Gå til hovedindhold
Du er her:

At starte i Åkanden

Tryghed og tillid

Det er afgørende for barnets trivsel, at forældre og personale får et åbent og tillidsfuldt forhold til hinanden. Barnet skal vænne sig til de nye omsorgspersoner, som personalet er, og til at være sammen med andre jævnaldrende børn.

Barnet bliver tryg ved alt det nye, hvis I forældre er trygge ved det. Derfor er det vigtigt, at I har ”ro i maven” i forhold til at aflevere jeres barn til os, og at I ligeledes verbalt og kropsligt viser jeres barn, at det er rart at skulle være i Åkanden.

Indkøring kan forløbe meget forskelligt fra barn til barn, men som udgangspunkt skal I afsætte en uge til indkøring.

  • Den første dag er I her ca. en time sammen med jeres barn, og den første dag planlægger I ligeledes resten af indkøringen sammen med pædagogen.
  • Den følgende uge er det bedst for barnet at have korte dage, da vi erfaringsmæssigt ved, at børnene hurtigt trættes af de mange nye indtryk de får her i begyndelsen.

Indkøringen tilpasses naturligvis barnets alder.

Når I har fået plads i Åkanden indkaldes I til et opstartsmøde, hvor formålet er, at vi lærer hinanden at kende og videndeler ift. jeres barn og institutionen. Ligesom I ved start i Åkanden får udleveret vores velkomstmateriale.