Gå til hovedindhold
Du er her:

Om Rævehøjen

Hvem er vi og hvorfor vi gør som vi gør

Børnetal og størrelse

 • Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn fordelt på 36 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.
 • Som udgangspunkt er børnene, i henholdsvis børnehaven og vuggestuen, fordelt på to stuer. Dele af dagen arbejder vi derudover i mindre grupper på tværs af stuerne.
 • Vi lægger vægt på de mindre grupper og har fokus på at opdele grupperne yderligere ved frokosttid, så der i børnehaven er spisegrupper à 6 børn og i vuggestuen spisegrupper à 4 børn.

Åbningstider

 • Mandag til torsdag 7-17
 • Fredag 7-16

Lukkedage i året

Institutionerne i LTK råder over 5 lukkedage. I Rævehøjen besluttes disse lukkedage i samråd med forældrebestyrelsen, således, at dagene placeres på dage, hvor vi har erfaring for, at færrest børn møder op.

Lukkedage i 2024 er følgende:

 • 27. marts - dagen før Skærtorsdag
 • 10. maj - dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • 23. december
 • 27. december
 • 30. december

Årshjul

I Rævehøjen arbejder vi med udgangspunkt i ”Den styrkede pædagogiske læreplan”. Det betyder, at vi ikke fastlægger specifikke læreplanstemaer, men i høj grad tager udgangspunkt i børnenes interesser og det der rører sig blandt børnene. Det har stor betydning for temaer og indholdet i vores projekter, at vi ser, hvor børnene har behov for at udvikle sig hen. Desuden har årets gang også indflydelse på indholdet i vores pædagogiske projekter. Vi har øje for at vægte alle 6 læreplanstemaer i vores temaer, projekter og daglige pædagogiske rutiner. Dette sikrer vi ved at planlægge, dokumentere og evaluerer. 

Traditioner

 • Hvorfor er traditioner så vigtige

  De traditioner vi har i Rævehøjen er udsprunget af de mål vi har om forudsigelighed, genkendelse og tryghed.

  Vores pædagogiske principper vil kunne indgå på forskellig vis. Principperne og vores pædagogiske fokuspunkt vil altid være med i overvejelserne, når vi planlægger vores fælles projekter og fester. Traditioner er samtidig med til at give vores projekter et godt indhold.

  Vi holder fast i traditionerne for at være en del af den kulturarv, der gerne skulle viderebringes fra generation til generation. Vi gør det også for at styrke båndet mellem institutionen og hjemmet.

  Et vigtigt element ved at have gode traditioner, er genkendelsen. Hvis vi vil prøve at ændre ved de tilbagevendende fester, så skal børnene nok fortælle os, hvis noget er ændret eller noget helt mangler. Det er vigtigt for børnene, at alting er som det altid har været.

  Nogle traditioner i Rævehøjen er for alle: Børn, ansatte og forældre. Det giver et godt sammenhold og en fællesskabsfølelse, som er uvurderlig. Andre traditioner har vi valgt kun er for børn og ansatte.

  Traditionerne er nogle af de faste holdepunkter i årets løb, og dem skal vi holde fast ved.

  Vores tilbagevendende faste traditioner er bl.a.:

  • Fastelavn
  • Påskefrokost og julefrokost
  • Bondegårdstur
  • Blomsterdag med bedsteforældre
  • Sommerfest og Høstfest
  • Naturfagsfestival
  • Julefest
  • Juleteater
  • Luciafest
  • Risengrød