Gå til hovedindhold
Du er her:

Idrætsbørnehuset Græshoppen

Et børnehus med plads til bevægelse og udvikling

græshoppe
græshoppe

Rundvisning

Hvis du er interesseret i en plads hos os, skal du blot sende en mail til os.

Til rundvisningen kommer du til at se på husets fysiske rammer og høre lidt om dagens gang og vores pædagogik.

 

I Græshoppen tilbyder vi børnene en hver dag, hvor de gennem en aktiv dag i form af bevægelse, sansemotoriske aktiviteter og leg kan lære deres krop og dens styrker at kende.

Vi er bevidste over kroppens betydning for børnenes læring og udvikling. Børn sanser verden gennem deres krop. Barnets selvværd og selvtillid stimuleres via oplevelser med kroppen. Via bevægelse lærer barnet at samarbejde, løse konflikter og mestre konkurrence. Det barn kan i dag ved hjælp af en voksen kan selv i morgen.

Personalet med udgangspunkt i Pædagogiske lærerplan, skaber rammerne, både indendørs og udendørs, så læring foregår gennem idrætspædagogiske aktiviteter. Aktiviteterne er med til at udvikle barnets fysiske, psykiske, kognitive og sociale kompetencer. De aktiviteter som bliver sat i gang, styrker barnets sanser, grovmotorik, finmotorik, krydsbevægelse og muskler.

Aktiviteterne bliver tilpasset børnenes udviklingstrin ved at have en pædagogiske bagdør. Børn lærer også leg/aktivitets regler, f.eks. slås kultur. 

Vores rutiner bærer præg af, at vi er glade for bevægelse. Vi skaber nysgerrighed hos børnene, så de får lyst til at udforske deres krop og blive selvhjulpne.

De voksne er bevidste over deres rolle. De er nysgerrige sammen med børnene og er ikke bange for at gå forrest.

Pædagogisk idræt

Pædagogisk idræt er en pædagogisk teori og metode udviklet af Via University College. Pædagogisk idræt handler om at idræt, leg og bevægelse bliver en naturlig del af den pædagogiske praksis, og at der samtidig er fokus på kost og sundhed i bred forstand. Målet er at understøtte børns trivsel og udvikling, og motivere livslang glæde ved at bevæge sig.

Erfaringer har vist, at fokus på fysisk aktivitet udvikler sundhed, kreativitet, handlingskompetence, bevægelsesglæde, sprog, social kompetence, etik og moral m.v. I Idrætsbørnehuset Græshoppen vil vi gerne skabe et børnemiljø og udvikle en pædagogik, hvor børns udvikling og dannelse foregår med fokus på pædagogisk idræt. Pædagogisk idræt kan også bruges i arbejdet med styrkede pædagogiske læreplan, således at pædagogikken kommer rundt om det hele barn. Målet er at idræt, leg og bevægelse bliver en integreret del af børnenes hverdag og at børnene får udviklet de grundforudsætninger, som er nødvendige for, at de kan mestre de udfordringer livet byder på.

For at idræt bliver pædagogisk idræt, skal pædagogen ville noget med børnene, der ligger ud over idrætten. Det handler om didaktikken der ligger bag aktiviteten. Det vil sige at pædagogisk idræt er brug af idræt, leg og bevægelse har et pædagogisk formål, hvilket med andre ord betyder at pædagogikken altid kommer før idrætten.

Et kernebegreb i pædagogisk idræt angår de fire udviklingsområder hhv. fysisk, psykisk, social og kognitiv. Ved at arbejde med bevidst fokus på et at de fire udviklingsområder, kan pædagogen målrette en aktivitet i forhold til et bestemt pædagogisk mål. Hvis pædagogen f.eks. bestemmer sig for at sætte fokus på barnets / børnegruppens sociale kompetencer i en gemmeleg, kan der eksempelvis indføres en regel om at børnene skal gemme sig sammen to og to, for på den måde at understøtte børnenes samarbejde.

Et andet begreb i pædagogisk idræt handler om pædagogisk bagdør der angår at pædagogen tilrettelægger aktiviteten på en måde, så alle kan være med og få oplevelse af at være inkluderet i børnefællesskabet. Hvis pædagogen f.eks. planlægger en lidt vild fangeleg, kan den overvejelsen om pædagogisk bagdør f.eks. angå at der skal være nogle ”engle” der skal uddele ”tryllestøv” der redder dem som er ”døde” i legen, så der bliver en plads i legen til de børn som er lidt mere forsigtige.

Et tredje begreb i pædagogisk idræt handler om at skabe progression i aktiviteten, hvis en børnegruppe f.eks. er blevet dygtige til at lege ståtrold, kan aktiviteten f.eks. flyttes fra et plant underlag til et kuperet terræn, hvilket komplicerer aktiviteten og udfordrer børnene på nye måder.

Vi arbejder også med begrebet krop-imiterer-krop, der handler om at mennesker imiterer hinandens kroppe - børn spejler voksnes kroppe. Ud fra denne betragtning har det afgørende betydning at personalet er bevidste om at gå engageret med i aktiviteterne og deltager aktivt med deres egen krop i de ting som foregår.