Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

I Lærkereden inviterer vi forældre til et opstartsmøde

Til opstartsmødet møder forældrene stuens pædagoger, og de taler om hvordan indkøringen skal foregå og forventningsafstemmer med hinanden.

Samtaler

Vi holder indkøringssamtale, når barnet starter og en måned efter og en 3 måneders-samtale, hvor vi drøfter hvordan indkøringen er gået.

Dernæst efter 1 år og når barnet skal starte i børnehave. Her deltager forældrene med vuggestuens pædagoger og børnehave stuens pædagoger.

Der er altid mulighed for at få en samtale med pædagogerne såfremt der er bekymringer om barnets trivsel og udvikling og omvendt vil pædagogerne henvende sig til forældrene hvis der er en bekymring eller andet.

Sparring og rådgivning

Vi vil gerne stå til rådighed hvis I som forældre ønsker at sparring og rådgivning til udfordringer, som I kan stå med i forhold til jeres barns trivsel og udvikling, dannelse og læring. Det kan være alt fra en mindre hverdagsproblematik til større kriser såsom skilsmisser.

  • Læringsmiljøet i hjemmet anser vi er, af afgørende betydning for børns læring og udvikling og for hvordan, de klarer sig senere i livet.
  • For at styrke forældrebestyrelserne og forældresamarbejdet i HLL netværkets institutioner nedsættes et netværksråd, som drøfter fælles opgaver og tiltag, kommunale initiativer mv. I netværksrådet udpeges to repræsentanter til Småbørnsdialog.
  • I Lærkereden har vi fået oparbejdet et godt forældresamarbejde, gående på sammenskabelse mellem forældre og pædagogerne.  Forældrebestyrelsen er et aktiv og har møder 6 gange årligt.
  • Forældregruppen bidrager til kulturen i Lærkereden ved også at være frivillige via forældreforeningen. De står for fester, arrangementer hvor nogen af forældrene holder foredrag til forældremøder underviser personalet eller laver projekter med børnene. Forældre får udleveret en forældre flyer folder hvorpå de frivilligt skriver om deres kompetencer, der kunne have interesse for institutionen alt fra kage bagning til foredrag, børnerelaterede aktiviteter.
  •  Aktiviteten relaterer til læreplanens indsatsområde. Det er givtigt for institutionen at trække på forældrenes viden.
  • Vi har taget initiativ til at få etableret et samarbejde på tværs af faggrupper og på sigt at få et forældrenetværk op og stå. Der vil blive arrangeret drop ind møder, hvor forældrene kan deltage. Til disse møder vil der være forskellige emner der vil blive drøftet og som optager og vedrører forældrene, som opdrager og som er tættest på børnene.