Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

En hverdag med velkendte og genkendelige rutiner

Rutiner forstår vi som måden vi modtager børnene på, måltider, gruppetid, legeplads tid, bleskift, håndvask og mm.

Det er vores mål at det enkelte barn oplever en velkendt og tryg hverdag særligt gennem rutinerne.

Det er vigtigt for os, at vi har en pædagogisk planlagt hverdag. En planlægning som sætter rammen. Ramme skal være fleksibel så den kan tilpasses til børnegruppen og det enkelte barn. Hver dag har vi planlagte aktiviteter, som tager udgangspunkt i et bestemt tema.

Vi sender ugeplan ud om fredagen via AULA, så man kan tale og forberede sit barn på hvad der skal ske i vuggestuen eller børnehaven den kommende uge.

Flere gange om dagen har vi åbne døre, så børnene kan bevæge sig rundt i huset og fordybe sig, hvor de finder interesse og gå på opdagelse der, hvor de er mest nysgerrige. På denne måde danner børnene også relationer til børn og voksne på de andre stuer.

For vuggestuen

 • Vi har en overordnet struktur, som tilpasses det enkelte barns soverytme og spiserytme.
 • De mindste børn sover to gange om dagen, når de starter i vuggestuen, formiddag og eftermiddag. De lidt ældre børn sover én gang, typisk mellem kl. 11.30/12.00- 14.00/15.00.

For børnehaven

De børn der har brug for at sove efter frokost, får hver en madras, der er deres, og bliver puttet med en voksen siddende i rummet til alle børn sover.

Hverdagen i Børnehuset

 • Morgen/Formiddag
 • Kl. 7.00-8.00
 • Åbner en af stuerne enten i vuggestuen eller i børnehaven.
 • Alle børn siger farvel til deres forældre på stuen, hvor der er voksne til at støtte barnet ved afsked med forældrene. Her kan barnet også få hjælp til at komme i leg.
 • Kl. ca. 8.00
 • Er hele huset åbent, og børnene kan lege, hvor de har lyst. Der vil nu være én voksen på hver stue.

I smårummene

 • har børnene mulighed for at lege sammen i små grupper evt. med lukket dør og der have oplevelsen af at være uden ”overvågning” af de voksne. Hvis der opstår konflikter børnene imellem, opfordres de til at klare det selv, men kan selvfølgelig hente hjælp.

På stuerne

Er der mulighed for mange forskellige aktiviteter. Der er legetøj, samt mulighed for at tegne og udfolde sig med kreative aktiviteter. Børnene kan vælge at lege alene eller være sammen med andre om et spil, bygge eller lege rollelege.

 • Kl. ca. 9.30
 • Vuggestuebørnene holder samling kl. 9.30.
 • Forældre opfordres til at møde senest kl. 9.15 for at have god tid til at sige farvel, og barnet kan indstille sig på en ny dag i Børnehuset.
 • Gruppetiden
 • Kl. 09:30 er alle voksne mødt og børn og voksne samles i grupper. Gruppetiden er fastlagt til kl. 09:30-11:00 dog med mulighed for at komme senere hjem fra ture.
 • I gruppetiden er hver børnehavestue delt i tre grupper med ca. 7 børn i hver gruppe. 
 • I gruppetiden har den lille gruppe god plads. Der er mulighed for nærhed og tæt samvær mellem børnene og den voksne, og der er fred og ro til fordybelse i de aktiviteter, der foregår.
 • I de enkelte grupper foregår der aktiviteter afhængig af børnenes alder, behov og interesser. Aktiviteterne kan være kortere eller længere ture ud af huset, forskellige former for leg og spil, leg på legepladsen, rytmik eller bagning. I perioder tages der i gruppetiden forskellige emner og temaer op. Det kan være om dyr, cirkus, natur eller forberedelser og aktiviteter op til højtider eller i forbindelse med den aktuelle årstid.
 • Midt på dagen:

Frokosten

 • Spises i tidsrummet kl. 11:00 -11.30.
 • Børnene spiser deres medbragte madpakke. Hertil serveres økologisk mælk.
 • Den mad barnet ikke spiser, bliver i madkassen, så den evt. kan spises senere.
 • Eftermiddagen
 • Efter frokost er alle børn, der ikke sover, ude at lege på legepladsen.

Eftermiddagen

 • Efter frokost er alle børn, der ikke sover, ude at lege på legepladsen.
 • Eftermiddagsmad
 • Spises i tidsrummet mellem kl. 13.30 -14:00.
 • Eftermiddagsmåltidet består af børnenes medbragte frugt og grønt, samt brød de forskellige børnegrupper bager i løbet af ugen.

Sidst på dagen

 • Leger børnene i hele huset, mulighederne er de samme som om morgenen. Når mange børn er gået hjem, bliver dele af huset lukket af, og de sidste børn samles og snakker, spiser evt. overskydende frugt eller mad fra madkassen, kigger i bøger og lignende.