Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Forventninger, ferie, rådgivning, samtaler

Vi faciliterer og rammesætter forældresamarbejdet i Hjortholm på følgende måde

Vi samarbejder med forældrene om børnene trivsel læring og udvikling, derfor er forældrene samarbejdspartnere og ikke ”kunder i butikken”.

Vi har en model for forældresamtaler, der sikrer samtaler ved barnets start og derefter ca. en gang om året. Forældrene inddrages i forberedelsen af samtalerne.

Hvis vi er bekymrede for et barns trivsel og udvikling inddrager vi forældrene, og overvejer sammen med dem at inddrage fagpersoner som talepædagog eller psykolog.

Vi bestræber os på jævnligt at fortælle forældrene om deres barns hverdag og trivsel her i Hjortholm, den såkaldte ”garderobesnak”. Dette sker oftere i vuggestuen end i børnehaven, fordi der er flere børn i børnehaven, og det kan være sværere at nå rundt til alle.

Vi skriver regelmæssigt på AULA, og forventer at forældrene holder sig orienteret der både i forhold til dagbøger, nyhedsbreve og diverse beskeder.

Såvel i mundtlig som i skriftlig kommunikation om tiltag og aktiviteter tager vi udgangspunkt i barnet og barnets mulighed for trivsel læring og udvikling.

Både personale og forældre er bevidste om at holde en god og saglig tone og undgå ”bashing”