Gå til hovedindhold
Du er her:

Mad og måltider

Der er ingen madordning i Lærkereden

Mad og drikke

Børnene skal have madpakke med hjemmefra, tydeligt mærket med navn. Vi sørger for vand, samt et let eftermiddagsmåltid. Hvis børnene skal have deres medbragte morgenmad, skal de komme inden kl. 08:00. Den ene pædagog sidder ved bordet og spiser morgenmad og den anden pædagog er aktivitetspædagog.

Madkassen

Forældre der ønsker inspiration til madpakken kan få en pjece med forslag der er udarbejdet i Lærkereden.

Turmadpakke

Når vi skal på tur skal børnenes madpakker indeholde klapsammenmadder det kan børnene lettest sidde med ude i naturen. Diverse yoghurter og mælkeprodukter bør undlades i tur madpakken.

Slikposer

Vi har besluttet at slik til fødselsdage skal begrænses, og at slikposer ikke må gives til børnene.

Frokost
Frokost

Det gode måltid i lærkereden

 • Mad i vuggestuen
  • Kulturen omkring måltidet er en vigtig del af barnets oplevelse af institutionen. Måltiderne skal være meningsfulde for børnene og give dem gode oplevelser sanseligt og socialt. Der skal være mulighed for, at børnene udvikler et positivt forhold til mad og madlavning baseret på lyst og nysgerrighed.
  • Måltidet skal tilrettelægges og det gør man bl.a. ved at forberede børnene på, at måltidet nærmer sig og give børnene trygge, tydelige og forudsigelige rammer omkring måltidet, og ved at den voksne sørger for at dække barnets følelsesmæssige behov for kontakt og omsorg.  
  • Det er vigtigt, at børnene får en sund og alsidig kost. Vi kan tilbyde et formiddagsmåltid med frugt og brød for vuggestuen. I vuggestuen og i børnehaven får børnene tilbudt frugt samt brød om eftermiddagen. Herudover får børnene tilbudt deres madpakke, hvis de ikke har spist op.
  • Det er en god ide at skære vuggestuebørnenes mad i mindre, håndterbare stykker. Børnene får lov til selv at skænke vand op i glas fra små kander. Hvis de spilder lidt vand, er de med til at tørre op. I børnehaven må børnene tage en mad fra deres madkasse om formiddagen.
  • Hver stue har sit eget køleskab, hvori man lægger madpakken tydeligt mærket med navn.
  • Vi bager og laver mad med børnene i forbindelse med projekter, da vi anser dette som en vigtig pædagogisk beskæftigelse. Børnene får et helhedsindtryk af processen; fra de indkøbte råvarer, til den færdige middagsret eller bagværk, som vi så nyder bagefter.
  • Børnene forberedes i god tid, når der skal spises, så den ufærdige leg lige kan nå at holde pause. Såfremt at legen er ophørt hjælpes vi ad med at få ryddet op. Vi går ud på badeværelset og vasker hænder. Vi spiser samlet i små grupper med en voksen for bordenden. 2 børn hjælper til med at dække bord og siger værsgo, når alle er parate. Børnene henter selv papir til at tørre op, hvis de spilder.
  • Børnene sidder i faste spisegrupper. Dog er der plads til fleksibilitet. eks. besøg af et barn fra henholdsvis spætter eller musvitter.
  • Når maden er pakket ud og lagt på tallerkener, bliver der sagt værsgo. I børnehaven må børnene godt bestemme selv om de vil pakke al maden ud og lægge på tallerkenen.  De må ikke dele deres mad ud til andre.
  • I vuggestuen må børnene tage hvad de vil fra madkassen, men opfordres til at starte med en rugbrødsmad for at sørge for at den værste sult er dækket. Målet med dette er, at vi sikrer at barnet har en mætheds fornemmelse inden det skal sove.
  • Børnene bestemmer i hvilken rækkefølge, de ønsker at spise maden og efter hvor gamle børnene er i vuggestuen må de godt smage lidt af hvert og undersøge maden.
  • Det lille barn er sansende og det er vigtigt for barnets udvikling at der er en lille palet af grønt, brød med pålæg det kan vælge imellem, barnet får lov til at smage, føle på maden og bruge fantasien.
  • Børn og voksne kommenterer ikke hinandens mad negativt. Vi ser madpakken som en kærlighedserklæring fra far og mor. Må gerne kommenterer maden positivt
  • Vi opfordrer forældrene til at begrænse sukkerindholdet i børnenes madpakker. 
  • Børn og voksne sidder sammen i grupper og hygger og snakker sammen. Maden må godt indgå i en fantasileg. Vi sidder ned, når vi spiser, og vi er opmærksomme på de børn, der har behov for hjælp.  
  • Vi tvinger ikke børnene til at spise op, og hvis der er problemer, tages de op med forældrene. Hvis børnene pjatter eller er inde i et mønster, der er mindre hensigtsmæssigt, kan den voksne gå ind på en positiv måde, hjælpe og guide barnet.
  • De ældre vuggestuebørn skal øves i børnehavens spisevaner når de nærmer sig børnehavealderen,
  • Børnene bliver siddende til næsten alle er færdige med at spise. I vuggestuen er der en blød grænse, men de skal ikke tvinges til at blive siddende. 
 • Mad i Børnehaven
  • I børnehaven når børnene er omkring 4- 5 år, har de lært hvordan man spiser og det er på dette tidspunkt at de voksne slipper noget af guidningen. Børnene får i stor udstrækning selv lov til at, sidde ved et bord uden voksen styring
  • Når vi er færdige med at spise, siger vi velbekomme. Bagefter hjælper børnene med at rydde tallerkener og kopper af og sætte på rullebord, og de bærer selv deres madkasse ud i køleskabet eller over på rullebordet. Børnene vil gerne hjælpe til og får lov hvis de gerne vil, vaske borde, feje gulv etc.
  • Når børnene er færdige, må de sætte sig og læsebøger. 
  • I børnehaven har vi af og til en åben cafe om eftermiddagen og ellers er i børnene ude på stuerne. Børnene får tilbudt frugt og brød og deres madpakke, hvis der er noget til overs fra frokosten. Børnene lære at være opmærksom på hinanden, ved at sende tallerkenen med frugt og rugbrød, kande med vand, videre til sidemanden som sender den til den næste.
  • Når vi har cafe, er der mulighed for at spise efter behov, og når legen kan tåle at holde pause, hvilket betyder, at legen ikke brydes op, hvis barnet er midt i en spændende handling. En voksen vil sidde ved bordet og sørge for, at børnene har det hyggeligt og får en god og nærværende snak og får noget at spise og drikke.
  • Det er af betydning, at personale og forældre samarbejder omkring maden. Forældrene får indtryk af børnenes spisning gennem information fra medarbejderne, og ved at den ikke spiste mad kommer med hjem.