Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

Hverdagen er præget af leg, læring, aktiviteter og faste rutiner

Børnene bliver mødt af engagerede, nærværende omsorgsfulde voksne der støtter, opmuntrer og guider børnene.

Overblik over dagen i Børnehuset Lærkereden

 • Modtagelse i Børnehaven

  7.00-8.00 - Der modtages i vuggestuen

  • Ipads åbnes
  • Vi modtager børnene i vuggestuen. Børnene kan spise sin medbragte morgenmad i institutionen.
  • Vi opfordrer til stille aktiviteter som at tegne, spille, læse og lignende.
  • Forældre til vuggestuebørn og børnehavebørn skal notere ankomst- og forventet afhentnings tid på Børnelynet.
  • Forældrene har mulighed for at skrive beskeder på Børnelynet, såfremt barnet skal hentes af andre end forældrene.

  8.00-9.00 - Man fordeler sig i hhv. børnehaven og vuggestuen

  • Pædagogerne henter børnehavebørnene i vuggestuen og bringer dem ned til Musvitterne og Spætterne der hvor børnene hører til.
  • Børnene har hjemmefra en ekstra mad i madkassen de kan få lov til at spise
  • Der afholdes infomøde, begge steder kl. 9.15 hvor børnene bliver informeret om hvad de skal ske af aktiviteter. De børn der skal på toilettet og skiftes, går med deres faste voksne på badeværelset.
  • Dernæst går børnene ud i deres faste aktivitets-/projekt farvegrupper.
  • Forældrene afleverer børnene kl. 9.00

  9.15-11.00 - Aktiviteter

  • Aktiviteter kan indeholde dialogisklæsning og tematisksprogarbejde etc. med forholdsord oppe, nede foran, bagved, rim, remser, højtlæsning, synger sange, navne, fødselsdato, Trin For Trin, Natur, kulturelle udtryksformer m.m. arbejde ud fra de 6 læreplanstemaer.
  • Når aktiviteterne er afsluttet, går børnene tilbage til deres grupper Musvitterne og Spætterne. Når børnene er i deres farve grupper onsdag og torsdag spiser de frokost i deres farve grupper.

  9.15-9.40 - Fredagssang i alrummet for vuggestuen og børnehaven

  10.45-11.30 - Frokost

  • Børnene vasker hænder, og børnene skiftes til at hjælpe til med at tælle service og hente tallerkener, glas, madkasser til de antal børn de er den dag, og dækker bord. Efter spisningen hjælper børnene på skift med at sætte service i opvaskemaskinen, feje og vaske borde.

  11.30-12.00 – 12.00-14.00 - Sovebørn og børn på legepladsen, frokostpauser

  • Børnehavebørn går på toilettet og i garderoben og tager sit overtøj på for at gå på legepladsen. De yngste børnehaver børn er på badeværelset, de bliver skiftet og børnene tager sit tøj af og får hjælp til det der kan volde lidt besvær. Børnene fra Musvitterne og Spætterne bliver lagt til, at sove på madrasser, i den ene af børnehavegrupperne. En voksen fra en af børnehave grupperne er hos børnene til de falder i søvn, de børn der ikke er faldet i søvn inden for ½ time dvs. kl. 12.30 kommer op og får tøj på og går på legepladsen.
  • Dagens aktiviteter skrives i dagbogen på Børnelynet.
  • De øvrige børnehaver børn går på legepladsen. De voksne hjælper børnene i garderoben og en voksen går ud og tager imod børnehavebørnene, der er 2 voksne på legepladsen.
  • De voksne afholder frokostpause på skift og den voksen der går tidligst, går til frokostpause først. Den tredje voksen der kommer fra pause, går i køkkenet og tilbereder frugt og rugbrød til eftermiddagsfrugten, den sidste der går fra frokostpause tager børn op fra middagssøvn skifter og hjælper dem i tøjet.

  14.30 - Frugt Musvitterne og Spætterne

  • Der serveres frugt og brød.  Hvis børnene har noget tilovers fra madpakken, får de tilbudt det som supplement. Der sidder en voksen ved bordet og samtaler med børnene.
  • Hvis vejret er godt spises derude

  15.00-16.00 - Leg og aktiviteter

  • Børn der bruger ble, bliver skiftet af deres voksne fra henholdsvis Musvitter og Spætter. Oprydningen begynder kl. 15.30 i nogen af grupperummene. Når forældrene kommer og henter deres børn, hjælper de deres barn med at lægge noget af legetøjet på plads, som barnet har leget med.

