Gå til hovedindhold
Du er her:

Mad og måltider

En god spisekultur med god atmosfære

I børnehuset har børnene selv madpakke med.

Børnene er meget glade for deres madpakke. Barnet bestemmer selv i hvilken rækkefølge det spiser indholdet i madkassen. Det der er puttet i madkassen, har I som forældre taget stilling til hjemmefra.

Forældrene har en frugtordning, som de betaler til, og som giver økologisk frugt til børnene hver dag.

Der stemmes i forældregruppen om madordning hvert 2. år.

Forældrebestyrelsen har vedtaget følgende principper omkring måltidet

 • Frokost i institutionen

  Vi anser det for vigtigt, at institutionen fremmer en spisekultur, hvor der lægges vægt på en rolig atmosfære, og hvor alle er samlet omkring måltidet. Vi mener derfor, at spisningen og de opgaver, der er forbundet med et måltid, i videst muligt omfang skal være lystbetonet.

  Vi ønsker, at de voksne er nærværende og samtaler med børnene, og at børnene er selvhjulpne under måltidet.

 • Fremme af børnenes sundhed

  Vi vil gerne fremme børnenes sundhed gennem gode kostvaner og ønsker derfor at begrænse sukkerindtaget i børnehusene.

 • Fødselsdage og lign.

  Fødselsdage og lignende afholdes så vidt muligt uden sukker.

  Vi opfordrer forædlerne til at undlade sukker når deres barn deler ud. Fx frugt, boller eller kage uden slik på.

  Pædagogen sørger for, at dagen bliver festliggjort som traditionen byder.