplejen er ofte det første sted, barnet skal passes af andre end forældre. Derfor er vi meget opmærksomme på at gøre den første tid i Dagplejen så tryg og rolig, som det er muligt.

 • Legestuen

  Legestuen er det sted, hvor jeres barn en dag om ugen får mulighed for at indgå i et større børnefællesskab med omkring 12-16 børn og deres dagplejere. Legestuerne er indrettet med fokus på at skabe trygge rammer og med fokus på børnenes leg og læringsmiljø. Her kan børnene fordybe sig og opleve at være sammen med andre børn og voksne. Legestuen er også det sted, hvor der er mulighed for at holde møder med jer omkring jeres barns trivsel, læring og udvikling.

 • Dagplejepædagogen

  Dagplejepædagoger fører løbende tilsyn hos alle dagplejere. Dagplejepædagogen er en vigtig person for dagplejerne, børnene og forældrene. Dagplejepædagogen skal, sammen med dagplejeren, reflektere over praksis for at sikre et optimalt læringsmiljø for det enkelte barn. Det betyder, at der kontinuerligt er fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling, dannelse og læring i samarbejde mellem dagplejer, dagplejepædagog og forældre.

 • Øvrig information

  Dagplejerne har alle deltaget i Grundkursus for Dagplejere, Kostkursus og Førstehjælp, og samtidig deltager de løbende i efteruddannelse.

  Dagplejerne er organiseret i tre distrikter: Lundtofte, Lyngby og Virum. Hvert distrikt har adgang til deres egen legestue. 

  I Dagplejen er ansat vikarer, som ikke har indskrevne børn.

  Dagplejens gæste- og vikarordning sikrer, at jeres barn altid vil blive passet af en voksen (vikar eller anden dagplejer fra gruppen), som barnet kender og har mødt på legestuedage. Ved planlagt fravær sørger dagplejer for at besøge vikaren eller gæstedagplejeren.

  Dagplejen er underlagt Dagtilbudsloven, - den samme lovgivning som kommunens øvrige institutioner.

 • Åbningstid

  Man-torsdag: 7.15-17.00

  Fredag: 7.00-16.00

  Der er som kommunens øvrige institutioner 5 lukkedage om året, som typisk ligger mellem jul og nytår og dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Dagplejen har åbent hele sommeren.