Gå til hovedindhold
Du er her:

Om Børnehuset Carlshøj

Her kan du finde oplysninger om åbningstider, lukkedage mv.

Børnetal og størrelse

  • I Børnehuset Carlshøj er vi 48 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn. Vi er fordelt på flere etager, og vi har derfor masser af kvadratmeter og rum at fordele os i, hvilket giver gode muligheder for at dele os op i vores små børneoaser.
  • I vuggestuen er vi fordelt i 5 grupper, hvoraf 4 af grupperne er på ca. 8 - 10 børn & 1 af grupperne er på ca. 16 børn fordelt på 2 stuer.
  • I børnehaven er vi fordelt på 3 grupper på 20-22 børn, hvoraf 2 grupper er for de 3-5 årige. 1 af grupperne er vores førskolegruppe, som det sidste år samles inden skolestart – her er de 5-6 år.

Åbningstider

  • Mandag – torsdag: 6.00-17.00
  • Fredag: 6.00-16.00

Lukkedage i året

  • Sammen med forældrebestyrelsen, placeres der årligt max. 5 lukkedage. Lukkedagene vil fremgå på hjemmesiden.
  • Disse er i 2024: Fredag den 10. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag), og den 23, 27 og 30 december.

Årshjul

Hvert efterår planlægger vi det kommende års temaer, aktiviteter, dato for traditioner, arrangementer, forældremøder mm. Dette vil tage udgangspunkt i den Styrkede Pædagogiske Læreplan. Årshjulet vil blive delt med forældrene på AULA og blive lagt på hjemmesiden for det kommende år.