Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Vi vil gerne invitere jer forældre til et godt og tæt samarbejde omkring jeres barn. Dette sker bl.a. via forskellig mødeaktivitet udover den daglige dialog som vi prioriterer højt.

Et godt samarbejde imellem jer forældre og os er et vigtigt grundlag for jeres børns dannelse, trivsel, udvikling og læring.

Vi vil meget gerne fortælle jer om jeres barns dag, stort som småt, samtidig er vi til rådighed i forhold til sparring og vejledning i forhold til de forskellige overvejelser eller spørgsmål som I er optagede af.

Vi skriver hver dag dagbog på AULA og lægger billeder ud for at formidle vores hverdag. Det er også her I kan finde vores ugentlige aktivitetsplan for hver stue. Det er vigtigt at I som forældre følger informationerne på AULA for at kunne holde jer opdaterede på jeres barns hverdag i børnehuset.

Udover den daglige kontakt imellem os og jer tilbyder vi en række samtaler fordelt over tiden i vuggestuen og børnehaven.

Opstart og samtaler

 • Opstartssamtale
  • Vi vil gerne invitere jer til et opstartsmøde i Klokkeblomsten, hvor vi vil fortælle jer om vores hverdag, vores pædagogiske overvejelser og aktiviteter.
  • Vi vil også gerne høre nærmere om jeres barn; hvordan den første tid i barnets liv har været, samarbejdet med sundhedsplejersken, og er der noget, vi skal tage højde for i forbindelse med opstarts- og indkøringsperioden. Der udfyldes et opstartsskema, det vil fungere som udgangspunkt for dette punkt i samtalen.
  • Vi har også mulighed for at drøfte den folder, som sundhedsplejersken har udleveret til jer. Den som hedder ’Den gode overgang – fra hjem til dagtilbud’
  • Til mødet vil I få en rundvisning i huset og se den stue/gruppe jeres barn skal være på.
  • Indskrivningspapirer/kartotekskort, særlige oplysninger og erklæringer (foto mm.) skal udfyldes på AULA gerne inden jeres barn starter. Vi vejleder gerne hvis I ikke kender til AULA og Unilogin.
  • Det er den pædagog der tager imod jer, når jeres barn starter, der holder opstartssamtalen med jer.
 • 3 - 6 måneders samtale
  • Jeres barn har nu gået i Klokkeblomsten i ca. tre-seks måneder, og i den anledning vil vi gerne tilbyde jer en forældresamtale.
  • Formålet med samtalen er at gøre status over opstartsperioden, og hvordan vi hver især støtter jeres barns udvikling. Samtalen er en gensidig dialog og udveksling af oplevelser og indtryk i forbindelse med jeres barns start i dagtilbuddet. Ydermere vil vi gerne sikre os, at jeres barn trives, og at I som forældre er trygge ved at aflevere jeres barn. I får ligeledes mulighed for at stille spørgsmål til vores praksis.
 • Udviklings- og trivselssamtaler
  • Vi vil gerne invitere jer til en årlige udviklings- og trivselssamtale omkring jeres barn. Samtalen er en gensidig dialog og udveksling af oplevelser og indtryk i forbindelse med jeres barns udvikling, læring og trivsel. Der bliver afsat ca. 30 minutter til samtalen.
  • Der vil derfor være et tilbud om en udviklings- og trivselssamtale i vuggestuen, inden børnehavestart. Til denne samtale vil der også deltage en pædagog fra den modtagende børnehavestue. I har således også mulighed for at stille spørgsmål til opstarten i børnehaveafdelingen. I daglig tale hedder denne samtale en "overgangssamtale".
  • Der vil ligeledes være et tilbud om samtale ved 4 års alderen i børnehaven.
  • De kommende skolebørn stopper i børnehuset 1. maj hvert år. De starter i SFO og har herved et par måneder sommeren over til at vænne sig til skolemiljøet inden skolen starter i august. Det betyder at vi i børnehaven skifter skolegruppe den 1. maj. Den sidste udviklings- og trivselssamtale i Børnehuset Klokkeblomsten ligger derfor i januar/februar måned, inden SFO-start i maj, og har fokus på den kommende skolestart og tager udgangspunkt i overgangsskemaet/skoleparathed.
Børnehuset Klokkeblomsten