Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

Vores hverdag tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan med læring gennem leg, aktiviteter og rutiner dagen igennem

Bøgely er en charmerende gammel villa omgivet af en dejlig have med en varieret beplantning af træer og buske, som ikke findes andre steder i lokalområdet.

Bøgely er en udebørnehave, der skaber udfoldelsesmuligheder i naturen, og som danner rammer for børns leg, læring, udvikling og dannelse.

Udelivet bliver inddraget i de pædagogiske temaer året rundt, for at motiverer og understøtte børnenes nysgerrighed for naturen.

Børnene oplever, at der er tid til at udforske, undre sig og eksperimenterer med naturen. Dermed er Bøgely et tilbud, hvor ude er inde og inde er ude.

Bøgely er indehaver at Friluftsrådets Grønne Spirer Flag, der gives til institutioner, hvor udeliv og miljø er en del af hverdagen året rundt.

Vi er udenfor fra det bliver lyst til det bliver mørkt. Vores store træer giver godt læ for sol og vind og vejr.

Vi er dog ikke ude for enhver pris og søger læ i vores hyggelige gamle hus når det er nødvendigt.

I Bøgely er der 11 voksne og 65 børn fordelt på tre aldersopdelte grupper. 2 grupper med børn fra 3-4 og en gruppe med de ældste børn fra 5-6. Gennem hele dagen arbejder vi med pædagogiske funktionsrum, hvor børnene leger på tværs af grupperne med en veksling af voksenstyret leg og aktiviteter og ”fri” leg.

Funktionsrummene skal invitere børnene til nysgerrigt af bevæge sig rundt og opdage, samt indleve sig i de rammesatte aktiviteter og i de selvinitierede lege.

Samling og frokost forgår i egen gruppe, hvor læringsmålene er tilpasset aldersgruppen.

Indretning i Bøgely

Bøgelys rum er ikke indrettet som traditionelle stuer. Vi har funktionsopdelte rum der bruges på tværs af alle børn og voksne. Nogle dage er der aktiviteter på tværs af grupper og alder med forskellige temaer i funktionsrummene. På den måde bliver alle børn og voksne fortrolige med hinanden på tværs af grupperne.

Nogle funktionsrum bruges også til måltiderne når vi spiser inde.

Bøgely har følgende funktionsrum: Naturværksted, Rollelegsrum, Læse- og Hyggerum, Køkken, Krea-værksted, Konstruktionsrum, Motorikrum og forskellige Uderum.

Rummene er bemandet med en voksen. Børnene har i løbet af dagen adgang til funktionsrummene inde og ude, som de har lyst til, såfremt der er en voksen i rummet.

2 gange om ugen har vi aldersopdelte aktiviteter hvor børnene på Mariehøne- og Bænkebiddergruppen deles på tværs af grupperne. Brumbasserne arbejder frem mod start i SFO med skoleforberedende aktiviteter.

Indretningen har taget udgangspunkt i at have en skarp profil i forhold til læringsmiljøer og den styrkede pædagogiske læreplan. Derudover bestræber vi os på, at børnene får en oplevelse af at vi er dig og mig om noget (et fælles tredje).

Dagligdagen i Bøgely

Vi opfordrer til at børnene afleveres senest 9.20, så alle er klar til at deltage i samlingen.

 • Kl. 7.00 – 8.00 Er der mulighed for morgenmad i køkkenet og konstruktionsleg/boglæsning i det tilstødende rum.
 • Kl. 8.00 går vi udenfor eller åbner flere rum i takt med at børn og personale møder ind.
 • Kl. 9.30-10.00 samling – Her er der info om dagens aktiviteter, fællesleg/sang og brød som børnene selv smører
 • Kl. 10.00 er der dagens hovedaktivitet ude eller inde. Vores aktiviteter er planlagt i 4-6 ugers temaer.
 • Kl.11.30 frokost i gruppen. Madpakkens indhold skal være let tilgængeligt for barnet og skal kunne spises inde som ude. Kræver maden en gaffel eller ske, vedlægges det i madkassen. Anskaf gerne en madkasse og drikkedunk, som barnet selv kan åbne.

Børnene får selv lov at bestemme hvad de vil spise af madpakken. Sørg derfor for at der ikke er for mange lækkerier med, hvis I ønsker at barnet hovedsageligt spiser rugbrød.

