Gå til hovedindhold
Du er her:

Om Børnehuset Rosenlyst

Her finder du oplysninger om åbningstider, lukkedage mv.

Børnetal og størrelse

Børnehuset Rosenlyst er et integreret dagtilbud i et plan med 72 børn i alderen 0-6 år og 15 voksne.

Huset er indrettet med fem stuer - to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Stuerne består hver især af et grupperum og et lille legerum.

Alle stuer går ud til vores fællesrum. Vi har et lille og et stort alrum, som til daglig bliver brugt til bl.a. fælles morgenmad og leg i forskellige læringsmiljøer.

Åbningstider

 • Mandag – torsdag kl. 7.00 – 17.00
 • Fredag kl. 7.00 – 16.00

Lukkedage i året

 • Ud over sogne- og helligdagene, skal forældrebestyrelsen placere 5 lukkedage årligt.

Årshjul

Hvert år fastlægger personalet hvilke temaer og projekter, der skal arbejdes med i løbet af det kommende år. Dette fremgår af kalenderen på AULA. Her vil husets traditioner også fremgå.

Traditioner

 • Fastelavn
  • I Børnehuset Rosenlyst holder vi hvert år fastelavn fredagen før fastelavnssøndag (er denne fredag i vinterferien afholdes fastelavn efterfølgende mandag) for både vuggestuebørnene og børnehavebørnene.
  • I ugen op til Fastelavn bliver stuerne pyntet op til vores Fastelavnsfest - der bliver klippet, klistret og sunget fastelavnssange. Børnene dekorerer også henholdsvis tønder og papirsposer på værkstedet.
  • På selve dagen kommer bestyrelsen om morgenen og pynter op i huset.
  • Børnene kommer enten udklædte eller har udklædningstøjet med – dog uden masker, da flere børn kan blive skræmte, når ansigter er skjult.
  • Kl. 9.30 deles både vuggestue- og børnehavebørnene op i to grupper:
  • Vuggestuebørnene samles og synger Fastelavnssange. Der hænger to fastelavnsposer som indeholder frugt, rosiner og lidt slik. Når poserne er slået ned, bliver der kåret en Kattedronning og en Kattekonge.
  • Kl. 11.00 går vuggestuebørnene tilbage på deres stuer, hvor de spiser deres medbragte mad inden de skal sove.
  • Børnehavebørnene samles og sidder i en stor rundkreds, så der er plads til at synge, danse og slå katten af tønden. I loftet hænger der to fastelavnstønder, som børnene på skift slår til. I tønderne er der frugt, rosiner og lidt slik. Når tønderne er blevet slået ned, bliver der kåret en Kattedronning og en Kattekonge.
  • Efter tøndeslagningen spiser børnene sammen inden de skal ud og lege på legepladsen. 

   

 • Påske
  • I Rosenlyst fejrer vi påske i hele huset. I én til to uger op til påske bliver der klippet, klistret og sunget påskesange samt leget forskellige påskelege.
  • Børnehavebørnene klipper gækkebreve, som de sender, til nogle de kender.
  • Vi laver en fælles påskefrokost med alle børnene i Børnehuset.
 • Sommerfest
  • Hvert år afholdes en sommerfest for børn, søskende og forældre samt personale.
  • Det er en fest, som forældrene i Børnehusets festudvalget arrangerer sammen med en personalerepræsentant.
  • Sommerfesten holdes en fredag eftermiddag fra kl. 15-18.
  • Det er en fast tradition, at alle spiser sammen. Derudover er indholdet helt op til festudvalget.
  • Børnehusets sommerfest er en fest som både børn, forældre og personale ser frem til. Børnene synes, det er dejligt at feste med mor, far og søskende.

   

 • Børnehuset Rosenlysts fødselsdag

  Den 1. oktober har Børnehuset fødselsdag.

  Hele huset pyntes op med flag – både inde og ude. Om formiddagen mødes alle børn og voksne på legepladsen, hvor der synges fødselsdagssang og laves forskellige aktiviteter.

 • Lanternefest
  • En aften i slutningen af oktober eller starten af november afholder vi Lanternefest.
  • Børn, søskende, forældre og personale mødes på Børnehusets legeplads med medbragte lanterne og mad til fællesbuffet.
  • Her bliver der budt velkommen og sunget lanternesange. Derefter går vi en tur i lokalområdet med lanterne, mens vi synger.
  • Turen ender på Troldehøj, hvor vi møder Lygtemanden ved et bål. Efter hyggeligt samvær rundt om bålet, går turen tilbage til Børnehuset, hvor vi sammen spiser i skæret fra levende lys på legepladsen.
  • Ca. kl. 18 slutter festen med fælles oprydning.

   

 • På tværs uge
  • En uge sidst i november har hele Børnehuset ”På tværs uge” hvor vi skyder julen i gang.
  • Børnene og voksne inddeles i fem grupper på tværs af huset (de yngste vuggestuebørn er i en gruppe for sig selv). Her er søskende og ”bedste venner” i samme gruppe. I løbet af de fire første dage i ugen besøger grupperne fire forskellige værksteder.
  • Hver dag starter med fælles samling i det store alrum, hvor der bl.a. synges julesange mm. Her bliver børnene også forberedte på hvor deres gruppe skal være på dagen. Herefter går grupperne ud på værkstederne sammen med gruppens faste voksne:
  • Der er to værksteder, der laver hemmeligheder, et madværksted samt et honninghjerteværksted.
  • På det sidstnævnte værksted pynter alle børn deres eget honninghjerte, som pakkes ind og hænges på stuen. Hjerterne fungerer som pakkekalender i december samtidig med at de pynter på stuen.
  • Om fredagen spiser huset fælles risengrød.
 • Lucia
  • De kommende skolebørn går Lucia i Børnehuset. Kl. 7.00 om morgenen går børnene Luciaoptog for deres forældre, hvorefter de spiser fælles morgenmad på stuen. Forældrene medbringer morgenbrød og luciaboller.
  • Om formiddagen går børnene Lucia for de andre børn i Rosenlyst.  
  • Den efterfølgende fredag spises der risengrød ude på stuerne