Gå til hovedindhold
Du er her:

Om vuggestuen Børnereden

Hvem er vi, hvor kommer vi fra og hvad står vi for? – Svaret kan du finde her…

Børnetal og størrelse

 • Vuggestuen Børnereden er et kommunalt dagtilbud indrettet i en ældre murermestervilla med en dejlig, solrig for- og baghave. Vuggestuen er normeret til 20 børn i alderen 0-2 år, og overgangen til børnehave sker oftest fra barnet er 2 år og 9 mdr. til 3 år og 4 måneder. 
 • Vuggestuen ligger tæt på grønne områder med skov, søer og vandhuller, og bus 170 kører til og fra Lyngby lige udenfor vores grønne dør. Der er derudover 6 minutters gang til Virum S-togsstation.

Åbningstider                    

 • Mandag til torsdag: kl. 7.00-17.00
 • Fredag: kl. 7.00-16.00

Lukkedage

 • Grundlovsdag (den 5. juni)
 • Juleaftensdag (den 24. december)
 • Nytårsaftensdag (den 31. december).
 • Derudover placeres 5 årlige lukkedage. 
 • Årshjul

  I sidste kvartal fastlægger vi i samarbejde med forældrebestyrelsen det kommende års indhold af de pædagogiske forløb og temaer samt forældrearrangementer. Disse vil løbende fremgå af AULA. 

  Vi har følgende faste pædagogiske forløb, hvor børnene er delt op i mindre grupper efter alder og formåen. Fuglekugler, ud i det blå, frøforløb, idræt, forurening, science, kunst, bondegård, have, sommerferiekasser, Gerlev Legepark, materialekendskab og julehemmeligheder m.fl.

  Af forældrearrangementer kan bl.a. nævnes fællesspisning med børn, søskende og voksne, bedsteforældredag, bondegårdstur, sommerbrunch, julehygge mv.

 • Sampasning

  Børnereden har i de senere år tilrettelagt sampasning med Børnehuset Mælkevejen i sommerferieperioden, hvor børnetallet er lavt. Derved kan vi opnå en effektiviseringsgevinst. Beslutning om sampasning fremadrettet bliver taget på Børneredens og Mælkevejens bestyrelsesmøder i januar måned.

   

 • Husets historie
  • Huset blev opført som privat bolig i 1936/37. I 1938 blev det forsøgt at oprette børnepasning i huset, men det blev først en realitet i 1940. Første leder af den nyoprettede Virum Børnehave var Ester Margrethe Pedersen, der også boede i huset. Virum Børnehave var en menighedsbørnehave, der i 1972 flyttede til Sorgenfri, og som i dag er kendt som Børnehuset Prinsessehøj. Fra maj 1972 blev huset brugt til en kommunal deltids børnehave med 30 børn.
  • Børnehaven blev i 1982/83 pga. lange ventelister til vuggestuer omdannet til kommunens eneste en-gruppes vuggestue. Vuggestuen blev i 1997/98 igen pga. lange ventelister udbygget fra 12 børn til 20 børn og samtidigt gendannet til en to-gruppes institution. Huset stod klar til at modtage børn, forældre og personalet den 1. marts 1998.
  • Børnereden er atypisk i størrelse, idet kommunen i højere grad tilstræber store integrerede dagtilbud.
 • Karakteristik af Børnereden
  • Børnereden er pga. børnetallet normeret som to-gruppes dagtilbud, men vi har valgt at tilrettelægge dagligdagen, det pædagogiske indhold og personalets mødeskema som en en-gruppes vuggestue. For børnene betyder det flere valgmuligheder i dagligdagen, og det giver større fleksibilitet for personalet samt bedre mulighed for at skabe kontinuitet i det pædagogiske arbejde. Vi har valgt denne struktur med udgangspunkt i de gode resultater, som personalegruppen havde opnået gennem flere år som én-gruppes vuggestue.
  • Børnene er dog opdelt i to faste spisegrupper – med ti børn i hver. Spisegrupperne har hver to faste pædagoger og én fast pædagogmedhjælper tilknyttet. De to faste pædagoger ved spisegrupperne forestår indkøringen af det enkelte barn og afholdelse af forældresamtaler. Børnene bliver under aktiviteterne om formiddagen delt op i mindre grupper efter alder, køn, interesse og formåen.
  • Børnereden har valgt en struktur, som giver mulighed for mange udadrettede aktiviteter, samtidig med at der lægges vægt på at skabe et trygt og stabilt læringsmiljø for børnene.
  • Vuggestuens centrale fysiske placering tæt på både natur og offentlige transportmidler giver mulighed for mange forskellige udeaktiviteter. Der lægges vægt på, at børnene lærer nærmiljøet at kende. Det gælder f.eks. vandhuller med frøer, løbebanen ved Virum Gymnasium, Furesøen, Virumparken, Geels Skov, Gadekæret, biblioteket, toget og bussen.
  • Udendørsaktiviteterne følger årstiderne. Det vil sige, at vi om vinteren er klædt på til at rulle os i sneen, om efteråret til at pjaske i vandpytter, om foråret til at plukke blomster i skovbunden, og om sommeren tager vi tøjet af og vandsprederen ud. Vi er ude så meget som muligt - uafhængigt af vejret.
  • Ud over legen er rytmik og sanglege en væsentlig del af vores indeliv. I vinterperioden tilstræber vi at holde samling dagligt, hvor vi synger med alle børnene. Desuden er børnene på skift i rytmikrummet.
  • I perioder med en lidt skæv fordeling med hensyn til børnenes køn eller alder bestræber vuggestuen sig på at indrette sig herefter, så alle tilgodeses f.eks. ved at købe legetøj specielt beregnet til den enkelte og tilrettelægge aktiviteter, som børnene finder spændende og udviklende.
  • Da vi har valgt at lægge vægt på mange udendørs aktiviteter, kan vi ikke altid tilbyde en fleksibel afleveringstid mellem kl. 9.00 og kl. 11.00. Men hvis familien har brug for det, så finder vi også ud af det.
  • Der tilstræbes i vuggestuen Børnereden en hensigtsmæssig fordeling blandt børnene med hensyn til køn og alder. På grund af de lange ventelister er det dog vanskeligt for vuggestuen at få reel indflydelse herpå, idet det er kommunen, der har retten til at anvise pladser.
  • Ved overflytning af børnene til børnehave forsøger vi så vidt muligt, i samarbejde med forældrene og pladsanvisningen, at overflytte børnene samlet i grupper. Vi finder det nemlig vigtigt, at børnene kan få en så tryg og god start i børnehaven som muligt.
 • Traditioner