Efter frokost er vi alle på legepladsen og personalet afholder pauser og laver planlægningsopgaver på skift.

Der er mulighed for en lur for de børn der har behov. Børnene sover med Bøgelys madrasser og sengetøj. Vi vækker normalt ikke børn der sover og kan børnene ikke falde i søvn kommer de med ud og lege.

 • Kl. 14.00 Vi spiser medbragt Frugt/eftermiddagsmad. Brug gerne samme madkasse til frokost og frugt, da der ikke er plads til frugtmadkasser på køl. Vi spiser i mindre grupper hvor børnene kan deltage på forskellige tidspunkter der tager hensyn til deres vigtige legeaktiviteter. Vi holder øje med at alle børn får tilbudt eftermiddagsmadpakke.
 • Kl. 15.00 En voksen er ansvarlig for at igangsætte en legeaktivitet for eftermiddagsbørnene.
 • Kl. 16.00 – 17.00 Fælles oprydning og vi gør klar til at lukke. De voksne har fri kl. 17.00 hvor døren til Bøgely lukkes og låses – På gensyn i morgen.
 • Planlægning af det pædagogiske arbejde i Bøgely

  At arbejde i med funktionsrum kræver struktureret planlægning og rammesætning. Planlægning skaber vi plads til og rammesætningen udfolder vi via vores faglighed.

  Vi planlægger vores pædagogiske forløb og aktiviteter ud fra den styrkede pædagogiske læreplan.

  Vi arbejder med temaer fra 4-6 ugers varighed. Aktiviteter, sange og lege går igen i de enkelte uger under temaet så børnene bliver fortrolige og udvikler deres kompetencer med aktiviteten.

  Når det overordnede tema ar aftalt på et personalemøde og rammesat på et planlægningsmøde, udfærdiges der ugentligt et aktivitetsskema der i detaljer beskriver de enkelte dages aktiviteter, og hvilke funktionsrum der er aktiviteter i.

  Dagligt laves der et dagsskema der giver overblik over hvilke aktiviteter og voksne der er i de enkelte rum. Derudover er praktiske opgaver som bleskift og klargøring af frokost og frugt fordelt. Alle medarbejdere kan derfor møde ind og se hvilke opgaver de er ansvarlige for den pågældende dag.

  Derudover har vi et årligt tema som afholdes fælles i Brede/Virum netværkets institutioner og forløber over en række uger. Alle medarbejdere indgår i gennemførelses og evalueringen af projektet. I 2023 er temaet for projektet: Sprogudvikling i legefællesskaber.

  Vi udsender ugentligt en aktivitetsoversigt der indeholder information om den kommende uges daglige aktiviteter på AULA. Derved har i som forældre mulighed for at tale med jeres børn om hvad der skal ske i Bøgely de enkelte dage.

  Vi ønsker at have fokus på evaluering og prioriterer at udsende en aktivitetsrammeplan og have fokus på beskrivelse af den pædagogiske evaluering af den forgangne uge.

 • Tidsbegrænset ”ud af huset” projekt

  I de seneste år her der været et stort pladsbehov i Brede/Virum området. Bøgely har indgået i et projekt hvor vi har indskrevet ekstra børn i månederne op til 1. maj hvor de største børn starter i SFO.

  I disse perioder har vi haft mulighed for at lave en mini udflytter, busprojekt og andre ude af huset aktiviteter. Det er primært de større børn fra Bøgely der har været en del af disse projekter.

 • Traditioner

  I Bøgely har vi en række traditioner som vi er stolte over og glade for:

  • Fastelavn i Bøgely og Brumbasserne kommer også på plejehjemmet og slår katten af tønden
  • Påskefrokost i grupperne
  • Diskofest og afslutningsdag for skolegruppen
  • Havedag – hvor vi fælles arbejder i haven
  • Forældremøde – med valg til bestyrelsen
  • Bedsteforældredag – til Sct. Hans
  • Sommerfest
  • Bøgelys fødselsdag
  • Brumbasserne går Licia i Bøgely og på plejehjemmet
  • Julefrokost i grupperne

  Dato og tid for traditionerne fastlægges i en årsplan der lægges på AULA året før i december.