Gå til hovedindhold
Du er her:

At starte i Brede Børnehave

Inden start drøfter vi, hvordan vi i Brede Børnehave kan tage bedst muligt imod jeres barn og jer som forældre.

Det er helt naturligt, at der kommer en reaktion på skiftet fra den trygge og kendte vuggestue, dagpleje eller anden institution til alt det nye.

Indkøring

Som nye forældre i børnehaven er det rart at vide, hvordan indkøringen af barnet bedst forløber. Mange års erfaring har vist os, at følgende måde er god:

  • Mandag, forældrene er med hele tiden. Tag madpakke med til barnet og evt. til jer selv. Denne dag er det godt at gå hjem allerede efter frokost.
  • Tirsdag, forældrene kan evt. gå inden frokost, og komme igen efter frokost
  • Onsdag, forældrene går efter formiddagsknækbrød, og kommer igen kl. 13.00
  • Torsdag, forældrene går efter rundkreds og kommer igen kl. 13.00
  • Fredag, forældrene går før rundkreds kl. 9.00 og henter efter kl. 13.00. Hvis barnet skal sove, prøves dette første gang i dag - uden jer.

Afsæt derfor ca. 1 uge til indkøring. Hvis I ikke selv kan være med hele tiden, så spørg fx bedsteforældre. Af hensyn til barnet er det godt, at dagene i starten ikke er for lange. Fra kl. 9-13 vil være passende, da børnene bliver meget trætte af alle de mange nye indtryk.

Indkøringen ser lidt anderledes ud ved ældre børns start. Der vil altid blive taget individuelle hensyn.

Alle nye børn starter som regel samtidigt.