Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

I Børnehuset Carlshøj sætter vi stor pris på jer forældre, og I er vores vigtigste samarbejdspartnere ift. at lykkes med vores pædagogiske opgave.

Inden I starter i Børnehuset Carlshøj inviteres I til en opstartssamtale med stuens pædagog, hvor I vil fortælle om hvem jeres barn er, hvem I er som familie mm. Her er I også meget velkommen til at tage jeres sundhedsplejerske med.

I hverdagen har vi mange uformelle dialoger med jer, som kan handle om hvordan dagen har været for jeres barn, hvad dit barn har været optaget af, særlige opmærksomhedspunkter, spørgsmål til og information om søvn & kost, information om hvad der rør sig derhjemme mm. Vi værdsætter denne dialog i hverdagen, da den er med til at vi kan aflæse barnet bedst mulig og kan tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter.

Ca. 3-6 måneder efter jeres barn starter i Børnehuset Carlshøj inviteres I til en forældresamtale, hvor vi sammen taler om jeres opstart i Carlshøj, taler om jeres barns udvikling og trivsel og om vores forældresamarbejde.

Derefter vil I blive indkaldt til ca. én forældresamtale årligt, men hvis vi eller I har brug for en samtale, så indkalder vi til det. Vi ser en stor værdi i vores forældresamtaler, og vi holder det antal, som er nødvendig for vores samarbejde og for jeres barns udvikling og trivsel.

Bedste venner
Bedste venner