Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

En hverdag med leg, pædagogiske aktiviteter og rutiner

I Kernehuset er hverdagen tilrettelagt med henblik på, at sikre børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. I Kernehuset er vi tydelige og engagerede voksne, der drager omsorg for det enkelte barns behov, og hvor barnet altid mødes med respekt og anerkendelse.

Hverdagen i Kernehusets aktiviteter består af tre elementer

  • Rutiner – hvor børnene er aktivt deltagende – se under organisering af det pædagogiske læringsmiljø
  • Pædagogiske aktiviteter – forløb og aktiviteter tilrettelagt af personalet
  • Legen – læs om dette andet sted på hjemmesiden.

I Kernehuset er de pædagogiske læreplaner en integreret del af vores pædagogiske arbejde, hvor vi indtænker og bruger dem i dagligdagen, samt i vores planlægning af aktiviteter og forløb.

En typisk dag i Kernehuset ser ud som flg.

  • Alle børn skal være i Kernehuset kl. 9.30, hvor aktiviteterne går i gang inde eller ude. Vi arbejder stueopdelt, aldersopdelt eller på tværs af stuerne. Aktiviteterne planlægges med udgangspunkt i de pæd.læreplaner, f.eks.: kreative aktiviteter, dialogisk læsning, spil, rytmik, tur og bål.
  • Ca. kl. 11.30 spiser børne på egne stuer eller i aktivitetsgrupper – om sommeren ofte uden for.
  • Efter frokost sover vuggestuebørnene og de børnehavebørn, der har behov – resten af børnene er på legepladsen.
  • Kl. 14. spiser børnene deres medbragte frugt.
  • Resten af dagen er der leg og pædagogiske aktiviteter.