Gå til hovedindhold
Du er her:

Om Børnehuset Hjortholm

Her kan du læse om børnetal og lukkedage mv.

Børnetal og størrelse 

103 børn, fordelt  i tre selvstændige huse,  og med følgende grupper :

Kastanjehuset: 1 vuggestue, 1 børnehavegruppe.

Lindehuset: 2 børnehavegrupper

Skovhuset: 2 vuggestuegrupper og en mellemgruppe (store vuggestuebørn, små børnehavebørn)

Åbningstider 

 • mandag til torsdag 7-17, fredag 7-16

Lukkedage i året: 

I 2023 har vil følgende lukkedage:

Onsdag den 5.4 (før påskehelligdagene)

Fredag den 19.5 (efter Kristi Himmelfart)

Uge 29 og 30 fælles kommunale lukkeuger.

27,28,29/12 (hverdage mellem jul og nytår)

Årshjul

 • Januar
 • Februar: forældresamtaler skolebørn
 • Marts: forældresamtaler
 • April
 • Maj: forældremøde , arbejdsdag
 • Juni: Sommerfest
 • Juli
 • August
 • September
 • Oktober: forældresamtaler
 • November
 • December: lanternefest 

Præsentation af Børnehuset Hjortholm

 • kort præsentation af Hjortholm

  Nedenstående er en kort præsentation af Hjortholm, kopieret fra vores læreplan:

  Børnehuset  Hjortholm er en integreret institution der ligger centralt i Lyngby. Alligevel har vi vores eget lille fantastiske sted, i bunden af Hjortholmsvej, Tre  ældre villaer med store gamle haver og  høje træer, store buske og gode gemmesteder.

  Mange børn i Hjortholm bor i boligkvarterer tæt på, men fordi vi ligger centralt modtager vi også børn fra resten af Lyngby og indimellem også fra både Gladsaxe og Gentofte kommune.

  Vi ser det som vores pædagogiske kerneopgave at give børnene mulighed for at udvikle sig til livsduelige mennesker, der skal lære at være.

  Derfor  har de ansatte et fælles ansvar for alle børns trivsel og for at det enkelte barn får mulighed for at indgå i fællesskabet.

  Vi udfører vores arbejde i alle hverdagens rutiner og tæt på børnene. Det betyder at omsorg og pædagogik går hånd i hånd, både når vi skifter ble, spiser frokost, maler eller tager på tur.

  Vi tilbyder ”udviklingsomsorg” som for os betyder at børnene godt må prøve noget der er ”en lille smule farligt” eller svært, ligesom vi hjælper med at komme godt igennem konflikter med andre børn.

  Udeliv er vigtigt for os, og derfor prioriterer vi at være ude med alle børn hver dag. Det gælder også i vintermånederne hvor børnene typisk er her i alle de lyse timer, og vi har en særlig forpligtigelse til at tage dem med udenfor.

  Hjortholm har frokostordning. Det betyder at firmaet Foodsource hver dag leverer frokost til alle børn. Det er en ordning, der er startet i januar 2019, og vi har derfor lagt et stort arbejde i at gøre frokostmåltidet til en pædagogisk integreret del af Hjortholm. Derfor handler vores måltider om bl.a samvær, selvhjulpenhed og madmod.

  Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde, hvor vi arbejder sammen på at sikre børnenes trivsel udvikling og læring. Det gør vi i den daglige dialog, til forældremøder og forældresamtaler. Da de ansatte skal bruge mest muligt af deres tid sammen med børnene, vægter vi ”forældreservice” lavt. Vi er ikke gode til at finde vanter og hårspænder fx!