  16.00-17.00 - Stille aktiviteter

  • Børnehavebørnene leger i alrummet. Der er igangsat stille aktiviteter. Børnehave voksne der har mødetid til kl. 16.30 går ned kl. 16.00 og hjælper i vuggestuen tirsdag og torsdag.
  • De sidste børn bliver hentet, så alle er ude af døren kl. 17.00 og fredage kl. 16.00.
 • Modtagelse i vuggestuen

  7.00-8.00 - Modtagelse i vuggestuen

  • Ipads åbnes.
  • Vi modtager børnene i vuggestuen. Børnene kan spise sin medbragte morgenmad i institutionen.
  • Vi opfordrer til stille aktiviteter som at tegne, spille, læse og lignenede.
  • Forældre til vuggestuebørn og børnehavebørn skal notere ankomst- og forventet afhentnings tid på Børnelynet.
  • Forældrene har mulighed for at skrive beskeder på Børnelynet, såfremt barnet skal hentes af andre end forældrene.

  8.00-9.00 - Fordeler sig i børnehaven og vuggestuen

  • Pædagogerne fordeler de 24 vuggestuebørn med 8 børn og 2 voksne i hver af deres faste grupper Kyllinger, Ællinger og Gæslinger.
  • Der afholdes samling kl. 9.15 hvor børnene får tilbudt frugt og rugbrød.
  • Børnene bliver skiftet
  • Dernæst går børnene ud i deres aktivitets-/projektgrupper
  • Pædagogerne har på et planlægningsmøde fordelt børnene i aktivitets-/projektgrupper.
  • Forældrene afleverer børnene kl. 9.00

  9.15 -11.00 - Aktiviteter

  • Aktiviteter kan indeholde dialogisklæsning og tematisksprogarbejde etc. med forholdsord oppe, nede foran, bagved, rim, remser, højtlæsning, synger sange, navne, Natur, kulturelle udtryksformer m.m. arbejde ud fra de 6 læreplanstemaer

  9.15-9.40 - Fredagssang i alrummet for vuggestuen og børnehaven

  10.45-11.30 - Frokost

  •  Børnene vasker hænder, og børnene skiftes til at hjælpe til med at dække rullebord.

  11.30-12.00 – 12.00-15.00 - Sovebørn, frokostpauser

  • Vuggestuebørn er på badeværelset og bliver skiftet. Børnene hjælper til med at tage sit tøj af og får hjælp til det, der kan volde lidt besvær. Børnene sover i krybber så længe de har behov for det og ellers sover børnene på madrasser i et lokale med en voksen. Der er babyalarmer så vi kan høre børnene. Børnene bliver taget op efterhånden som de vågner. Vuggestue voksne samler børnene i 2 grupper om eftermiddagen.
  • Dagens aktiviteter skrives i dagbogen på Børnelynet.
  • I sommerferien fra d. 1.7. 2016 hjælper Vuggestue personalet, børnehaven med at få børnene ud på legepladsen onsdag og torsdag inden de går til frokostpause.
  • De voksne afholder frokostpause på skift og den voksen der går tidligst, går til frokostpause først. En voksen går i køkkenet og tilbereder frugt og rugbrød til eftermiddagsfrugten, vuggestuebørnenes sovetider skrives i afkrydsningslisten og der ordnes vasketøj og andet praktisk arbejde.
  • 13.45 -15.00 – opvågning og eftermiddagsfrugt.
  • Sove børnene vågner efterhånden. Der serveres frugt og brød i grupperummene. Hvis børnene har noget tilovers fra madpakken, får de tilbudt det som supplement. Der sidder en voksen ved bordet og samtaler med børnene.
  • Hvis vejret er godt spises derude

  15.00-16.00 - leg og aktiviteter

  • Børnene bliver skiftet. Oprydningen begynder kl. 15.30 i grupperummene.

  16.00-17.00 - Stille aktiviteter

  • Børnehave voksne der har mødetid til kl. 16.30, går ned kl. 16.00 og hjælper i vuggestuen tirsdag og torsdag. Vuggestuebørnene kommer ned kl. 16.30 i det 3 grupperum ud mod alrummet og der er igangsat stille aktiviteter. De sidste børn bliver hentet før kl. 17.00 og kl. 16.00 så alle er ude af døren kl. 17.00 og fredage kl. 16.00.