Gå til hovedindhold
Du er her:

At starte i Børnehuset Trinbrættet

En rolig start giver et godt vuggestue- og børnehaveliv

At starte i Trinbrættet

  • I modtager et velkomstbrev på sms ca. 14 dage før I skal starte i Trinbrættet. Derfor er det vigtigt, at I i jeres stamdata hos pladsanvisningen noterer min. ét mobiltelefonnummer. Det er den stue, hvor jeres barn skal gå, der sender sms’en og vi anbefaler, at I herefter gemmer telefonnummeret, da dette kan bruges til daglig kontakt med os.

Første dag og indkøring i vuggestuen

  • Når I starter i vuggestueafdelingen Børnehuset Trinbrættet kommer I den første dag kl. 9:30 og er her i max. 1 time sammen med jeres barn. Denne dag taler I med den pædagog, der skal stå for indkøringen om, hvordan resten af indkøringen kan foregå. Børn er jo meget forskellige og derfor kan det ikke planlægges og beskrives på forhånd, hvordan en indkøring skal foregå. Vi anbefaler, at det er samme forælder, der står for indkøringen, men er det ikke muligt, så finder vi naturligvis en løsning på det.
  • Det er utrolig vigtigt, at vi ikke forcerer noget i en indkøring, da det giver jeres barn en utryg start på institutionslivet. De fleste indkøringer tager minimum halvanden uge – nogle 14 dage. Det er her jeres barn vænner sig til alle de nye ansigter, lyde, lugte og rutiner i vuggestuen.
  • En indkøring foregår i tæt dialog med jer og med udgangspunkt i jeres barns behov – mere end praktiske hensyn. Det betyder, at jeres barn kan sove på de tidspunkter, der er normalt for jeres barn og kan spise udenfor alm. måltider. Det betyder også, at vi igennem kendskabet til barnet vurderer, hvor og hvordan barnet sover bedst – er det ude eller inde, hvor længe sover barnet typisk osv. Vi vækker ikke børn i Trinbrættet. Det gælder både de yngste børn og i øvrigt alle andre børn. Det er under søvnen, at hjernen får ro til at udvikle sig og bearbejde dagens indtryk. Vi henviser til vores søvnpolitik og forældrehåndbog her på hjemmesiden.

At starte i Børnehaven

  • De fleste af børnehavens nye børn kommer fra vores egen vuggestueafdelingen og for disse børn er der 4-6 ugers intenst indkøringsforløb, der sikrer en tryg og velkendt overgang til børnehaven. Her går jeres barn på flere besøg i børnehaven og deltager i forskellige rutiner og aktiviteter med den stue barnet skal gå på. Det betyder, at selve opstarten ikke kræver den store deltagelse fra jer forældre, men det kan naturligvis give rigtig god mening, at I går på besøg i børnehaven, hilser på personalet og snakker om, om der er noget særligt vi skal være opmærksomme på. Og så er jeres opgave blot at sikre nogle gode første dage, hvor der er plads til, at jeres barn kan fordøje alle de nye indtryk og måske få sovet lidt ekstra om natten.
  • Kommer I fra en vuggestue et andet sted, en dagpleje eller er tilflyttere til Lyngby og skal starte i børnehaven, så modtager I ligeledes et velkomstbrev på sms fra den stue, hvor jeres barn skal stå.
  • I børnehaven er en indkøring væsentlig anderledes fra vuggestuen. Jeres barn er knap tre år og har formodentlig allerede institutions- eller dagplejeerfaring. Derfor varer en indkøring typisk under en uge, men det er stadig vigtigt, at vi ikke presser barnet til at det skal gå hurtigere end barnet er klar til. Derfor anbefaler vi, at I den første dag ankommer 9:30 og max. er her halvanden time (dv.s går hjem inden frokost). Her får I lejlighed til at tale med pædagogen på stuen og høre lidt om hverdagen samt aftale resten af ugen. Mange børn er udmattede efter de første dage i børnehaven – det svarer jo til, at vi andre skulle starte på en ny arbejdsplads, hvor man skal lære nye navne og rutiner at kende. Det er faktisk hårdt arbejde og det kan derfor være en god idé, at den første uges dage ikke er lange, men slutter fx lige før eller efter frugt