Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Forældresamarbejde vægter vi højt, da det er i samarbejdet med forældrene vi sikrer arbejdet omkring barnet med at støtte barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Babytegn
Babytegn

Vi er altid åbne for at få en snak med forældrene omkring barnet udover de planlagte møder.

Introduktionsmødet er det forberedende møde inde indkøringen starter.

Efter 3 uger har vi en indkøringssamtale med forældrene, hvor de kan fortælle om, hvordan de har oplevet det.

 • Har I fået de nødvendige informationer
 • Er der noget der skal justeres på eller andet
 •  2- årssamtaler, her taler vi om, der er noget særligt, som skal have et fokus
  • Overgangssamtale med overgangspapirer, der formidles videre til den kommende børnehave, så denne er godt informeret om barnet inden modtagelse.
  • I dagligdagen benytter personalet dagbogsskrivning med det formål at beskrive, hvad der er foregået med børnene, og hvordan forældrene kan understøtte det aktuelle tiltag derhjemme for på den måde at opnå en fælles indsats omkring børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 • Introduktion

  Familien får tilsendt et velkomstbrev inden opstart med oplysninger om, hvad de skal have forberedt inden de kommer med barnet den første dag. Det kan være udfyldelse af stamkort elektronisk på institutionens intraside, skiftetøj o.a.

  1. dag afholder leder og indkøringsansvarligt personale møde med forældrene, hvor vi forventningsafstemmer. Forældrene bliver orienterede omkring rammerne for huset, der pædagogiske arbejde, Babytegn (Vi har en lille folder) og vi spørger om gode vaner og rutiner i forhold til f.eks. mad, søvn, hvordan vi trøster barnet bedst eller andet vi har brug for at vide for at møde barnet på bedst mulige måde.
  2.  dag Her aftales også indkøring i forhold til hvor lang tid, vi har til rådighed inden hverdagen og arbejdslivet begynder for familien.