Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

En tryg børnehavetid kræver trygge forældre. Som forældre er I de vigtigste kontakter, til at forstå jeres børn og skabe den bedste og tryggeste hverdag.

Det er vigtigt for os, som personale, at have en daglig kontakt, når børnene afleveres og hentes. Der skal være tid til vigtige beskeder, spørgsmål, og ikke mindst et nærværende ”God morgen” og ”Farvel”. Det er vigtigt, at du som forælder er til stede, når du henter og afleverer – mobiltelefoner og earpods er ikke velkomne i hente- og afleveringssituationer.

Vi har ikke mulighed for længere samtaler i hverdagen. Derfor har vi en række samtaler i løbet af børnehavetiden:

Indkøringssamtale ved start, 3-6 mdr. samtale, 4 års og 5 årssamtale og en overgangssamtale i forbindelse med start i SFO.

Som forældre kan man, ud over den årlige samtale, altid bede om en samtale, hvis der er behov. Har personalet bekymring omkring et barn, vil vi altid indkalde til en samtale.

For at sikre optimal udvikling for alle børn, har vi en række eksterne samarbejdspartnere i kommunen. Når vores pædagogfaglige viden og erfaring udfordres, kan vi kalde på andre fagligheder. For eksempel talepædagog/logopæd, psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut, sundhedsplejerske med videre.

Vi har et månedligt distriktssparringsmøde, hvor vi har mulighed for at drøfte pædagogiske og udviklingsmæssige emner om såvel enkelte børn som vores børnefællesskaber.

Med henblik på at skabe et optimalt forældresamarbejde, er vi optagede af at inddrage jer som forældre bedst muligt. Vi er nysgerrige på de hjemlige forhold og på jeres perspektiv i forhold til børnenes udvikling.

Når både institution og forældre er aktive medspillere i forhold til barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse - og hvor fokus er afstemt - sikrer vi sammenhæng og helhed i barnets liv.

Institution og forældre har forskellige roller i barnets liv, men vi har dog et fælles udgangspunkt, der handler om at mødes med fokus på det fælles tredje – barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Hvis I som forældre har undren over vores praksis eller ting I ser og oplever i institutionen, så tøv ikke med at tage kontakt til ledelsen. Det kan være ros og opbakning, men også hvis der er udfordringer på spil eller konkrete klager.

Alle henvendelser håndteres professionelt og fortroligt, når dette ønskes.

Ledelsen kan ofte træffes i huset eller på kontoret og kan altid kontaktes på AULA, telefon eller mail.

En af de vigtigste faktorer til at udvikle det pædagogiske arbejde er jeres feedback som forældre.

AULA

Bøgelys primære informationskanal er AULA. Her skrives daglige beskeder, opslag og information om aktiviteter og ture.

Bøgelys ugeplan og evaluering af pædagogiske aktiviteter lægges også op her. Det er muligt at skrive beskeder direkte til grupperne og ledelsen.

På AULA kan man se vores centrale dokumenter, blandt andet oplysning om forældrebestyrelsens arbejde og om hvordan man kan kontakte forældrebestyrelsen.