Gå til hovedindhold
Du er her:

Den pædagogiske læreplan

Alle dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune skal arbejde ud fra det pædagogiske grundlag, som er lovbestemt og besluttet af Folketinget. Dagtilbuddene arbejder ud fra de fokusområder og prioriterede indsatser, som er specifikke og gældende i Kommunen.

Bondebyens læreplan er udarbejdet ud fra vores centrale værdier

Omsorg - Barnet omgives af trygge rammer og nærværende voksne. I vores dagligdag har vi øje for det enkelte barns behov, både psykisk og fysisk.

Anerkendelse - Anerkendelsestanken er forankret i et menneskesyn om gensidig ligeværdighed. Barnet skal mødes med forståelse, og anerkendes for dets forskellige følelser. Ligeledes har vi respekt for, at det enkelte barn er sit eget individ med forskellige ønsker og behov.

At have det sjovt - For at have det sjovt skal barnet opleve nærvær og empati, samt opleve en god stemning i huset. Ligeledes lægges der vægt på at der opbygges gode legerelationer børnene imellem. Børn lærer bedst, når de trives og er glade.

Kreativitet - Vi har ansvar for at skabe gode, inspirerende, kreative og æstetiske læringsmiljøer. Vi har fokus på, at barnet for mulighed for at veksle mellem udforskende og rammesættende miljøer.

Den pædagogiske læreplan i sin fulde længde (pdf-fil) kan rekvireres på e-mail Bondebyen@ltk.dk.