Gå til hovedindhold
Du er her:

Evaluering af læreplanen

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Idrætsbørnehuset Græshoppen

2021-2023

Arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

Vi har haft fokus på

Samling,

Tur

Micro overgang

Børnefællesskaber

Legeplads

Derudover har vi også haft fokus på krop og bevægelse.

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

Vi brugt de fleste af vores personalemøder i 2022 til at evaluere på vores daglig praksis. Til hver personale møde havde vi fokus på en del af vores daglig dag. Vi brugte pædagogiske grundelementer, pædagogiske lærerplans temaer, kvalitetsguiden og pædagogiske idræt til at evaluere på vores praksis.

Vi havde gode faglige snak, hvor alle kunne bidrage samtidig med alle fik mulighed for at reflektere over deres praksis.

Vi har valgt at bruge denne metode fremover og have evaluering jævnligt til vores personalemøder.

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læringsplan?

Efter at have evalueret på vores praksis, ved hjælp af styrkede pædagogiske lærerplan, kvalitetsguide og pædagogiske idræt, er vi kommet frem til, hvordan vores praksis med høj kvalitet skal se ud. Vores tanker er blevet samlet sammen som vores skriftlig læringsplan.

Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske læringsmiljø

Udvælg en eller flere evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på erfaringerne ved at svare på nedenstående fire spørgsmål for hver evaluering. De fire spørgsmål knytter an til trinene i en evalueringsproces. Vælg gerne evalueringer, som betød, at I efterfølgende ændrede jeres pædagogiske praksis

 

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?

At skabe bedre læringsmiljø for børnene og herunder større udbyde for børnegruppen.

At få øje på børnenes initiativer og spor, og hermed inddrage børneperspektivet.

At skabe større fokus på børnefællesskaber.

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

Vi har brugt refleksion som en pædagogiske dokumentation. Vi har samlet data ved at tage billeder.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

En hverdag med struktur og aktiviteter som er tilpasset aldersgruppen, er med til at styrke børnefællesskaber og skaber bedste rammer for børnenes udvikling. Ved at give børn og pædagoger tid til at komme i flow, skaber vi arbejdsglæde hos pædagoger til gavn for børnenes trivsel, læring og udvikling.

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?

Vi har valgt at arbejde med et årshjul, hvor de 4 fokusområder i pædagogiske idræt er omdrejningspunktet. De fokusområder er fysiske udvikling, psykisk udvikling, kognitiv udvikling og sociale udvikling.

Med afsæt i hvert fokusområde og styrkede pædagogiske lærerplan igangsætter vi et forløb. Forløbet rækker over 4 måneder. Halvvejs forløbet og i slutning af de 4 måneder evaluerer vi på forløbet.

Vores årshjul sætter rammerne men metoden er frit. På den måde får pædagogerne mulighed og tid til at følge børnenes spor og interesse. Vi bruger så vidt så muligt evalueringscirklen til vores evaluering.    

Inddragelse af forældrebestyrelsen

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Vi har til et bestyrelsesmøde informeret bestyrelsen om vores refleksion og evaluering af vores praksis og hvad evaluering har bidraget til i forhold til at kunne højne kvaliteten af vores praksis.  

Det fremadrettede arbejde

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet kunne sætte mere fokus på?

Vi vil fortsat have fokus på vores læringsmiljø på legepladsen, planlagte aktiviteter og Børnefællesskaber.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

Vi har valgt at samle data og dokumentation ved hjælp af pædagogiske væg. Vi har valgt at midtvejsevaluere vores pædagogiske forløb. Derudover evaluerer vi i slutning af forløbet og før vi kommer i gang med et nyt forløb. Vi bruger så vidt så muligt evalueringscirkel. 

Faglige fyrtårn står til rådighed for at observere og sparre med personalet. De er også med til at udarbejde årshjulet og rammesætte evaluering i vores institution.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

Vi har valgt at have en mere dynamisk skriftlig pædagogisk lærerplan, da vi i løbet af året har forskellige fokusområder. Der udover giver det bedst mening for os at arbejde over 16 måneder.