Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

Vores dagligdag er bygget op omkring henholdsvis voksenstyrede aktiviteter, de daglige rutiner og de lege og aktiviteter børnene selv finder på

Vi lægger stor vægt på børnenes deltagelse i de daglige rutiner og den læring, der er i den forbindelse. Børnene lærer mest via gentagelser og at deltage som aktører.

 

 • Pædagogikken
  • Hverdagen er bygget op omkring faste rytmer og rutiner. Det giver tryghed og skaber grobund for læring, at børnene ved, hvordan hverdagen forløber. Det er gennem gentagelser og rutiner, at børn lærer og til egner sig viden og kompetencer.
  • Børnene i en børnehuset er ikke bare en stor gruppe af børn, der alle skal det samme. 0 - 6 års alderen er den periode, hvor barnet udvikler sig allermest og der er derfor stor forskel på at være mellem 0 og 6 år.
  • Dette afspejler sig også i vores pædagogiske arbejde med børnene, hvor de aktiviteter de bliver tilbudt, er udvalgt efter ud fra nøje overvejelser fra personalets side om, hvem der har gavn og glæde af de forskellige muligheder vi har ud fra, hvad børnene har brug for at lære.
 • Selvhjulpenhed
  • Børn har en naturlig lyst og nysgerrighed til, at tilegne sig nye færdigheder, og de vokser både udviklingsmæssigt og følelsesmæssigt efterhånden som de mestrer flere og flere ting.
  • Det er vores ønske at bidrage til dette ved hele tiden at støtte børnene i at lære.
  • Det er vigtigt at det ikke føles som et krav, men som en naturlig proces, hvor barnet oplever succeser. Vi støtter og opfordrer børnene til at hjælpe med fx at tage deres tøj af og på.
  • Her er situationen før og efter middagsluren oplagt til, at børnene øver sig på at tage tøjet af og på.
  • Ved spisetid hjælper de til med at dække bord, uddele madkasser og rydde op bagefter. Ved spisning er der små kander med vand på bordet, som børnene efterhånden kan håndtere.
  • Ved bleskift hjælper børnene til. Åbne/lukke bleen, hente en ny ble i skuffen. Børnene lærer at kravle op på puslebordet og efterhånden benytter børnene de små toiletter med hjælp og støtte fra de voksne.