Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

Den vigtige hverdag fyldt med rutiner, aktiviteter og leg

Vores dagligdag består af rytme, hvor der er rutiner, aktiviteter og leg.

Rutiner

Det pædagogiske arbejde med rutiner og vi anser dem som vigtige gøremål i hverdagen, da de er dagligt tilbagevendende.

Vores rutiner er strukturen i dagen. Rutinerne er vigtige læringsrum for alle børn, hvor de øver færdigheder og gentagelsen giver tryghed og forudsigelighed i barnets hverdag. Barnet er aktivt deltagende og kommer løbende til at mestre flere og flere færdigheder. Ex på rutiner er modtagelses af barnet, samling, at tage tøj af og på, dække bakkebord og dele service ud, og meget mere.

Aktiviteter 

Næsten hver formiddag er der planlagte aktiviteter, hvor indholdet er et emne eller noget der pt optager børnene. Aktiviteternes indhold kan strække sig over dage eller uger.

Vores fokus er på fællesskab, udvikling og trivsel. Vi arbejder med en fælles opmærksomhed og med fokus på barnets nærmeste udviklingszone.

Leg

Legen beskrives under den pædagogiske læreplan.