Gå til hovedindhold
Du er her:

Hvordan arbejder vi med læreplanstemaerne

Læreplanstemaer

I den pædagogiske læreplan indgår 6 læreplanstemaer, som alle dagtilbud skal arbejde med for at sikre et alsidigt pædagogisk læringsmiljø. Temaerne skal ses i en sammenhæng og har til hensigt at sikre en bred læringsforståelse og fokus på forskellige centrale elementer i børns udvikling og læring.

Den samlede udgave af Børnehuset Rævehøjens pædagogiske læreplan kan rekvireres hos institutionens ledelse, leder Susse Schønemann susc@ltk.dk eller souschef Linda Samsøe lsam@ltk.dk

Som et eksempel på, hvordan den nye styrkede læreplans perspektiver kan ses afspejlet i en planlagt pædagogisk aktivitet, er medtaget nedenstående beskrivelse af en spiseaktivitet i den fælles dagsbogsskabelon, som anvendes i netværket:

 • Den nye styrkede læreplans perspektiver kan ses i denne planlagte pædagogisk aktivitet

  Hvad: Mellemgruppen har bagt kartoffelpizza af vores egne kartofler. Vi spiser pizzaen til eftermiddagsmad.

  Hvorfor: Målet var at arbejde med børnenes finmotorik. Børnene var med til at lave en pizza fra bunden. De var meget stolte af resultatet og serverede med glæde deres pizza for alle vennerne. Det var en stor udfordring at skære kartoflerne i tynde skiver. Det var svært at styre de skarpe knive, men vi blev bedre til det efterhånden som vi fik øvet os

  Hvordan: Vi lavede en pizzadej og mens dejen hævede, skrællede vi alle kartoflerne og skar dem i tynde skiver med SKARPE knive.

  Forældreinddragelse: Har I lyst til også at lave kartoffel pizza derhjemme? Vi har lagt opskriften på nettet og det er godt for børnenes finmotorik at hjælpe med at lave aftensmad. I kan understøtte børnenes finmotoriske udvikling ved at skrælle og skære derhjemme.

  Herunder har vi givet nogle eksempler på den læring, der sker i forbindelse med ovenstående aktivitet inden for de forskellige læreplanstemaer i den nye styrkede læreplan.

  Alsidig personlig udvikling: Børnene får tillid til egne potentialer ” jeg kan skære med en skarp kniv” ” jeg laver mad til mine venner”. Det tager lang tid at skrælle alle de kartofler, men vi er vedholdende og har gåpåmod.

  Social udvikling: Vi bliver i fællesskab enige om, hvad vi skal lave til maddagen, og vi oplever herigennem at have medindflydelse.

  Kommunikation og sprog: Vi taler om alle de ingredienser vi skal bruge.

  For at inkludere børn med sproglige udfordringer arbejder vi med fokusord og piktogrammer.

  Krop, sanser og bevægelse: Vi bruger fin og grov motorik, når vi skræller og skærer kartoflerne og ælter dejen. Vi bruger vores sanser, når vi dufter til rosmarin og smager på den rå kartoffel.

  Natur, udeliv og science: Vi har selv lagt vores kartofler og passet planterne til kartoflerne var klar. Vi finder ud af, hvad der sker med dejen, når man bruger gær. Vi har en begyndende matematisk opmærksomhed, når vi vejer og måler ingredienserne op.

  Kultur, æstetik og fællesskab Vi skaber et æstetisk udtryk ved at hjælpe hinanden med at lægge dug på bordet og pynte bordet fint med ting, vi har fundet i naturen. Måltidet forener os og rummer alle kulturer.