Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Det bedste samarbejde opbygges gennem gensidig respekt og åben dialog

I Prinsessehøj tillægger vi den anerkendende og ligeværdige dialog den største værdi. Det er for at skabe det gode børneliv – kerneopgaven.

Det gør vi fx i forhold til:

  • Den første telefonsamtale.
  • Rundvisning.
  • Velkomstbrev.
  • ”Førsamtale”.
  • Den første dag – starten i Prinsessehøj.
  • Trivselssamtaler.
  • Overgangssamtaler. Vuggestue til børnehave. Børnehave til skole.
  • ”Løbende” samtaler i Prinsessehøj.

Det er betydningsfuldt for det gode børneliv, at der er den daglige dialog i mødet med forældre og medarbejdere, hvor vi f.eks. deler små fortællinger, beskeder, ser hinanden i øjnene, byder hinanden godmorgen eller god eftermiddag.

På den måde skaber vi det bedste grundlag, hvor alle er set og hørt.

Derudover uddyber vi det pædagogiske arbejde gennem den aktuelle informationsvæg ved indgangen i begge afdelinger, i vores nyhedsbreve, og via lynet. I nyhedsbrevene folder vi vores kultur ud, skriver om aktuelle fokusområder, årstidsbestemte traditioner og hvad vi i øvrigt er optagede af.

Børnenes dokumentation af deres aktuelle storylineforløb kan ses rundt omkring, som fx er: ude, inde og på aula.

3 måneders samtale
3 måneders samtale

3-5 måneders samtale

Ca. 3-5 mdr. efter jeres barn er startet i vuggestue, vil I blive inviteret til en samtale, dels med vægt på hvordan jeres barn trives i vuggestuen, men også hvordan I har oplevet indkøringen af jeres barn i vuggestue.

Senere samtaler

Når jeres barn kommer i storgruppen, vil I blive inviteret til den sidste samtale i vuggestuen, hvor vi vil drøfte kommende børnehavestart, samt personalet vil vurdere jeres barn ud fra de styrkede læreplans-temaer:

Essensen med denne samtale er at give den bedst mulig start på kommende børnehave start.

Overgangssamtaler fra børnehave til SFO/skole

Samtalen tager udgangspunkt i de overgangsdokumenter, som vi sender til barnets kommende SFO/skole.

Forældrene får overgangsskemaerne udleveret inden samtalen, og personalet har afholdt refleksionsmøde om børnene.

Formålet med overgangssamtalerne er, at overgangsskemaerne er drøftet både med forældrene og mellem personalet, således at SFO/skolen og barnet får den bedste platform for en god skolestart.