Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

Gode relationer er afgørende for al anden udvikling

Vi arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende pædagogik. Det betyder vi møder børnene med respekt, åbenhed, tydelighed, professionel kærlighed og vi har blik for at skabe pædagogiske rammer, hvor alle børn kan opleve sig som en del af fællesskabet. Derfor har vi en pædagogisk differentieret tilgang til børnene, hvor regler eksempelvis ikke er statiske størrelser, men justeres i forhold til børnenes udvikling/behov. Derudover har vi en profil hvor vi arbejder målrettet på at:

 • Styrke børnenes evne til fokuseret opmærksomhed, giver dem glæde ved at bidrage til fællesskabet og styrker deres kompetencer til at mestre livet nu og på sigt.
 • Børnene skal lære sig selv at kende (selvomsorg), og kunne være i samspil med andre som livsduelige mennesker.

Vores fokusområder til at understøtte profilen er:

 • Sund krop & stærkt sind
 • Mindfulness & heartfulness

Mindfulness og heartfulness

 • Sund Krop

   Det har afgørende betydning for børns fysiske, psykiske og sociale udvikling, at de er aktive. Hjernens evne til at organisere og tyde stimuli er afhængig af de to grundlæggende sanser: bevægesansen og berøringssansen. Vi ønsker at børnene i Åkanden oplever glæde ved at bruge kroppen, at de er fysisk aktive og udvikler en høj grad af kropsbevidsthed og selvhjulpenhed, da det positivt understøtter deres selvværd.

  I samråd med forældrebestyrelsen er der udarbejdet en sukkerpolitik for Åkanden.

 • Stærkt sind

  Vi ønsker børnene i Åkanden udvikler sig til livsduelige mennesker. Vi understøtter, at børnene udvikler strategier til at kunne tackle livet på godt og ondt. Vi ønsker børnene udvikler mod, styrke og modstandskraft. En forudsætning for mod, styrke og modstandskraft er for os sårbarhed og følsomhed. Der er derfor altid en dobbelthed i spil, når vi arbejder med at understøtte et stærkt sind.

   Det er vigtigt, at børnene kan tackle svære ting i livet og nederlag uden at de bryder helt sammen, men på den anden side er det lige så vigtigt, at de lærer at mærke efter hvordan de har det indeni, og eksempelvis have mod og kraft nok til at sige fra, når der er behov for det.

 • Mindfulness

  Mindfulness handler om at lære børnene, at være i verden med en mere bevidst opmærksomhed, og understøtte deres forankring i krop, sind og fællesskab.

  Vi vil gerne være med til at skabe mulighed for at give børnene en indre ro, og understøtte deres evne til at kunne fokusere og fordybe sig, selvom der er mange ydre stimuli. At børnene lærer at kunne være tilstede i nuet med en accept af deres følelser/tanker.

  For mange børn er hverdagen præget af et højt tempo, og for nogle også et betydeligt stressniveau. Tillige er der sket en markant ændring i børns ydre sansepåvirkning - tempofyldte tegnefilm, computerspil mm., og vi ønsker derfor, at understøtte børnenes muligheder for at fordybe sig og rette blikket indad.

 • Heartfulness

  Heartfulness handler for os om, at børnene udvikler ”trangen til at ville det gode” her i livet, både i relation til dem selv og andre. At de både lærer at opføre sig som ordentlige mennesker, og være et ordentligt menneske. At være et ordentligt menneske betyder for os, at man behandler andre mennesker med respekt, omsorg og imødekommenhed – at man gør gode ting uden at andre har bedt om det.

  • Vi ønsker børnene udvikler en ansvarlighed for andre menneskers velbefindende.
  • Vi arbejder desuden med Fri For Mobberi for at understøtte vores profil, og er meget opmærksomme på, at alle børn har gode relationer til andre børn og voksne. Dette sikrer vi blandt andet ved, at vi løbende udarbejder relationsdiagrammer, både børnene imellem, men også mellem barn/voksen.
  • Udover arbejdet med vores pædagogiske profil arbejder vi naturligvis også med den styrkede læreplan (vores pædagogiske fundament), ligesom her foregår mange andre spændende, sjove og lærerige aktiviteter.

Traditioner

 • Fastelavn

  Fredagen inden fastelavn holder vi fastelavnsfest.

  I vuggestueafdelingen holder vi en ”stille” fastelavnsfest. Børnene må gerne være klædt ud, hvis de har lyst. Børn og voksne samles for at synge fastelavnssange og hygge sig. Der slås katten af tønden i fællesrummet eller på stuerne for vuggestuebørnene. De voksne er klædt ud.

  I børnehaveafdelingen er alle børn (dem der vil) og voksne klædt ud. Vi slår katten af tønden og vi kårer kattedronning og kattekonge.

  Vi slutter festen med at spise frokost, hvor børnene får mad tilberedt her i huset. Om eftermiddagen er der boller til frugt.

 • Lucia

  De ældste børn går i Luciaoptog.  Det er det ældste barn, der går forrest. Vi har hvide kjortler, som børnene låner til luciaoptoget. Børnene har i forvejen øvet sig på sangen, og på at gå "i optog", samtidig med at de skal synge. Det kræver stor koncentration og mod for børnene.

  Lucia holdes oftest om morgenen, hvor alle familier i huset deltager, og vi spiser fælles morgenmad

 • Gamle børns dag

  I løbet af juni måned har vi ”gamle børns dag”.

  Det er for de børn, der er startet i SFO i maj måned samme år. Børnene får en indbydelse tilsendt og fremmødet plejer at være stort. Vi henter de børn, der går på Kongevejens Skole ved to tiden, børn der går på andre skoler kommer forældrene med.

  Børnene er med til frugt og der er tid til at fortælle om alt det nye i SFO´en.

  Der er også tid til at lege med de gamle kammerater inden forældrene henter børnene mellem 15.30 og 16.30. Forældrene har som regel tid til en kop kaffe og en snak med ”det gamle” personale.

  En dag alle ser frem til i børnehavegrupperne.

 • Skildpaddeløb

  Skildpaddeløbet er for de ældste børn i børnehaven og afvikles i oktober om fredagen inden efterårsferien.

  Børnene træner i september og begyndelsen af oktober ca. 1 - 2 gange om ugen.

  Den dag løbet afvikles er der opløb på plænen ved Åbrinken. De øvrige børnehavebørn og mange forældre / bedsteforældre står ved målet og hepper, når børnene kommer løbende.

  Der er diplom og medaljeoverrækkelse til alle børn for velgennemført træning og løb.

 • Blomstens dag

  I løbet af maj måned har vi Blomstens dag. På Blomstens dag har alle børn en lille blomst med som de planter ud på legepladsen. Der bliver rigtig fint på legepladsen, og børnene er efterfølgende med til at passe blomsterne. 

 • Sommerfest

  Hvert år i september måned holder vi sommerfest for børn og forældre. Det foregår på legepladsen. Sommerfesten har altid et tema, ligesom der er forskellige boder børnene kan prøve.