  Vuggestuen har mange traditioner, som vi med glæde holder fast i.

  Smørselv

  • I Børnereden har vi en mangeårig tradition med at holde smørselv. Se mere under Mad og måltider.

  Fællesspisning med forældre og søskende

  • I Børnereden arrangerer vi to årlige fællesspisninger. Se mere under Traditioner og Festlige lejligheder.

  Fødselsdage

  • Børnereden har tradition for at afholde fødselsdage, hvor vi hejser Dannebrog i forhaven. Se mere under Traditioner og Festlige lejligheder.

  Hjemmebesøg

  • Har barnet og I lyst til at få besøg fra vuggestuen, kommer vi gerne hjem på besøg. Også uden egentlig anledning.

  Fastelavn

  • Vi holder fastelavn med tøndeslagning og hygge. Børnene må gerne være udklædte, men der er ingen tvang. I tønden vil der være små godter. Se mere under Traditioner og Festlige lejligheder.

  Påske

  • Alt efter børnenes alder laver vi påskepynt, hvor vi f.eks. sår karse i kartonbøtter med øjne og fjer, som forestiller en kylling. Børnene leder efter små påskeæg på legepladsen, som påskeharen har lagt. Børnene lægger alle æggene i en fælles kurv, og når alle æg er fundet, sætter vi os sammen og spiser ét og synger sangen om påskeharen. Vi holder i Børnereden også en påskefrokost, se mere under Mad og måltider.

  Plantedag

  I maj måned medbringer hvert barn en til to blomstrende planter, som børn og personale planter ud i potter for at forskønne legepladsen. Børnene sørger selv for at vande blomsterne, og vi har fokus på at vise, at alt har brug for vand og næring for at trives og gro.

  Bondegårdstur

  En dag i maj drager hele vuggestuen på bondegårdstur. Hvert barn kan invitere en forælder eller bedsteforældre med. Denne dag vil vuggestuen være lukket. Afgang er kl. ca. 9.15 i en fælles bus, og vi vender tilbage igen kl. ca. 14.30. Hver familie pakker en madkurv og pusletaske samt ”mad” til dyrene. Til eftermiddagskaffen bager bondekonen en kage og serverer kaffe.

  I dagene op til turen vil vi have fokus på ”bondegården” i form af sange, lege og stifte bekendtskab med dyrenes levevis.

  Bedsteforældredag

  I juni holder vi en bedsteforældredag. Arrangementet foregår i vuggestuen en fredag eftermiddag fra klokken 14.00 til kl. 16.30. Festen har temaet ”jordbær”, og hver bedsteforældrefamilie medbringer mad/drikke til et fælles ”kaffebord”. Se mere under Traditioner og Festlige lejligheder.

