Gå til hovedindhold
Du er her:

Om Brede Børnehave*

*Brede Børnehave er en selvejende institution.

Børnetal og størrelse

I Brede Børnehave er vi 54 børn fra 3 til 6 år, fordelt i 4 aldersopdelte grupper.

To af børnegrupperne er skovgrupper. I et treårigt børnehaveforløb, kommer alle børn til at gå et år i skovgruppe.

Vi er i tæt samarbejde med hinanden på tværs af alle børnegrupperne. Vi har vores primære børnegruppe, og den sekundære børnegruppe, som er resten af børnene. Fordi vi arbejder med ”hinandens” børn i bl.a. ydertimerne og i spontant opståede situationer, har vi et godt kendskab til alle børn. Det bevirker, at vi i høj grad kan hjælpe og støtte hinanden i arbejdet med børnene.   

Åbningstider

  • Mandag til torsdag: 7.00-17.00
  • Fredag 7.00-16.00
  • Vi vil gerne have, at børnene møder enten inden kl. 9.00 eller efter kl. 9.30, da vi i dette tidsrum holder rundkreds. Af hensyn til udflugter er det vigtigt, at børnene møder senest kl. 9.30.

Det er vigtigt, at børnehaven kender det normale afhentningstidspunkt for barnet. Hvis det ændres betydeligt, vil vi gerne være orienteret om det. Hvis barnet ønskes hentet af andre end forældrene, skal personalet være orienteret, for at det kan lade sig gøre.

Lukkedage i året

Børnehaven holder lukket på helligdage, Grundlovsdag, den 24/12 samt den 31/12. Derudover har forældrebestyrelsen ret til at beslutte 5 lukkedage årligt. Det er normalt dagen efter Kristi Himmelfarts dag og dagene mellem jul og nytår.

Legepladsen
Legepladsen