Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

Vores hverdag tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan med læring gennem leg, aktiviteter og rutiner dagen igennem.

Dagligdagen i Pilen

 • Vores hverdag
  • Vi lægger i vores hverdag med børnene vægt på et gensidigt respektfuldt samvær. Dette samvær har afsmittende virkning på børnenes indbyrdes relationer og danner grundlag for venskaber som yderligere styrkes af vekselvirkning mellem ’åbne døre’ og stueopdeling.
  • Vi er som personale meget opmærksomme på at være gode rollemodeller for børnene, både i væremåde og sprogligt så vi også her er medvirkende til at børnene udvikler og mestrer gode sociale relationer.
  • Når vi opdager konflikter hos børnene, vurderer vi hvornår vi skal gribe ind. På denne måde giver vi børnene mulighed for selv at klare det, hvis de er i stand til det, og samtidig viser vi børnene, at vi er til rådighed, hvis de eller vi føler behov for det. Vi arbejder med begrebet ”robusthed”, som i vores definition skal forstås som livsduelighed og evnen til at klare almindelige udfordringer i hverdagen. Vi bruger begreberne fra Robusthed.dk, hvor I som forældre også kan læse mere om emnet, og hvordan I kan arbejde med robusthed hjemme. Vi arbejder også med Mary-fondens materiale ”Fri for mobberi”, hvor børnene lærer om empati, respekt og følelser i samværet med andre.
  • I dagligdagen har vi særlig fokus på sprog og motorik og søger en høj grad af udeliv.
  • Sproget er bindeleddet i vores samvær og konflikthåndtering, og et godt sprog og stort ordforråd, styrker på sigt barnets læseudvikling i skolen
  • Udeliv skaber mange muligheder for udfordringer og anderledes legerelationer end indeliv, og styrker børnenes evne til at bevæge sig på forskellige måder og i forskellige elementer. De ældste børn i børnehaven har bl.a. formiddagsløb med forskellige lege en gang om ugen.
  • Hver dag har børnene i børnehaven en halv times ”hviletime” efter frokost, inden de skal ud og lege på legepladsen. Til hviletimen veksles der bl.a. mellem at høre stille musik, lytte til historie, let massage eller andet, der medvirker til at børnene får ro i krop og hoved. Hviletimen er altså ikke en sovetime, men er tænkt som et tiltrængt hvil og pause i en dag fyldt med mange indtryk, relationer og læring børnene skal forholde sig til.

Pilens værdier

 • Pilens værdier
  • Alle børn er unikke og skal trives, lære, dannes og udvikle sig i den tid de er i institutionen.
  • Børnene bliver i stand til og får mulighed for at danne venskaber på tværs af alder og køn, samt lærer at udvise ansvarlighed, ærlighed, respekt og accept af andre, for derved at opleve glæden ved samværet med andre mennesker.
  • Alle børn skal have medindflydelse på deres hverdag med plads til fantasi, nysgerrighed og initiativer. Herunder mulighed for forsøg, gentagelser og efterligninger for at opnå sejr.
  • Børnene får mulighed for fordybelse og sund kedsomhed
  • Åben og ærlig dialog med alle forældre, der bygger på gensidig respekt og tillid. Herigennem kan vi skabe tryghed og sammenhæng i børnenes liv mellem institution og hjem

Traditioner

 • Fødselsdage i afdelingerne

  Hvert år holder vi Valmuens og Grøftekantens fødselsdag med bl.a. kagekonkurrence og åbent hus for forældre og søskende om eftermiddagen.

  Kagekonkurrencen afholdes ved at alle der har tid og lyst bager en kage som afleveres om morgenen. Kagerne stilles i middagsstunden på bordet i fællesrummet, hvorefter alle børn stemmer på den kage der er sjovest og den kage der er flottest. Der vil være en lille præmie og medalje til ”bagerne” af disse to kager.

 • Fastelavn

  Fastelavnsmandag, eller fredagen før, slår vi katten af tønden. Vi opfordrer alle til at være klædt ud, dog helst uden ”farlige masker”, som især vuggestuebørnene bliver forskrækket over. Om eftermiddagen får vi fastelavnsboller.