  Aktivitetsdag

  I forsommeren arrangeres en aktivitetsdag, hvor forældre og personale sammen hjælper hinanden med at forskønne børnenes hverdag (legepladsen) med vedligeholdelse og forbedringer, som ikke kan nås til daglig. Dette kan være bl.a. malearbejde, vedligeholdelse af haven, lakering og oprydning samt afvaskning af liggehal, krybber, skabe mv. Vi vil lave et ophæng ca. 3 uger før om vores ønsker til dagen. Aktivitetsdagen foregår en hverdag fra 16.00-20.00. Vi afslutter dagen med fælles pizza, som Børnereden sørger for.

  Sommerfest

  • Sommerfesten afholdes som en brunch og arrangeres af forældredelen af bestyrelsen, og arrangementet vil blive afholdt en lørdag formiddag i juni kl. 9.30-12.00 i nærmiljøet. Alle medbringer en ”ret” svarende til en familie til et fælles bord. Derudover medbringer hver familie selv service, drikkevarer og sportsgrej. 
  • Jul – ja, vi tror på nisser!!!!!
  • Den sidste dag i november spiser vi risengrød og sætter risengrød op til nissen på loftet.
  • Samling i december
  • Her synger vi julesange og salmer, så børnene kan synge med juleaften rundt om juletræet. Vi finder julekufferten frem, som julenissen bor i. Børnene får på skift kufferten med hjem. Derhjemme kan julenissen lave sjov, drille, lytte, lege og meget mere, som I forældre skal skrive ned i den lille nissebog, som også ligger i kufferten.
  • Dagen efter bliver nissens oplevelser læst op for alle ved morgensamlingen. Samtidigt tænder vi et yderligere stearinlys i vores ’julekalender’, og vores dansende julemand på pebernøddedåsen byder på en pebernød til hver fremstrakt hånd.

  Julefrokost

  • Se mere under Mad og Måltider.

  Julehygge

  • En eftermiddag først i december inviterer vuggestuen børn og forældre til at komme og lave en juledekoration sammen. Vuggestuen serverer glögg og æbleskiver. Se mere under Traditioner og Festlige lejligheder.

  Julepynt

  • Der vil alt efter børnenes alder og formåen blive hygget og lavet kreative julehemmeligheder i hele december. Samtidigt får børnene udvidet kendskabet til forskellige materialer, f.eks. maling, lim, glimmer, ler og andre naturmaterialer mv.

  Juleture

  • Børnene vil efter alder og formåen f.eks. komme på tur til juleudstillinger, besøge julemanden i Lyngby Storcenter, til julekrybbespil i Sorgenfri Kirke, se juleteater, og muligvis får vi også besøg af julemanden fra
 • Praktiske oplysninger

  AULA

  • Al information til forældre foregår via AULA. I bedes selv opdatere information om f.eks. vaccinationer, sygemeldinger, profilbillede af jeres barn, nye telefonnumre, feriedage, kosthensyn mm. på AULA.

  Aflevering og afhentning

  • Det er vigtigt, at dit barn får en god start på dagen. Nogle går straks i gang med at lege, andre vil gerne sige og vinke farvel. Derfor bør I ikke sige farvel flere gange, men først når I vil gå.
  • I har selv ansvaret for at tjekke barnet ind og ud via AULA.
  • Hvis jeres barn bliver hentet af andre, så skal I notere det via AULA. Ellers kan (må!) vi ikke udlevere barnet.

  Tøj

  • Børnegarderoben: Hvert barn har sit eget garderoberum. Her er plads til årstidens overtøj og fodtøj, et sæt regntøj (helst todelt) samt et par gummistøvler. Det er forældrenes ansvar at holde orden i barnets garderobe.
  • De børn, der sover ude, skal have to huer og to par vanter med - et sæt til børnegarderoben og et sæt til børnebadeværelset. Der skal være elastiksnor i begge par vanter.
  • HUSK at tømme børnenes garderoberum hver fredag af hensyn til rengøringen.
  • Børnetoilettet. På badeværelset har hvert barn sit eget skab og rum med navn. Her skal I lægge et eller to sæt skiftetøj. Rummet under skabet er til nattøj, sovedyr og evt. pose med snavsetøj. Desuden skal barnet have en lille madkasse til sutter.
  • Mærkning af tøj. Husk at skrive/sy navn i tøjet, gummistøvlerne, regntøjet, hjemmesko mv., da andre børn kan have tilsvarende tøj.
  • Huske gerne på, at jeres barn vokser hurtigt, men desværre vokser skiftetøjet ikke med.
  • Advarsel!!!! Af hensyn til kvælningsfare mv. skal I tage snore ud af overtøj og evt. erstatte dem med elastik, der sys fast. Halstørklæder, tørklæder og halssmykker er ikke tilladt.
  • Plastikposer må ikke efterlades i børnegarderoben af hensyn til jeres børns ve og vel. Småting som ikke kan klare ’legetøjstesteren’ må ikke medbringes i vuggestuen. Er I i tvivl, så spørg personalet.

