Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

Hverdagen i Bondebyens Børnehave, er bygget op omkring leg, daglige pædagogiske rutiner og faste som spontane aktiviteter

Vi åbner fælles i køkkenet mellem kl. 7.00 og 8.00.

Kl. 8 er der mødt en voksen ind på hver stue og stuerne åbnes. Morgenen er præget af leg og fordybelse, indtil ca. 9.30 hvor de faste pædagogiske temaer og aktiviteter igangsættes.

Disse tager udgangspunkt i den styrkede læreplan og er tilrettelagt af personalet på stuen, men følger altid børnenes spor. Nogle gange oplever personalet at noget de bare troede var en lille ting, fanger børnenes interesse og så dykkes der ned i dette.

Eksempel: Vi havde i huset et 6 ugers tema om fastelavn. En af stuerne valgte at ”rejse” til Brasilien en dag og tage til karneval, for at opleve fastelavn et andet sted i verden. Stuens personale oplevede at børnene blev dybt fascineret af dette univers og derfor dykkede de ned i Brasiliansk kultur og natur de næste to uger, i stedet for det der ellers var planlagt.

  • Fra ca. kl. 11.00 spiser vi frokost og med mindre vejret er virkelig dårligt, går vi på legepladsen til kl. 13.30/14.00.
  • Kl. 14.00 spises der frugt og derefter leger stuerne både inde og ude.
  • Kl. 16.00 samler vi stuerne og lukker fælles på Solstrålen eller på legepladsen.
  • Vi lukker kl. 17.00 og kl. 16.00 på fredage. Her skal børnene være hentet.

Alle stuer har en ugentlig turdag, hvor man er på tur. Dette betyder ikke, at de kun er på tur en gang om ugen, men at de minimum er på tur en gang om ugen.

Vi arbejder tematisk med to temaer hvert halve år, som er fælles for hele huset, men planlægges og tolkes individuelt på stuerne.

I sommerperioden fra uge 28 til uge 32 arbejder vi med ugetemaer, hvor stuerne oftest vil være slået sammen.

I januar til og med april og igen fra september til december har vi hver onsdag ”Grupper på tværs”. Dette betyder at vi i tidsrummet 9.30-12.00 har opdelt huset i tre grupper, inddelt efter alder, i stedet for stuer. Dette gør vi for bedre at kunne lave alderssvarende aktiviteter og styrke relationerne på tværs af huset. Vi oplever at de venskaber som skabes her, fortsætter på legepladsen. Børnene er også velkomne til at besøge hinandens stuer i løbet af dagen, når det passer ift. de planlagte aktiviteter.