Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Et tæt forældresamarbejde har høj prioritet i Pilen. Vi ser det som et vigtigt grundlag for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 • Med henblik på at skabe et optimalt forældresamarbejde, er vi optagede af at inddrage forældrene mest muligt. Vi er nysgerrige på de hjemlige forhold og på forældrenes perspektiv i forhold til deres barns udvikling.
 • Når både institution og forældre er aktive medspillere i forhold til barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse -og hvor fokus er afstemt - sikrer vi sammenhæng og helhed i barnets liv.
 • Institution og forældre har forskellige roller i barnets liv, men vi har dog et fælles udgangspunkt, der handler om at mødes med fokus på det fælles tredje – barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.
 • Som et konkret redskab arbejder hele Lyngby Taarbæk med dokumenterne i JOSA, som udgangspunkt for forældresamtalerne. Redskabet understøttes af praksisfortællinger fra barnets hverdag i institutionen. I forældre modtager inden mødet en samtaleskabelon således, at der er et fælles udgangspunkt for samtalen.
 • Denne samtaleform skal sikre, at alle forældre oplever en ensartet og gennemskuelig kvalitet. Vi arbejder gennem hele barnets institutionsliv i den samme skabelon, for på den måde at kvalificere arbejdet og tydeliggøre barnets udvikling, således, at forældre og institution har mulighed for at arbejde frem mod fælles mål om udvikling, læring, trivsel og dannelse

I Pilen tilbydes alle forældre

 • En velkomstsamtale inden barnet starter i Pilen
 • En tre-måneders-samtale i vuggestuen og børnehaven
 • En årlig samtale ved ca. 2 år, 4 år og 5 år
 • Overgangssamtale inden barnet starter i skole
 • Forældremøde for hele Pilen med valg til bestyrelsen en gang om året

Det er vigtigt for os, som personale, at have en daglig kontakt, når børnene afleveres og hentes. Der skal være tid til vigtige beskeder, spørgsmål, og ikke mindst et nærværende ”God morgen” og ”Farvel”. Vi har ikke mulighed for længere samtaler i hverdagen.

Som forældre kan man, ud over den årlige samtale, altid bede om en samtale, hvis der er behov. Har personalet en bekymring omkring et barn, vil de indkalde til en samtale.

Ledelsen kan oftest træffes på et af kontorerne eller, der kan ringes eller mailes. Ingen skal holde sig tilbage for at tage kontakt, der vil altid blive fundet tid til en samtale.

Aula

Alle forældre skal følge med på Aula. Her kan man læse, hvad der skal ske på barnets stue/afdeling, og ikke mindst se, hvad børnene har lavet i løbet af dagen, hvilket er et godt afsæt for en snak om dagen derhjemme.

 • Det er også på Aula I skal give besked om ferie, sygdom, tilmeldinger til møder osv.
 • I Pilen har vi en aktiv bestyrelse, der mødes 4-5 gange om året til bestyrelsesmøder.
 • Der er valg til bestyrelsen i foråret til det årlige forældremøde i Pilen.