Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Samarbejdet med forældrene er grundstenen for barnets trivsel. Derfor har det meget høj prioritet i vores vuggestue

Så er der klar til sommerfest
Så er der klar til sommerfest

I Vuggestuen Chr. X prioriterer vi forældresamarbejdet højt.

Det er forældrene der kender børnene bedst, og det vil vi gerne være nysgerrige på.

  • For at lære jeres familie at kende, og høre mere om jeres barn inviterer vi jer til en opstartssamtale ca. 14 dage inden opstart. Opstartssamtalen er for at høre om fødsel, barsel og hvordan lige præcis jeres barn er. Det er for at sikre den bedste start for alle i vuggestuen.
  • Vi inviterer jer desuden til en samtale efter 1-2 måneder for at tale med jer om indkøringen i vuggestuen, og sikre os at I føler jer trygge og tilfredse, og sikre os starten på et godt vuggestueforløb.
  • Vi vil meget gerne i dialog om jeres barn, og tager gerne daglige snakke med jer om barnets dag. Hvis I ønsker en mere uddybende snak, så kan vi tage en mere planlagt samtale hvor barnet ikke er tilstede.
  • Vi ønsker det bedste for jeres børns trivsel, udvikling, læring og dannelse og prioriterer derfor gensidig dialog og respekt
  • Derudover har vi både en forældrebestyrelse og et forældreråd.
  • Forældrebestyrelsen er et formelt rum, da bestyrelsen er vuggestuens arbejdsgiver. Her er det muligt at få indblik i driften af vuggestuen, og få indflydelse på udviklingen af denne.
  • Forældrerådet er et mere uformelt organ, hvor vi inviterer til dialog om forskellige emner. Forældrerådet har blandt andet være medvirkende til, at vi startede med vores opstartssamtaler inden barnets start i vuggestuen.
  • Vi inviterer også til forskellige sociale arrangementer, hvor der er mulighed for at tale med de andre forældre, men også mere tid til at tale med personalet. Der er f.eks. arbejdslørdag, sommerfest og ”nissetur” (julefest).