 • Påske

  I dagene op til påske klipper og klistrer børnene påskepynt i det omfang de har lyst til det. Vi holder påskefrokost i begge huse, hvor vi spiser i blandede børnegrupper på tværs af alder og stuer. Dette giver en følelse af fælleskab og samhørighed, og det er altid hyggeligt at se mindre/ældre søskende eller en god ven fra nabostuen og spise sammen.

 • December og jul
  • 1.december ankommer drillenisserne til børnehaven.
  • De ældste børnehavebørn henter et stort fælles juletræ i slutningen af november / starten af december
  • Hver fredag tændes der adventskrans og synges fælles julesange i alrummet i husene.
  • De ældste børnehavebørn går Luciaoptog for alle børn og forældre en morgen lige omkring Luciadag d. 13/12 kl. 8.00. Efterfølgende er der Luciaboller og kaffe/te på stuerne for alle, der har tid og lyst.
  • De sidste 2 uger i november bruges på at lave julegaver med børnene. Det er vigtigt at børnene oplever glæde ved at lave julegaver og derfor er der ingen "tvang", men personalet forsøger som I mange andre sammenhænge at inspirere børnene og pirre til deres interesser.
  • Derudover er der i hele december måned juleværksteder, hvor børnene kan klippe, klistre og lave forskelligt julepynt bl.a. til juletræet i fællesrummet.
  • Vi slutter julemåneden med en fælles julefrokost/julemiddag, hvor der bliver serveret julemad til alle børn.
  • Julefrokosten består af julemad f.eks. flæskesteg/kylling kartofler, rødkål og sovs. Alle biddrager så vidt muligt på dagen ved eksempelvis at dække bord, pynte op eller lave bordkort. Dette giver en følelse af fællesskab og samhørighed. Vi har valgt, at de mindste vuggestuebørn bliver i vuggestuen og spiser julefrokost, for at skabe ro for dem.
 • OL-uge

  I juni afholdes OL. Børnene skal dyste mod sig selv og hinanden i forskellige fysiske udfordringer.

  Aktiviteterne kan f.eks. være

  • Sækkevæddeløb
  • Forhindringsbane
  • Gummistøvlekast
  • Mooncar-race m.m

  Dette tema afsluttes med sommerfest, hvor det er forældrenes tur til de fysiske udfordringer.

 • Blomsterdag

  I maj holder Pilen Blomsterdag. Denne dag kommer børnene med en blomst/plante, som plantes ud. Om eftermiddagen holder vi Åbent Hus for forældre og søskende, så alle kan komme og se hvor flot der er blevet i bede, krukker mm.  

 • Bedsteforældredag

  I slutningen af november inviterer vi alle bedsteforældre (eller en anden nær familierelation) til en klippe-klistre-dag, hvor børn og bedsteforældre kan hygge sig sammen på stuerne. 

 • Forældrekaffe

  Ca. 4 gange om året er der forældrekaffe på stuerne fra kl. 15-16.30. Personalet laver kaffe og te, nogle forældre har bagt boller. Her er der mulighed for samvær med personalet og de øvrige forældre og børn, og måske har børnene noget de skal vise.        

 • Fællesspisning

  I januar/februar holder hver stue fællesspisning, for børn, forældre og søskende. Her medbringer hver familie en ret. Inden maden optræder børnene ofte med ’noget’ de har arbejdet med i perioden op til.

 • Arbejdsdag

  Arbejdsdag holdes efter behov max 1 gang om året. Vi mødes om eftermiddagen og går i gang med de opgaver der er behov for. Det kan være at male borde/bænke og legestativ, rydde op i legeskuret, reparere ting inde som ude, ordne bede, lave nye udfordringer på legepladsen og meget andet. Personalet prioriterer, hvad vi har brug for hjælp til.

  Arbejdsdagen er fælles for Pilen, og en af arbejdsopgaverne er at sørge for, at vi alle får et dejligt måltid varm mad efter endt arbejde. Vi slutter senest kl. 19.00.

 • Afslutning for kommende SFO/skolebørn

  Der holdes afslutning den sidste hverdag i april, for de kommende skolebørn, der skal starte SFO pr. 1. maj. De tager på en lang udflugt om dagen, og kommer tilbage om eftermiddagen, hvor de går i gang med forberedelserne til festen om aftenen, hvor der spises og holdes børnefest med diskotek