  Sove

  • De yngste sover efter behov. De ældre sover fra ca. kl. 12.00 og indtil de vågner. Vi forsøger at opbygge en soverytme, som tilgodeser både det enkelte barn og vuggestuens aktiviteter.
  • Når børnene sover i liggehallen, sover de i ”egen krybbe”. Sengetøj skiftes en gang om måneden. Børnene under to år sover med godkendte seler. Om vinteren sover de i sovepose, og om sommeren har de fluenet over. Sengetøj, seler, sovepose og fluenet sørger vuggestuen for.
  • Når det bliver koldt, skal I medbringe vanter med elastiksnor i, en varm trøje, raksokker og elefanthue.
  • Om vinteren kan det blive nødvendigt, at de 10 ældste børn over 2 år kommer ind i vores tumlerum og sover på madrasser.
  • Børnene skal have 2-delt nattøj/sovetøj med, så de ikke skal sove til middag iført cowboybukser eller lignende. 

  Sovedyr

  • Børnene må gerne medbringe sovedyr – med navn i.

  Sutter

  • Børnene medbringer selv sutter, der vil have en fast plads i barnets garderoberum på badeværelset. Husk lille madkasse til sutter med navn.

  Sutteflaske

  • Børnene må ikke have flaske med ud at sove. Personalet vil i samråd med forældrene vurdere, om barnet skal bruge flaske i vuggestuen - alt efter alder og behov.

  Aktivitetsplanen

  • Udarbejdes af personalet hver onsdag for den kommende uge og bliver lagt på AULA samme eftermiddag.

  Sangbøger

  • Vuggestuen har sine egne sangbøger med billeder, som børnene kan vælge sange ud fra til formiddagssamlingen. I får udleveret en sangbog ved begyndelsen af barnets vuggestuetid. Vi har desværre ikke nodeark.

  Adresseliste

  • Findes på AULA.

  Private barnevogne mv.

  • Af pladshensyn er skuret i forhaven kun til Børneredens egne klapvogne mv. Forældre kan sætte private barnevogne, cykelstole, autostole mv. i kælderen.

  Meddelelser

  • Al sygemelding, raskmelding og feriemelding samt andre meddelelser foregår på AULA.

  Fridag

  • Af hensyn til den pædagogiske planlægning bedes I senest kl. 7.30 notere det på AULA.

  Sygdom

  • Et barn betegnes som syg, hvis det har over 37 grader i feber om morgenen og 37,5 grader i feber om eftermiddagen (jf. Sundhedsstyrelsen), og/eller hvis barnet ikke kan følge vuggestuens daglige aktiviteter og ikke kan sove i liggehallen.
  • Hvis barnet i løbet af dagen får feber, opkast/diarre eller lignende, kontakter vi jer, og I skal hurtigst muligt hente jeres barn. Dette gør vi af hensyn til barnets velbefindende og smittefaren for de andre børn og voksne.

  Raskmelding

  • Af hensyn til den pædagogiske planlægning bedes I raskmelde jeres barn dagen før eller senest kl. 7.30 samme dag, de vender tilbage. Efter en weekend behøver I ikke at raskmelde, men noter venligst på AULA, hvis barnet stadigvæk er sygemeldt.

  Tandskader og uheld

  • Hvis der sker et uheld, hvor barnets tænder beskadiges, kontakter vi jer. I andre ulykkestilfælde ringer vi til jer, inden vi tager på skadestuen på Gentofte Hospital.

  Medicin

  • Personalet er ikke uddannet til at observere og behandle syge børn. Derfor er medicin-indtagelse i Børneredens åbningstid begrænset til kronisk syge børn.

  Solcreme

  • Forældrene skal sørge for at have givet barnet solcreme på om sommeren, inden barnet afleveres om morgenen. Når børnene har sovet til middag, sørger Børnereden for solcreme.
  • Hjælp kan fås...
  • Sundhedsplejerske: Vi har i øjeblikket sundhedsplejerske Gitte Wettergren Boysen tilknyttet vuggestuen.

  Hjælpeforanstaltninger

  • Personale og forældre har mulighed for at hente råd og vejledning fra kommunens psykologer, tale-høre-lærere og fysioterapeuter. Spørg leder eller souschef, hvis I ønsker hjælp. Det kan være en god støtte, og det er nemmere tidligt at få talt om ting, man er usikker på, end senere.
  • Tværfagligt samarbejde: Vuggestuen har et samarbejde med centeret for Uddannelse og Pædagogik, så små og store spørgsmål straks kan drøftes uformelt. På forældrenes foranledning kan vuggestuen få drøftet forskellige problemstillinger uformelt med kommunens konsulenter/rådgivere/sagsbehandlere på det aktuelle område.

  Udmeldelse

  • Ved udmeldelse er der 1 måneds opsigelse, se i øvrigt Lyngby-Taarbæk Kommunes ventelisteregler